Hlavní atrakce údolí Rýna

Hlavní atrakce údolí Rýna 1

Rýn patří k nejkrásnějším řekám v Evropě a také k nejvýznamnějším vodním tokům, který se vine po délce 1320 km od Švýcarska až k Nizozemsku a k Severnímu moři. Nejznámější úsek mohutné řeky protéká údolím Rýna v Německu, mimořádně krásnou oblastí, která každoročně přitahuje velký počet turistů. Úsek sahající od Mannheimu na jihu ke Koblenzi na severu se může chlubit mimořádnou scenérií, takže byla velká část údolí Rýna prohlášena přírodní památkou UNESCO. Přitom údolí Rýna nabízí mnoho hradů a historických měst a po celá staletí inspirovalo umělce, spisovatele a skladatele. Dnes je oblíbeným cílem turistů na jednodenních výletech, ale i těch, kdo se zdrží déle, přičemž nabízí řadu dálkových pěších i cyklistických tras spolu s velkým výběrem plaveb a výletů po řece. 

 

Mohuč a její muzea

Staré katedrální město Mohuč (Mainz) leží na západním břehu Rýna naproti ústí řeky Mohan (Main) jen 44 km západně od Frankfurtu. Uprostřed atrakcí údolí Rýna představuje Mohuč ideální místo, ze kterého se můžete vydávat na průzkumy úžasného regionu. Jižně kolem Rýna naleznete malebná stará města, jako je Worms (se slavnou katedrálou) a Mannheim (s významnou středověkou architekturou), zatímco na severu se nachází střední Porýní (UNESCO). Mohuč samotná představuje bohaté dědictví pocházející z římských dob, jehož většina je zmapovaná v muzeích, jako je Římsko-germánské centrální muzeum a Muzeum starého mořeplavectví a navigace s nádhernými modely římských galeon v reálné velikosti. Další atrakcí je Gutenbergovo muzeum s pozoruhodnými expozicemi dokládajícími život a dobu vynálezce knihtisku, který se zde narodil v roce 1398.

 

Katedrála ve Wormsu

Hlavní atrakce údolí Rýna 2

Katedrální město Worms ležící na západním břehu Rýna patří k nejstarším městům v Německu. Jeho hlavní pamětihodností je katedrála sv. Petra z 11. století. Skvělá budova se čtyřmi věžemi a dvojicí dómů patří – spolu s katedrálami ve Špýru a Mohuči – k nejkrásnějším počinům vrcholného románského stylu. Obzvlášť působivá je hlavní chrámová loď o výšce asi 27 m, zatímco dómy dosahují výšky 40 m. K dalším památkám patří pět pozdně gotických vápencových reliéfů ze starého kláštera, krásné židle na kúru a vysoký barokní oltář. Za návštěvu stojí kostel Sv. Trojice (na nám. Marktplatz) z počátku 18. století s jeho krásným interiérem, a také kostel sv. Magnuse z 10. století.

                                                                                    

Mannheim

Vzhledem k příznivé poloze na východním břehu Rýna (a skutečnosti, že disponuje jedním z největších vnitrozemských přístavů v Evropě) je Mannheim na evropské standardy poměrně mladé město. Postaveno bylo v 17. a 18. století v obdélníkovém vzoru (podobně jako mnoho měst v Severní Americe). Centrum města je ideální pro pěší prohlídky a nachází se kolem historického nám. Marktplatz se Starou radnicí (Altes Rathaus) a s dolním farním kostelem (Untere Pfarrkirche) postaveným v roce 1723, spolu s nedalekým Židovským centrem (Jüdisches Zentrum) a synagogou. Centrem nakupování jsou ulice Planken a Kurpfalzstrasse, které se protínají na nám. Paradeplatz. Nechejte se také nějaký čas na průzkum oblasti přístavu s jeho vyhlídkovými plavbami a s historickým kolesovým parníkem Mannheim, který je dnes muzeem věnovaným historii plavby po Rýně.

 

Falcký les

Falcký les (Pfälzer Wals) je silně zalesněná vysočina na levém břehu horního Rýna. Zabírá rozlohu 1770 km², je jedním z největších úseků lesa v Německu a kompletně obklopuje města Kaiserslautern a Pirmasens. Kopce se zvedají velmi postupně z kotliny řeky Sáry na západě a pak spadají strmě na rýnskou pláň na východě, přičemž zahrnují mnoho vysokých vrcholků, jako je Kalmit (673 m), které jsou korunovány ruinami hradů. Velká část regionu byla prohlášena národním parkem a nabízí řadu vynikajících stezek pro pěší, takže je ideální pro pěší turistiku a cyklistiku.

