Nástroj AI pomáhá zdravotnickým systémům vypořádat se s břemenem covid-19

Nástroj AI pomáhá zdravotnickým systémům vypořádat se s břemenem covid-19 1

Přestože mají online testy příznaků potenciál výrazně pomoci přetíženým zdravotnickým systémům, stále o nich mnoho lidí neví.

Testy příznaků na základě umělé inteligence (AI) by mohly snížit počet osob, které osobně navštíví nemocnice a kliniky a snížit tak jejich zátěž způsobenou pandemií. Online testy příznaků představují způsob, jak samostatně digitálně posoudit riziko covid-19 u člověka včetně toho, zda by měl/a vyhledat lékařskou péči. Nedávná studie provedená výzkumníky z Kalifornské univerzity v San Francisku však zjistila, že o existenci tohoto nástroje mnoho lidí neví. Výsledky studie byly publikovány v časopise BMJ Innovations.

Jedním ze zjištění bylo, že uživatelé chtěli větší personalizaci a méně důvěřovali nástrojům, které poskytly všem stejné výsledky,“ uvedla Stephanie Aboueid, kandidátka na PhD na Fakultě veřejného zdraví a zdravotnických systémů výše uvedené univerzity.

Univerzitní systém dokázal snížit počet návštěv při zohlednění základních podmínek, spolu s kontrolami příznaků a případnými rezervacemi následných schůzek.“

Pro studii používají výzkumníci přístup smíšených metod. Jednou z částí studie byl rozhovor s 22 studenty univerzity, druhou částí byl průzkum zaměřený na kontrolu obecných příznaků. Zjištění ze studie prokázala, že z 22 respondentů 9 nikdy neslyšelo o online testech příznaků a nástrojích na kontrolu příznaků. Z průzkumu výzkumníci zjistili, že 88 % účastníků takový nástroj nepoužilo během posledního roku. Zjištění z menší kvalitativní studie navíc naznačují, že ¾ lidí, kteří použili testy příznaků vydané vládou, s nimi byly spokojeni, zatímco většina těch, kteří použili testy vydané někým jiným než vládou, nedůvěřovala jejich důvěryhodnosti.

Mladí dospělí si obvykle dychtivě osvojují technologie, takže nás toto zjištění trochu překvapilo,“ řekla Aboueid. „Kontrola příznaků má potenciál snížit zátěž na systémy zdravotní péče a riziko přenosu infekce z člověka na člověka, proto jsme chtěli zjistit, jak tyto platformy vylepšit, aby je používalo více lidí.“

Testy na covid-19