Berberové v Maroku

Berberové v Maroku 1

Možná míříte na dovolenou do afrického Maroka a v cestovní agentuře Vám řekli o návštěvě berberské vesnice. Už jste možná slyšeli o berberských řemeslnících, o jejich znalostech země, nezdolné historii a možná i další věci. Kdo jsou vlastně Berberové?  Stručně řečeno, Berberové představují předarabskou kulturu v Maroku, která zde funguje neporažená už tisíce let. Zde se dozvíte více o tomto úžasném národu.

 

Historie Berberů v Maroku

Ani se tomu nechce věřit, ale historie Berberů sahá až do dob pravěku. V Maroku byl navíc nalezen nejstarší homo sapiens, který žil před téměř 300 000 lety. To znamená, že domorodí obyvatelé Maroka zde žijí už hodně dlouho, déle než kterákoli jiná skupina lidí na světě. Většina toho, co víme o prvních lidech v Maroku, pochází z archeologických nálezů. Co se týče Berberů samotných, jejich historie je většinou ústní. A ve skutečnosti bychom je vůbec neměli nazývat Berberové. Berberové sami sebe hrdě nazývají Amazighové, tj. „svobodní lidé“. Název Berber je odvozen z řeckého barbaria, a přestože se v Maroku běžně Berber používá (jimi samotnými i ostatními Maročany), není to nejhezčí ani nejpřesnější označení.

Před mnoha tisíci lety vládli Amazighové prostřednictvím různých kmenů celé severní Africe. Procházeli přes Saharu jižní část středomořské pánve, kde všude obchodovali. Během staletí měli mnoho různých jmen: staří Řekové jim říkali Libyjci, Římané buď Núbijci nebo Afričané, zatímco většina středověké Evropy mluvila o kmenech ze severní Afriky jako o Maurech. Byli to až Arabové, kdo přišel se jménem Berber (Al-Barbar) – pravděpodobně se jedná o obdobu starořeckého „barbar“. Existují ale také dohady, že – jak napsal arabský učenec Ibn Chaldún – v dávných dobách osoba žila jmenující se Barbar nebo matka jmenující se Barbara, která dala jméno kmenům, snad v oblasti dnešního Somálska.

Když Moulay Idriss (Idrís I. Marocký), zakladatel moderního Maroka, v 8. stol. n.l. opustil abbásovskou dynastii, přinesl s sebou islám, pokojně na něj obrátil kmen Awraba a založil Idrísovskou dynastii. Předtím byla většina Berberů v severní Africe animisté, křesťané nebo Židé. Islám se v oblasti rychle rozšířil, i když v trochu jiné podobě než na Blízkém východě. Dvě hlavní historické marocké dynastie, Almorávidé a Almohadové, byli islámští Berberové, kteří měli vládu nad velkou částí Španělska a severozápadní Afriky („Maurové“). V průběhu let Amazighové bojovali, obchodovali a vyjednávali, přičemž se setkali s Féničany, Kartaginci, Římany, Arabovy, Španěly a Francouzy. Přestože se Římané, a po nich další dobyvatelé, snažili Berbery kolonizovat, jim se podařilo udržet si svůj jazyk a kulturu a ve skutečnosti nikdy nebyly poraženi.

Jazyky Berberů mají převážně ústní formu, i když svůj systém písma si Berberové vytvořili už minimálně před 2500 lety. Nejstarší nápisy jsou nesnadno dostupné a většinou uložené v malých muzeích na jihu země. V nedávné době byl jejich jazyk oficiálně kodifikován a – kromě klasické arabštiny – je dnes berberština druhým oficiálním jazykem v Maroku.

Berberové v Maroku 2

Maročtí Berberové dnes

Většina z 36 mil. Maročanů dnes představuje směs Arabů a Berberů. Nálepky, graffiti, trička a čepice „Berber Pride“ můžete spatřit prakticky všude. V nedávných letech proběhlo jakési obrození, takže mnoho Maročanů se velmi pyšní svou etnickou příslušností a dědictvím. V roce 2014 byl v zemi zrušen zákaz amazighských jmen, což znamenalo úspěch hnutí na úrovni státu.

