Památky v Sýrii a Iráku, které zničila či poškodila ISIS

Památky v Sýrii a Iráku, které zničila či poškodila ISIS 1

Islámští ozbrojenci v Iráku a Sýrii se také nechvalně proslavili svou válkou proti kulturnímu dědictví v oblasti, kdy ničí archeologické lokality buldozery a výbušninami.

Tzv. Islámský stát (ISIS) zveřejnil video, které šokovalo svět, a v němž bylo možné vidět divoké ničení svatyně boha Baal Šamina, jedné z nejlépe zachovalých starověkých památek v syrské lokalitě Palmyra. Výbuchy byly hlášení i z dalšího chrámu v Palmýře, zasvěceného bohu Baalovi. Podle agentury OSN a satelitních snímků byl větší z chrámů z velké části zničen. Ničení je součástí propagandistické kampaně, která zahrnuje videa ozbrojenců řádících v Mosulském muzeu v Iráku s krumpáči a těžkými kladivy, a také vyhození historických křesťanských a muslimských svatostánků do vzduchu. ISIS ovládl velké části Sýrie spolu se severem a západem Iráku (2015). Těžko lze přitom zastavit ozbrojence v jejich rabování a ničení památek v oblasti, které se zmocnili, a která je známá jako kolébka civilizace. Tato ozbrojená skupina je jen jedna z mnoha frakcí bojujících o kontrolu nad Sýrií, kde občanská válka zanechala více jak 230 000 mrtvých a miliony lidí bez domova. Skupina tvrdí, že ničení starověkých památek je nábožensky motivováno. Ozbrojenci se zaměřili na známé historické lokality, ale také novější hrobky a svatostánky patřící jiným muslimským sektám; považují je za „uctívání model“, aby své činy ospravedlnili. Zároveň ale ISIS využívá rabování jako výnosný podnik na financování jejich vojenských operací.

 „Je to propaganda i akt víry zároveň,” řekl Christopher Jones, historik z Kolumbijské univerzity, který mapoval škody na svém blogu. „Vidí se jako pokračovatelé rané historie islámu.“

5 biblických lokalit, které byly v nedávných letech vyrabovány

SÝRIE 

Palmyra

Palmyra vzkvétala po celá staletí v poušti východně od Damašku coby zastávka pro karavany na Hedvábné stezce. Bohatá metropole byla součástí Římské říše. Městský stát dosáhl svého vrcholu na konci 3. stol.n.l., kdy mu vládla královna Zenobia, a kdy se krátce vzbouřil proti Římu. Zenobia však byla poražena a Palmyra v roce 273 n.l. znovu dobyta a zničena římskými vojsky. Díky pouštnímu klimatu se zachovaly zdejší kolonády se sloupovím a působivé chrámy, takže ve 20. století představovala Palmyra jednu z největších turistických atrakcí Sýrie. ISIS obsadila moderní město Palmyra a nedaleké starověké ruiny v květnu 2015. Ozbrojenci nejprve slíbili, že zdejší chrámy a sloupy nechají na pokoji, to však nesplnili. V srpnu 2015 veřejně popravili Chálida Asaada, syrského archeologa, který zde po celá desetiletí dohlížel na vykopávky. Skupina pak zveřejnila fotografie ozbrojenců, kteří chrám Baala Šamena starý 1900 let obložili výbušninami a vyhodili do vzduchu. Byla to jedna z nejlépe dochovaných budov v Palmýře původně zasvěcená fénickému bohu bouří. Zbyla z ní pouze suť. O několik dní později byly hlášeny exploze z nedalekého chrámu Baala, který patřil k největším v lokalitě; podle agentury OSN byl také srovnán se zemí.

 

Klášter Mar Elian

Křesťanský klášter byl obsazen v srpnu 2015, když ozbrojenci z ISIS ovládli syrské město Karajtín nedaleko Palmyry. Klášter byl zasvěcen světci ze 4. století sv. Eilianovi a jednalo se o významné poutní místo, kde žily stovky syrských křesťanů. ISIS údajně pomocí buldozerů zbořil jeho zdi a fotografie z této akce zveřejnil na Twitteru.

