Bosna a Hercegovina, Mostar

Bosna a Hercegovina, Mostar 1

Země kde se vinou tyrkysově modré řeky a ovce se choulí na svazích kopců, to je Bosna a Hercegovina, jeden z vizuálně nejzajímavějších koutů Evropy. Muezzin svolává věřící k modlitbám, zatímco v pozadí zní kostelní zvony, takže země zároveň skýtá příjemné spojení Východu a Západu v samém srdci Balkánu. Příhodně se označuje za „zemi ve tvaru srdce“, čímž nevědomě odhaluje více než jen tvar svých hranic: je to země skládající se ze dvou odlišných entit, což je výsledek krvavé války v polovině 90. let. Bosna a Hercegovina se ale už dlouho z těchto důvodů neobjevuje v titulcích zpráv a dnes se pilně snaží znovu se dostat turistickou mapu světa coby příští cíl pro batůžkáře.

 

Příběh dvou entit

Cestovatelé by měli pamatovat na to, že v mnoha směrech Bosna a Hercegovina funguje jako dva oddělené státy. Není to Bosna-Hercegovina, jak si můžete odvodit z názvu, protože se jedná o dva geografické regiony (Bosna tvoří asi 80 % země a Hercegovina jen malý trojúhelník jižně od Sarajeva). Země je ale rozdělena spíše jinou hranicí. Západní část včetně Sarajeva tvoří Federace Bosny a Hercegoviny, což je aliance muslimů a Chorvatů, zatímco východní a severní část tvoří Republika Srpska, převážně srbské teritorium zhruba stejné velikosti s centrem v metropoli Banja Luka. Aby byl zmatek ještě větší, jsou zde tři oficiální jazyky (z velké části si podobné) a tři prezidenti.

 

Kam se vydat v Bosně a Hercegovině

Většina turistů stráví svoji návštěvu země v některém z nejznámějších měst, což je Sarajevo a Mostar. Sarajevo setřáslo svoji minulost a léta v obležení, aby se stalo jedním z nejpříjemnějších metropoli v Evropě, zatímco pozoruhodný Mostar je soustředěný kolem Starého mostu, který byl pečlivě znovu zbudován po svém zničení během občanské války a dnes je asi nejfotogravovanějším objektem na Balkáně. Kromě toho jsou zde další půvabná menší města, např. Jajce v Bosně nebo Blagaj v Hercegovině, zatímco milovníci outdoorových aktivit budou ve svém živlu v Bihači, jedné z předních raftingových destinací v Evropě.

  • Trebinje – město v republice Srpska
  • Bihač  – centrum raftingu na divoké vodě ležící na řece Una
  • Mostar – středověký klenot nabízí víc než jen slavný most
  • Jajce – pěkné bosenské město s vodopádem
  • Trebinje – nejatraktivnější město Hercegoviny s dalším skvělým mostem
  • Sarajevo – kdysi obléhané město je dnes jednou z nejvstřícnějších metropolí v Evropě – více zde
  • Medžugorje – katolické poutní místo
  • Počitelj – historické město + vodopády Kravica
Bosna a Hercegovina, Mostar 2
bosenská káva

Město Mostar 

Když přijedete do Mostaru vlakem nebo autobusem, možná Vás napadne, že krása města se poněkud přehání. Pak ale následuje pomalý sestup do Starého města, během kterého Vám bude stále více zřejmé, že se jedná o skutečně mimořádné místo. Pozorné uši zaznamenají výkřiky prodejců, kostelní zvony i muezziny svolávající k modlitbě, zatímco strmé kamenné ulice se pomalu vinou k rychle plynoucí tyrkysově modré řece Neretvě a Starému mostu. Ten je mimořádně fotogenický, i se když mostari, odvážlivci v plavkách, kteří skákají s jeho vrcholu a potápějí se, právě neřítí do vod dole. Město získává na oblibě u turistů, i když nedostatek ubytování vyšší úrovně způsobuje, že se sem většina návštěvníků vydává pouze na jednodenní výlet. To sice způsobuje přeplněné restaurace kolem Starého mostu v poledne, ale zároveň je to výhoda pro ty, kdo se zde rozhodnou zůstat přes noc. Nejlepší doba pro návštěvu je brzy ráno nebo na začátku večera. Historie Mostaru je neoddělitelně spjata s jeho Starým mostem. Tak jako stovky místních obyvatel i on se stal obětí války v roce 1993, když se místní Chorvati a muslimové, dříve jednotní proti Srbům, obrátili proti sobě. Konflikt zuřil celé 2 roky, kdy se obě strany vzájemně ostřelovaly z protějších kopců. Místní lidí tvrdí, že před válkou zde byla více jak polovina manželství smíšených, to však od té doby pokleslo na nulu. Přestože jsou dnes vztahy mnohem lepší, příměří zůstává nejisté. Staré město, které leží na obou březích řeky Neretvy, nabízí většinu atrakcí a lákadel Mostaru, a jeho centrum představuje Starý most, ústřední bod města a počáteční bod, odkud se turisté vydávají poznávat město. Na východním břehu leží zajímavější muslimská část města, zatímco na západním žijí katoličtí Chorvaté.