V nedávné minulosti platilo, že země byla zhruba rozdělena tak, že Berberové žili převážně v pohořích Vysoký Atlas, Střední Atlas a Rif v Maroku, zatímco Arabové se shromažďovali ve městech a v údolích; tohle rozdělení už ale dnes není tak výrazné. Maročané žijící v horách se však dodnes považují za větší dědice amazighského odkazu než lidé ve městech, kteří jsou více fluidní.

Lidé ze Západu často Berbery mylně považují za nomády, kteří na velbloudech putují po Sahaře. To sice platilo pro určitou část kmenů, ale je to stereotyp, který dodnes provází berberský svět. Je třeba říct, že Amazighové měli dlouhodobě vliv na obchod tím, že obsluhovali obchodní trasy mezi západní Afrikou a subsaharskou Afrikou. Přepravovali zboží z oblastí jižně od Sahary do severních marockých měst, především Fezu a Marrákeše. Použivali přitom velbloudy a své prastaré znalosti prostředí. V Maroku byla většina Berberů zemědělci žijící v horách a v údolích, kromě toho tu ale také byli berberští obchodníci a majitelé obchodů. Obchodníci byli považováni za vyšší třídu než zemědělci, což se ale v průběhu času z velké části obrátilo.

Berberové žijí také v jiných zemích severní Afriky, především v Alžírsku, Tunisu, Lybii, Mali a Nigeru.

 

Ještě o Berberech v Maroku

V různých částech Maroka žijí různé berberské kmeny. Berbery Drawa naleznete v údolí řeky Dra (Draa Valley). Kmen Dades žije na severovýchodě a kmeny Mesgita, Seddrat a Zeri kolem řek na severozápadě země. V marocké části pohoří Rif pak můžete najít kmen Ghomara.

Pokud chcete marocké Berbery lépe poznat, vydejte se do Maroka s cestovní kanceláří a vyhraďte si nějaký čas na pěší túry v pohoří Atlas. Můžete např. navštívit palmovou oázu v údolí řeky Dra nebo poznávat Saharu na velbloudu. Přitom navštívíte řadu místních vesnic. Berberové jsou mimořádně přátelští lidé a rádi si s Vámi dají sklenici mátového čaje nebo Vám připraví tradiční marocké jídlo k obědu.

Váš marocký průvodce Vám pomůže vybrat trasu, která pro Vás bude nejlepší. Navštívit můžete trhy ve městech Marrákeš nebo Fez (Fes), kde naleznete spoustu berberských řemeslných výrobků. Mezi mnoha dalšími poklady spatříte úžasné stříbrné šperky vyrobené Amazighy a Tuaregy, a také ručně vyráběnou obuv (babouche nebo belga). Pokud byste zatoužili raději po vyšívaném kaftanu nebo textilních výrobcích, jako jsou berberské koberce, polštáře, přehozy kilim atd., naleznete je zde také. Ale je třeba říct, že když budete v Maroku nakupovat, pro zdejší lidi i ekonomiku je lepší, když budete nakupovat fair trade.

Při cestě do Maroka se dostanete do moderních měst na pobřeží i do amazighských vesnic v pohoří Vysoký Atlas, Střední Atlas nebo Rif, kde můžete podniknout pěší túru (včetně Chefchaouenu).

Když se sem vydáte v době konání některého z mnoha festivalů, můžete spatřit prastaré rituály, které se zde provádějí do dnešního dne. Ubytovat se můžete v moderním marockém riadu nebo v prastaré stavbě připomínající pevnost (kasbah). Nezáleží na tom, kam se v této kouzelné zemi vydáte, protože všude najdete jedinečná dobrodružství. Svoji návštěvu přitom můžete přizpůsobit svým zájmům a potřebám.

Lázně hammam v Marrákeši