 

Apameia

V římském období bohaté obchodní město Apameia bylo silně rabováno od začátku občasné války v Sýrii ještě předtím, než se objevil ISIS. Satelitní snímky ukazují v tomto prostoru řadu výkopových jam; údajně byly nalezeny dosud neznámé římské mozaiky, které byly vykopány a odvezeny na prodej. ISIS prý pobírá část z prodeje starověkých artefaktů, čímž vydělává desítky milionů dolarů na sponzorování svých operací.

 

Dura Európos

Dura Európos,  řecké sídlo na Eufratu nedaleko hranic Sýrie s Irákem, později představovala východní výspu Římské říše. Nacházel se zde nejstarší známý křesťanský kostel světa, krásně zdobená synagoga a mnoho dalších chrámů a budov z římského období. Satelitní snímky ukazují za hliněnými hradbami města krajinu plnou kráterů, což je dokladem o rozsáhlém ničení a rabování.

 

Mari

Mari vzkvétalo v době bronzové v letech 3000-1600 př.n.l.. Archeologové zde objevili paláce, chrámy a rozsáhlé archivy s hliněnými tabulkami, které vrhají světlo na rané období civilizace v  oblasti. Podle zpráv od místních lidí a satelitních snímků je lokalita, především královský palác, systematicky rabována.

 

IRÁK

Hatra

Hatra, postavená ve 3. stol. př.n.l., byla metropolí nezávislého království na okraji Římské říše. Zdejší kombinace architektury s řeckými a římskými vlivy a východních prvků svědčí o významné pozici města coby centra obchodu na Hedvábné stezce. Hatra byla v roce 1985 prohlášena za památku chráněnou UNESCO. V roce 2014 obsadil Hatru ISIS, jemuž údajně sloužila jako muniční sklad a výcvikový tábor. Video, které zveřejnil ISIS v dubnu 2015, ukazuje bojovníky používající těžká kladiva a automatické zbraně, kterými ničí sochy v několika největších budovách.

„Destrukce Hatry označuje bod obratu v odpudivé strategii kulturní očisty, která nyní probíhá v Iráku,“ řekla tehdy Irina Bokova, která stojí v čele UNESCO.

Historické lokality v Iráku 

Nineve

Starověká Asýrie byla jednou z  prvních skutečných říší, kdy se agresivně rozšiřovala v oblasti Blízkého východu a v letech 900- 600 př.n.l. ovládala velkou část starověkého světa. Asyrští králové vládli svému území z několika metropolí ležících na území dnešního severního Iráku. Jednou z nich bylo Ninive vzkvétající za asyrského císaře Sinacheriba kolem roku 700 př.n.l. V jednom období bylo Ninive největším městem na světě. Díky poloze na okraji Mosulu, kdy část moderního města stojí na ruinách Ninive, se dostalo na mušku ISIS, který v roce 2014 město obsadil. Řada zdejších skulptur byla uložena v Mosulském muzeu a některé z nich byly poškozeny během řádění ozbrojenců v muzeu, které bylo zdokumentováno na videu. Bylo možné vidět muže rozbíjející postavy strážců (lamassus), napůl zvířat a napůl lidí, ze starověké Nergalovy brány v Ninive.  

„Nejsem si jistý, jestli v Mosulu ještě zůstalo něco, co by se dalo zničit,“ řekl Jones z Kolumbijské univerzity.

 

