Vezmou nám práci roboti? Ani odborníci se neumí dohodnout.

Vezmou nám práci roboti? Ani odborníci se neumí dohodnout. 1

Nová zpráva obsahuje názory téměř 2000 odborníků, kteří komplexně posoudili vliv robotů na pracovní místa. Odborníci se rozcházejí na vliv robotů na práci v průběhu příštího desetiletí, někteří argumentují, že pomohou vytvořit více pracovních míst, než jich pohltí. Jiní se bojí, že mohou vést k nerovnováze příjmů a k zhroucení sociálního pořádku.

52%: 48%
Uvedená zjištění pocházejí ze zprávy PRC, která mapuje téměř dva tisíce lidí s odbornými znalostmi v oblasti umělé inteligence (AI), robotiky a ekonomie, aby zjistili jejich předpovědi na roli automatizace ode dneška do roku 2025. Odborníci se téměř dokonale rozdělili do dvou táborů: 52% předpovídá optimistický vývoj a 48% se obává o budoucnost. Optimisté představili budoucnost, v níž roboti a digitální agenti nezpůsobí zánik více pracovních míst, než vytvoří. Ale pesimistický názor zní, že automatizace vytvoří významné množství dělníků i manažerů.

 
wallpapere_robot_femeie

Robotů bude stále více
Řada respondentů varovala, že tento aspekt technického vývoje povede k obrovskému zvýšení příjmové nerovnosti, přibudou masy lidí, kteří jsou skutečně nezaměstnatelní a nemají možnost se začlenit do společenského pořádku. Téměř všichni respondenti se shodují na jedné věci: nahrazování robotů a umělé inteligence bude pokračovat a zrychlí se zejména v nadcházejícím desetiletí. To, v čem se rozcházejí, je společenská reakce na toto nahrazení.

 
images (1)

Práce bude stále dost
Microsofťák Jonathan Grudin výzkumným pracovníkům řekl, že technologie bude nadále narušovat lidskou práci, ale je pravděpodobné, že se vytvoří více pracovních míst. Když světová populace měla několik set milionů lidí, existovaly stovky milionů pracovních míst.

Vždy existovala nezaměstnanost, když jsme dospěli do stádia několik miliard lidí, existují miliardy pracovních míst. Vždy bude existovat množství věcí, které je třeba udělat, a to se nezmění. Pesimisté se však obávají, že rozmáhání se robotizace může způsobit bohatnutí už bohatých, kteří vlastní roboty, ať už v podobě patentů nebo v jejich fyzické podobě.

Nezaměstnanost může vzrůst, protože lidé budou propuštěni z práce, neboť nemají dostatečnou kvalifikaci nebo schopnosti, aby se proškolili na novou kariéru. A protože se to stane ve všech hospodářských odvětvích současně, výsledkem by mohly být občanské nepokoje. Problém je v tom, že zatímco zemědělské stroje, které nahradily lidi, vytvořili nová pracovní místa v továrnách na výrobu strojů, roboti a umělá inteligence jsou něco jiného.

 
2348485