Historie o Eiffelově věži

Historie o Eiffelově věži 1

Eiffelova věž, jedna z nejznámějších a nejikoničtějších staveb na světě, byla vystavěna jako výraz oslav 100. výročí Velké francouzské revoluce. Tato okázalá stavba se stal symbolem Paříže a Francie jako celku. Tato mohutná konstrukce byla zbudována ku příležitosti Světové výstavy, která se konala v roce 1889.

Je třeba zdůraznit, že stavba Eiffelovy věže byla v té době obrovským technickým a architektonickým výkonem. Její výstavba trvala dva roky, dva měsíce a pět dní, ale vynaložené úsilí se vyplatilo. Výsledkem byla impozantní ocelová konstrukce, která se stala jedním z největších symbolů Paříže.

Původně se plánovalo, že věž bude po dvaceti letech demontována. Zachránila ji ale věda a vědecké experimenty, které na ní byly prováděny. Právě z ní byl poprvé vyzkoušen první radiologický a později telekomunikační přenos. V roce 1903 se stala centrem vojenské rozhlasové stanice a od roku 1925 se z ní začal vysílat první rozhlasový pořad pro veřejnost. Později se přidalo i televizní vysílání.

Však nebyla vždy oceňována. Během druhé světové války, kdy Adolf Hitler navštívil Paříž, byl uchvácen širokými bulváry, monumentálními stavbami a kompozičně sladěnou architekturou. Eiffelova věž mu ale celkový dojem města narušovala.

Od 80. let 20. století je Eiffelova věž jako technický památník pravidelně renovována, restaurována a upravována potřebám stále rostoucího množství návštěvníků. Každý rok přijímá miliony návštěvníků z celého světa, kteří se chtějí podívat na tuto ikonickou stavbu a vychutnat si z ní výhled na Paříž.

31. března, v 13:30 byla Eiffelova věž slavnostně odhalena. Tento okamžik byl výsadou jen pro slavné osobnosti a přátele Gustava Eiffela, který je pozval, aby vystoupali po schodech této nové a revoluční konstrukce.

V květnu roku 1889, několik dní před otevřením veřejnosti, byla Eiffelova věž poprvé osvětlena stovkami plynových lamp. Tato světelná show se pak opakovala každý večer po dobu trvání výstavy.