Muzeum a knihovny v Mosulu

Zprávy o rabování v knihovnách a na univerzitě v Mosulu začaly pronikat na povrch hned poté, co ISIS v létě 2015 obsadil město. Rukopisy staré staletí byly ukradeny a tisíce knih zmizelo na stínovém mezinárodním trhu s uměním. Knihovna Mosulské univerzity byla spálena v prosinci 2014. Na konci února 2015 kampaň ISIS eskalovala: ústřední knihovna v Mosulu, významná stavba z roku 1921, byla obložena výbušninami a vyhozena do vzduchu spolu s tisíci rukopisů a nástrojů, které používali arabští vědci. K pálení knih došlo ve stejné době jako zveřejnění videa ukazujícího bojovníky ISIS řádící v Mosulském muzeu, kde převraceli sochy a rozbíjeli je kladivy. Jednalo se o druhé největší muzeum v zemi po Iráckém muzeu v Bagdádu. Mezi sochami byly i některá mistrovská díla z Hatry a Ninive. Margarete van Ess, která stojí v čele irácké polní kanceláře Německého archeologického institutu, řekla, že zkušené oko dokáže zjistit, že asi polovina artefaktů zničených na videu byly kopie; mnoho originálů se nachází v Iráckém muzeu

 

Nimrud

Nimrud byl první asyrská metropole založená před 3200 lety, přičemž jeho bohatá výzdoba odrážela moc a bohatství říše. Lokalita byla odkrývána od počátku 40. let 19. století britskými archeology, kteří poslali desítky masivních kamenných skulptur do muzeí po celém světě, včetně Metropolitního muzea umění v New Yorku a Britského muzea v Londýně. Mnoho originálů však také zůstalo v Iráku. Lokalita je skutečně rozsáhlá: východní hradba obklopuje 890 akrů. Irácké ministerstvo turistiky a starověkých památek řeklo, že ISIS zničil buldozery některé části lokality, avšak rozsah škod není známý. Přitom části města zatím nebyly odkryty a zůstávají pod zemí, kde – jak všichni doufají – zůstanou v bezpečí.

 

Chorsábád

Chorsábád je další starověká asyrská metropole ležící jen pár kilometrů od Mosulu. Zdejší palác byl postaven v letech 717-706 př.n.l. asyrským králem Sargonem II.. Uvnitř se nacházely pozoruhodně dobře zachovalé reliéfy a sochy i se stopami původních barev na zobrazení asyrských vítězství a královských průvodů. Většina reliéfů a řada soch byla odstraněna během francouzských vykopávek v polovině 19. století a během prací týmů z Orientálního institutu v Chicagu ve 20. a 30. letech 20. století. Dnes se nacházejí v Iráckém muzeu v Bagdádu, v Chicagu a v Louvru v Paříži. Není jasné, na kterou část se ISIS zaměřil.  

„Nemáme fotografie, abychom viděli, jak daleko mohou škody zajít,“ řekla Margarete van Ess. „Jediné informace v současnosti máme od místních lidí a od iráckého Ministerstva starověkých památek.“

Turistické atrakce Iráku 

Klášter Mar Behnam

Klášter ze 4. století byl zasvěcen ranému křesťanskému svědci Mar Behnamovi. Posvátná lokalita, kterou od konce 19. století udržovali syrští katoličtí mniši, přežila mongolské hordy ve 13. století, avšak v březnu 2015 padla do rukou ISIS. Extremisté pomocí výbušnin zničili hrobku světce i s její nákladnou výzdobou.

 

Mešita proroka Yunuse

Mosulská Mešita proroka Yunuse (Jonáše) byla zasvěcená biblickému Jonášovi, kterého řada muslimů považuje za proroka. Avšak ISIS patří k radikálním vykladačům islámu, kteří považují uctívání proroků, jako je Jonáš, za zakázané. Dne 24. července 2015 evakuovali bojovníci ISIS mešitu a zničili ji výbušninami. Tak jako na mnoha dalších podobných lokalitách v zemi přitom byla mešita tvořena mnoha vrstvami historie: byla postavena nad křesťanským kostelem, a ten zase na dvou vršcích, které tvořily asyrské město Ninive.

 

Mausoleum Imam al-Dur

Mausoleum Imam Dur nacházející se nedaleko města Samarra bylo velkolepou ukázkou středověké islámské architektury a výzdoby. Bylo vyhozeno do vzduchu v říjnu 2014.

 

Mausoleum Imam al-Dur

Mausoleum Imam Dur nacházející se nedaleko města Samarra bylo velkolepou ukázkou středověké islámské architektury a výzdoby. Bylo vyhozeno do vzduchu v říjnu 2014.

(stav v září 2015)