Testy LIAISON SARS-CoV-2 Ag od DiaSorin

Testy LIAISON SARS-CoV-2 Ag od DiaSorin 1

Testovací řešení pro detekci SARS-CoV-2

Společnost DiaSorin usiluje o zlepšení zdravotní péče v celém světě prostřednictvím vývoje inovativních diagnostických řešení, která mohou vést k lepším výsledkům u pacientů a poskytnout ekonomický přínos systému zdravotní péče. Díky svému týmu oddaných vědců byla společnost DiaSorin schopna okamžitě dodat diagnostická řešení pro zvládnutí pandemické pohotovosti způsobené covid-19. Společnost DiaSorin poskytuje diagnostickým laboratořím řešení, která zahrnují detekci SARS-CoV-2 Ag, zjištění protilátek a molekulární testování:

 • LIAISON SARS-CoV-2 Ag
 • LIAISON SARS-CoV-2 IgM
 • LIAISON SARS-CoV-2 TrimericS IgG (nové)
 • LIAISON SARS-CoV-2 S1 / S2 IgG
 • Simplexa COVID-19 Direct Kit

 

Kvantitativní test pro monitorování imunitního stavu s přesnou korelací neutralizačních IgG protilátek

LIAISON SARS-CoV-2 TrimericS IgG je druhou generací sérologických testů od DiaSorin s významným zlepšením diagnostiky. Výběr nového rekombinantního trimerického spike glykoproteinu jako záchytného antigenu nabízí nový produkt s vysokou standardní kvalitou, který poskytuje následující výhody:

 • kvantitativní test na detekci protilátek IgG (anti-trimerický spike glykoprotein SARS-CoV-2)
 • trimerický spike glykoprotein je stabilizovaná nativní forma spike proteinu u SARS-CoV-2 a stabilizovaný trimer může vyvolat přesnou detekci neutralizačních protilátek IgG
 • klinická citlivost: 98,7 %; klinická specificita: 99,5 %
 • korelace s mikroneutralizačním testem: PPA: 100 %, NPA: 96,9 %
 • plně automatizované řešení s až 171 výsledky za hodinu u LIAISON XL
 • kompletní sledovatelnost v kombinaci se zjednodušeným „pracovním tokem“ vzorků

 

Výběr antigenu pro testování: hodnota využití SARS-CoV-2 rekombinantního trimerického S glykoproteinu

 • Trimerický spike glykoprotein je stabilizovaný trimer nabízející vylepšenou detekci neutralizačních protilátek IgG.
 • Pro diagnostiku detekuje trimerický spike glycoprotein širší repertoár neutralizačních protilátek, takže zlepšuje citlivost a přesnost monitorování imunitního stavu.
 • Trimerický spike glykoprotein zlepšil citlivost a specificitu díky lepší korelaci s testem Microneutralization (Mikroneutralizace).

Další antigenní testy najde na Saligen