 

Východní břeh Neretvy

Kamenná ulice Kujundžiluk lemovaná obchody se suvenýry a tretkami stoupá do kopce až k mešitě Koskin Mehmed Paša. Ta je velmi krásná a spousty prodejců suvenýrů jsou dokladem, že turistika má dnes přednost před náboženskou oddaností. Vyhněte se placení poplatku za výstup na minaret a místo toho zamiřte dolů na terasu, odkud budete mít skvělé přímé výhledy na most. Ulice vede kolem další mešity a rychle přechází do moderního Mostaru, kde si všimněte tabulí ukazujících směr k tzv. Tureckému domu (Kajtazovu domu) vlevo, který nabízí fascinující pohled do života v osmanské minulosti. Na ulicí Kujundžiluk spatříte Mešitu Cejvan Cehaj, která je nejstarší v Mostaru, když půjdete k Muzeu Hercegoviny. Mezi nimi se rozprostírá muslimský hřbitov a těžko se ubráníte pohnutí, když si všimnete, že téměř všichni zdejší zesnulí zemřeli ve stejném roce 1993…

 

Starý most

Tranzitní bod, žalář, turistická atrakce, oběť války i plošina na předvádění se, to je slavný klenutý Starý most (Stari Most), která má zajímavou historii. Postaven byl v druhé polovině 16. století na popud Sulejmana I. Nádherného, protože se obchodníci děsili vratkosti předchozího dřevěného mostu s rychle plynoucí Neretvou dole. Ti, co měli most hlídat, se nazývali mostari, od čehož byl později odvozeno jméno města; později se tak nazývali muži, kteří skákali z vrcholu mostu (21 m) do řeky dole. Po 427 letech služby byl most v listopadu 1993 strategicky zničen chorvatskými silami, kdy symbolizoval etnické rozdělení města. Později nastal pracný proces jeho rekonstrukce kousek po kousku z nového materiálu, ale podle původních technik, a znovu otevřen byl most v roce 2004. Mostari jsou zde stále každý den, kdy se snaží přimět dav k poskytnutí přijatelného poplatku (typicky 25 EUR) za podívanou předtím, než skočí. V červenci se koná každoroční festival skákání z mostu a potápění, který v Mostaru představuje hlavní atrakci roku.

 

Muzeum Starého mostu

U východního konce mostu se tyčí věž Helebija, v níž je dnes umístěno zajímavé Muzeum Starého mostu rozložené na čtyřech úrovních s vyhlídkou nahoře. Nejzajímavější je archeologická sekce, kde můžete vidět pár dochovaných kusů mostu, které nebyly řekou odneseny pryč, spolu se záznamem jeho pečlivé rekonstrukce. Smutné archivní záběry zřícení mostu spatříte v sousední Galerií Starého mostu, která rovněž má skvělý výběr knih o válce v zemi a o historii Bosny v různých jazycích.

 

Západní břeh Neretvy

Tara, západní věž mostu, byla kdysi žalářem, kam byli vězni hozeni, aby zemřeli buď na následky zranění, hladem nebo (v deštivém období) utopením. Dnes věž představuje základnu klubu „skokanů do vody“ a také je zde umístěna výstava War Photo Exhibition. Tak představuje neobvyklé záběry, které během nepokojů pořídil novozélandský fotograf Wade Goddard. V té době mu bylo pouhých 22 let a strávil válečné období u jedné z místních rodin ve Starém městě, procházel ulicemi a dokumentoval válečné útrapy a strázně. Když projdete klikatícími se ulicemi, dostanete se ke Křivému mostu, zjevně postavenému jako rozcvička na velký Starý most, a téměř stejně pěknému; přestože válku přečkal, nakonec se zřítil při povodni v roce 1999. Dále se nachází Tabhana, dříve lázeňský dům dnes hostící bary a restaurace. Když budete pokračovat na konec ulice, dostanete se k hlavní silnici Bulevar, která během války sloužila jako frontová linie a dodnes kolem ní spatříte řadu poničených budov.

Co dělat a na co se podívat v Sarajevu