Samarra a spirálový minaret

Samarra a spirálový minaret 1

Slavná stavba v Iráku 

Minaret zbylý z Velké mešity v Samaře, který připomíná spirálu či šroub zavrtávající se do země, je hlavní dochovalou částí mešity, která byla kdysi největší na světě. Věž, známá také jako malwiya („šnečí minaret“) a vysoká přes 42 m, představovala ústřední bod svatostánku, který ve vrcholném období zabíral 42 akrů. V polovině 9. století nechal toto velké dílo postavit abbásovský kalífa Al-Mutawakkil, který údajně jezdil na bílém oslu po spirálovitě se vinoucí stezce až na vrchol. V průběhu času mešita pomalu chátrala a přestala být používána v 11. století. Jako památka z ní se však zachoval minaret malwiya tyčící se nad městem Samarra.

Nové využití věž získala během války v Iráku, kdy ji američtí vojáci používali jako pozorovatelnu. Bohužel v roce 2005 byl slavný minaret vážně poškozen při leteckém útoku povstalců. Existují různé teorie, proč bylo na stavbu zaútočeno. Někteří tvrdí, že útok byl namířen proti americkým vojskům, zatímco jiní (včetně dřívějšího britského premiéra Tonyho Blaira) tvrdili, že bombardování mělo za cíl podnítit civilní válku v zemi… V takovém případě by další existence věže byla vážně ohrožena vzhledem k nejisté a nestabilní politické situaci v Iráku.