Na východní hranici Falckého lesa leží městečko Wachenheim známé pěstováním vína a svým starosvětským kouzlem. K hlavním atrakcím zde patří ruiny hradu Wachtenburg s pozoruhodnými výhledy na údolí Rýna a okolní lesy, a také zámek Wachenheim pocházející z roku 1730. Jihozápadně od Wachenheimu se nachází Kurpfalz-Park se spoustou lesní zvěře a v létě s toboganovou dráhou a s dalšími zábavními aktivitami. Pouze pár minut cesty od Wachenheimu leží lázeňské město Bad Dürkheim nacházející se na vinařské stezce, které je proslulé svými léčivými minerálními prameny.

 

Lázeňské město Wiesbaden

Hlavní atrakce údolí Rýna 3

Wiesbaden, metropole Hesenska, leží na úpatí zalesněného pohoří Taunus a je znám svými termálními prameny a krásným okolím. Stopy dlouhé lázeňské historie jsou patrné všude, od pozoruhodné kolonády s vodotrysky v okrsku Kurbezirk až po Kurhaus, impozantní budovu s masivním jónským sloupovím z roku 1907. Mimo budovu Kurhaus leží lázeňský okrsek Aukammtal s řadou termálních koupelí a saun, spolu s termálním pramenem Kochbrunnen a s 15 dalšími s průměrnou teplotou 66 °C, a s také lázněmi Kaiser-Friedrich-Bad z roku 1913. Za pozornost stojí rovněž nádherný barokní zámek Biebrich postavený v letech 1698-1744, který je vynikajícím příkladem barokní architektury, a kopec Neroberg vysoký 245 m s jeho nápadnou Řeckou kaplí a koupalištěm Opelbad.

 

Koblenz

Koblenz, někdejší sídlo trevírských kurfiřtů, leží na krásném místě na křižovatce řek Mosely a Rýna. Staré město se může chlubit řadou dobře zachovalých historických atrakcí, od pozoruhodné pevnosti Ehrenbreitstein až po neoklasicistický Kurfiřtský palác (Koblenz Schloss), který v roce 1786 nechal postavit poslední kurfiřt. K dalším historickým atrakcím patří kostel sv. Castora založený v roce 836 n.l., kde byla v roce 843 n.l.  podepsána Verdunská smlouva rozdělující karolínskou Franckou říši. Jedním z neslavnějších míst ve městě je však tzv. Německý roh/růžek (Deutsches Eck), úzký výběžek země ležící mezi řekami Rýnem a Moselou, které je dnes označeno Památníkem německé jednoty. Pozorování soutoku dvou mohutných řek představuje skutečně mimořádný zážitek. Za pozornost stojí také budova Deutschherrenhaus: zbytek hradu Řádu německých rytířů, muzeum a v létě oblíbené místo kvůli zdejším večerním koncertům.

 

Braubach a hrad Marksburg

V samém srdci části údolí Rýna, která je památkou chráněnou UNESCO, se nachází malebné staré město Braubach na východním břehu řeky, které je nejsevernějším z historických měst regionu. Díky jeho krásným křivolakým ulicím a uličkám lemovaným středověkými hrázděnými budovami se jedná o skvělé místo k procházkám. V centru města vysoko na kopci se tyčí hrad Marksburg postavený v roce 1117, jediný hrad na kopci v údolí Rýna, který se dochoval v nedotčeném stavu. Návštěvníci zde mohou strávit hodiny průzkumem hradu a jeho areálu, k jehož hlavním atrakcím patří čtyřpatrová věž kaple, velký sál a baterie se starými kanony. K dispozici jsou rovněž komentované prohlídky.

 

Římské dědictví v Boppardu 

Význam Rýna pro Římany je nejvíce patrný ve městě Boppard, kde před asi 2000 lety založili pevnost, aby střežila řeku. Doklady o tom a pozdně římské opevnění můžete dodnes spatřit v římské pevnosti, která bývá považována za jednu z nejlépe zachovalých pozdně antických pevností v Evropě. K hlavním památkám lokality pocházející ze 4. století patří zbytky 28 polokruhových věží a velké úseky starých hradeb dosahující výšky až 8 m. Ve svém vrcholném období zabírala mohutná stavba rozlohu 12 akrů. Zde byl také postaven první křesťanský kostel ve městě, na jehož místě dnes stojí pozdně románský kostel sv. Severa. Za návštěvu stojí také budova Ritter-Schwalbach-Haus z 15. století, někdejší sídlo městské šlechty. 

Akční nabídka ubytování zde