Tajná chodba do podsvětí nalezena v Pyramidě Měsíce v Teotihuacánu

Tajná chodba do podsvětí nalezena v Pyramidě Měsíce v Teotihuacánu 1

Tajemství obklopující dávné město Teotihuacán v Mexiku bylo poodhaleno, když archeologové nalezli tunel pod Pyramidou Měsíce, který patrně představoval vstup do podsvětí.

Před více jak 2000 lety, kolem roku 300 př.n.l. začali obyvatelé Mezoameriky stavět větší sídla, mezi nimi také toto velké město, v němž žilo přes 125 000 obyvatel. Jednalo o šesté největší město na světě té doby.

„Až do počátku 15. století se jednalo o největší město na západní polokouli,” říká archeolog Robert Cowgill z Arizonské státní univerzity. „Nacházely se zde tisíce obytných celků a spousta pyramidových chrámů srovnatelných s největšími pyramidami v Egyptě.”

U proslulé Cesty mrtvých (Třídy mrtvých) můžete spatřit Pyramidu Slunce, což je největší stavba v Teotihuacánu, a Pyramidu Měsíce, druhou největší stavbu nacházející na konci.

Nevíme však, kdo město postavil. Vzniklo asi 1000 let před příchodem Aztéků, existují ale doklady, že ve městě žilo mnoho různých národů (včetně Mayů), které ovlivnily jeho architekturu. Právě ta město proslavila po celém světě, takže dnes sem míří každoročně miliony turistů. Také původní jméno města zůstává neznámé, protože dnešní jméno pochází od Aztéků a znamená „místo zrození bohů“. Mayské hieroglyfické texty ho označují jako  puh, což znamená „rákosiště.“

V době, kdy se zde Aztékové usídlili, bylo město už opuštěné a v ruinách. Archeologové pátrají po příčině pádu starého Teotihuacánu po celá desetiletí a nabízejí několik teorií. Někteří říkají, že město bylo napadeno a vypleněno nepřítelem zvenčí. Existují však důkazy, že k úbytku obyvatelstva a svržení vlády vrstvy vedlo vnitřní povstání zaviněné ekologickou katastrofou. Protože na mnohých stavbách jsou patrné stopy po požáru, někteří vědci se domnívají, že město napadl jiný (nám neznámý) národ. Problém však je, že ohněm byly poznamenány pouze stavby patřící vládnoucí třídě, což svědčí spíše o vnitřním povstání. Proč by však obyvatelé povstali proti svým vládcům?

Zdá se, že příčinou mohl být hladomor v době velkého sucha, které bylo způsobeno změnou klimatu v letech 535-536 n.l.. V zajištění potravy spoléhalo město především na zemědělství, přičemž si vypěstovalo vše od rajčat, kukuřice, fazolí, dýní atd.. Ale jakmile udeřila sucha, zásoby jídla se ztenčily a nebylo ho dost pro všechny obyvatele. Důvod náhlé změny klimatu může spočívat ve výbuchu sopky Ilopango v Salvadoru v roce 535 n.l.; tatáž sopka smetla ze zemského povrchu také několik mayských měst, zatímco jiná zůstaly opuštěné.

I když nevíme přesně, kdo město postavil a proč bylo opuštěno, dozvěděli jsme se mnoho o Teotihuacánu a lidech, kteří v něm žili. Archeologové odkrývají lokalitu už celá desetiletí a nalezli zde nástěnné malby, kamenné masky, sochy, figuríny, a také doklady o lidských a zvířecích obětech.

Mnohé doklady o obětech byly objeveny v Pyramidě Měsíce postavené v letech 100 až 450 n.l. na konci Cesty mrtvých. Cesta je spojena schodištěm s vyvýšeným pódiem, kde se odehrávaly rituály. Pyramida a její okolí také sloužila jako pohřebiště obětovaných a nacházel se zde oltář zasvěcený Velké Bohyni z Teotihuacánu.

Při nedávných vykopávkách archeologové učinili pozoruhodný nález, když objevili tunel pod pyramidou, který patrně sloužil jako symbolická chodba do podsvětí. To dává smysl, protože zde probíhaly lidské oběti.  

„Při průzkumech provedených na konci 80. let pomocí tunelů vykopaných do nitra pyramidy nalezli archeologové Ruben Cabrera a Saburo Sugiyama kostry jedinců s deformovanými lebkami, jaké se objevovaly v mayské oblasti, a různé předměty ze zeleného kamene, takže se dá předpokládat, že něco podobného bude i v podloží,” řekla Dr. Veronica Ortega z mexického Národního institutu antropologie a historie. “Tunel vede k jižní straně Plaza de la Luna. Je však pravděpodobné, že další vchod se nachází na východní straně, proto je podstatné provést kompletní radiografii objektu, abychom věděli, kde se vchod nachází.“

Tým nalezl tunel především proto, že použil zobrazovací techniku ERT (elektrická odporová tomografie), kterou zmapoval objekty pod povrchem. Při zdejších archeologických vykopávkách byla technologie důležitější než kdy jindy. Nová satelitní zobrazovací technologie např. pomohla vědcům identifikovat tisíce mayských objektů a možných lokalit, které byly do té doby neznámé.

„Tyto velké komplexní nálezy tvoří posvátné jádro města Teotihuacán, které zdejší obyvatelé považovali za střed civilizace. To, co nalezneme uvnitř, může pomoci rozluštit vztahy této dávné metropole s dalšími regiony Mezoameriky,” pokračuje Ortega. „Objev potvrzuje, že se obyvatelé Teotihuacánu řídili stejným vzorem při budování svých rozsáhlých chrámů (jako ostatní národy Mezoameriky), jejichž účelem bylo imitovat podsvětí.”

To jsou jistě zajímavé objevy, díky nimž se budeme chtít dozvědět ještě víc o zdejší dávné civilizaci. Přitom archeologové s využitím moderní technologie jistě naleznou mnoho dalšího. Možná jednoho dne zjistíme i původní jméno města a kdo ho postavil.