Záběry z druhé světové války se prolínají se současností

Záběry z druhé světové války se prolínají se současností 1

Jen málokdo dokáže minulost a současnost spojit tak dokonale jako ruský fotograf Sergej Larenkov. Jeho záběry dnes klidných míst se snoubí se snímky starými více než 70 let a dělají z nich jedinečné umělecké díla.

Larenkov úzce spolupracuje se Státním muzeem historie v Petrohradě a Státním archivem dokumentárních filmů a fotografií. Pracovníci těchto institucí mu umožnily nejen vstup do veřejnosti zapovězených prostor, ale dokonce mu sami posílají některé snímky z období druhé světové války.

 
reichstag

Při tvorbě svých koláží Larenkov navštívil například Paříž, Berlín či Prahu, ale nejvíce se nacestuje po Rusku. Když dorazí do požadované destinace, celé hodiny se snaží najít místa, kde se kdysi odehrály kruté boje. Pak už „jen“ hledá správnou pozici, aby dal vzniknout záběru, který bude moci spojit s historickou fotografií.