V Číně bylo objeveno dávné město a jedna z největších pyramid

V Číně bylo objeveno dávné město a jedna z největších pyramid 1

V Číně byl učiněn senzační objev. Archeologové odkryli město staré 4500 let spolu se stupňovitou pyramidou vysokou asi 70 m se základnou o rozloze úctyhodných 60 akrů. Objev přinesl odborný časopis Journal Antiquity.

„Pyramida byla vyzdobena řadou podivných symbolů, jako byly symboly oka, ale také antropomorfními nebo částečně lidskými a částečně zvířecími tvářemi. Ty mohly stupňovité pyramidě dodávat zvláštní náboženskou sílu a posilovat celkový vizuální dojem na své publikum,“ říkají archeologové v Journal Antiquity.

Pyramida se nachází v centru lokality Shimao, což je velká archeologická lokalita, jejíž původní jméno se ztratilo v hlubinách času. Přestože je existence Shimao už nějaký čas známá, byly potřeba roky vykopávek, aby bylo možné odhalit něco z jejích tajemství. Každý nový objev však vyvolává ještě více otázek o civilizaci, která vzkvétala v Shimao před více jak 4300 lety, tedy dlouho předtím, než byla postavena Velká čínská zeď, jejíž nejstarší základy mají jen asi 2700 let.

Starověké město ve svém vrcholném období zabíralo rozlohu asi 400 ha, takže bylo jedním z největších na světě. Také zdejší pyramida pak patří k největším na zemi. Avšak na rozdíl od egyptských nebo mexických pyramid ta v Shimao nikdy nesloužila jako chrám či hrobka, ale jako plnohodnotná citadela. Pyramida měla 11 mohutných teras, na kterých stály různé hliněné stavby, které nejspíše sloužily k ubytování horních tříd, kněží, vojáků a bohatých obchodníků.

Vědci ve své studii píšou, že na nejvyšším stupni pyramidy byly nalezeny rozsáhlé paláce postavené z udusané hlíny, s dřevěnými pilíři a střešními taškami, obrovská nádrž na vodu, a také pozůstatky každodenního života.

„Dosavadní důkazy říkají, že komplex stupňovité pyramidy fungoval nejen jako obytný prostor pro vládnoucí elitu Shimao, ale také jako prostor pro řemeslnou či průmyslovou řemeslnou výrobu.”

Stěny majestátní pyramidy pak pomohly archeologům pochopit mnohé o dávném městě. Ti vysvětlují, že kolem pyramidy a města bylo vybudováno několik kamenných zdí s hradbami a branami. U vstupu do stupňovité pyramidy se nacházela sofistikovaná hradba, jejich podoba napovídá, že měla poskytovat obranu a velmi omezený přístup.

Avšak při odkrývání jedné z nejúžasnějších a nejmohutnějších pyramid na zemi vědci také našli řadu jam s lidskými oběťmi. Ve vnější části východní brány na samotné vnější hradbě bylo nalezeno 6 jam s usekanými lidskými hlavami. Morfologické analýzy ostatků říkají, že oběti byli nejspíš spřízněni s obyvateli oblasti Zhukaigou, což znamená, že se dostali do Shimao jako zajatci během expanze obyvatel Shimao.