Autobusové nádraží ve Velké Británii vydalo zbytky římské pevnosti

Autobusové nádraží ve Velké Británii vydalo zbytky římské pevnosti 1

Dosud neznámá římská pevnost byla objevena při rekonstrukci autobusového nádraží v jihoanglickém Exeteru

Dělníci připravující místo pro novou část autobusového nádraží v Exeteru narazili na něco, co je zaujalo. Nejprve objevili římský příkop, přičemž další vykopávky odhalily dva další paralelní příkopy a vynesly na světlo zbytky pevnosti obývané kdysi vojenskou posádkou. Dále zde byly nalezeny mince a keramika vyrobená v místě, ale také kvalitní nádobí z červené hlíny dovezené z oblasti tehdejší Francie.

To, co dělníci náhodně objevili, se ukázalo jako nezdokumentovaná starověká římská pevnost či vojenská pozice. Archeologové nalezli mince ražené v místě, a také a střepy keramiky, která kdysi patrně sloužila legionářům. Kromě toho zde našli také nádobí z červené hlíny vyrobené v Galii (tehdejší Francie), které bylo v té době velmi drahá záležitost. Nalezené artefakty pocházejí z prvních desetiletí římské vlády v Británii, tj. pevnost byla postavena a užívaná během římského období.

Římská vláda v Británii započala za vlády Julia Caesara v roce 55 př.n.l., ale byla dokončena až o několik desetiletí později.  Římská invaze do Británie v roce 43 n.l. proběhla na příkaz císaře Klaudia a měla za úkol rychle obsadit většinu jihovýchodní Anglie. Když se Římané přesunovali do jihozápadní Anglie, byli napadáni místními bojovnými keltskými kmeny. Aby zajistili svoji moc v oblasti, postavili Římané pevnost nazvanou Isca Dumnoniorum, která se nacházela v dnešním Exeteru, a v roce 55 n.l. ji obývalo 5500 legionářů.

 

Význam nálezu

Nález římské pevnosti v dnešním Exteru ukazuje, že lokalita měla pro Římany v 1. stol.n.l. a později velký strategický význam. V 70. letech 20. století byla nalezená další pevnost a lázně pod ulicemi města.  Podle historiků se Exeter stal pro Římany zásadním bodem důrazu, když usilovali o pokoření ostrova a podřízení jeho obyvatel Římské říši. Ta kdysi sahala od severozápadní Evropy až po Blízký východ a zahrnovala všechny země kolem Středozemního moře.

 

Jak je možné, že se pevnost dochovala?

Nález dosud neznámé pevnosti je tím neuvěřitelnější, že za 2. světové války prošel Exeter silným bombardováním. Autobusové nádraží, kde byly zbytky pevnosti nalezeny, vzniklo v 60. letech, a některé nálezy tehdy mohly být omylem zničeny. V té době totiž stavební firmy neměli povinnost hlásit historické nálezy úřadům.  

 

Obtížná práce pro archeology

Kvůli poloze nálezů pod současnou stavbou museli archeologové řešit velmi obtížnou situaci. Dereck Evans z Costwold’s Archaeology nazval naleziště jako „velmi náročný a zajímavý projekt.“

Je skvělé, že nakonec rekonstrukce nádraží pokračuje a zároveň se archeologové mohou věnovat své práci. Neočekává se přitom, že by jejich výzkumy měly přerušit projekt rekonstrukce nádraží. Odborníci doufají, že naleznou další materiál související s pevností a její posádkou. To může pomoct lépe porozumět jak stavební historii této lokality, tak historii regionu v římského období.