Tisícileté zdi bez malty a betonu stále stojí. Jak je to možné?

Tisícileté zdi bez malty a betonu stále stojí. Jak je to možné? 1

Ve světě se nachází množství staveb, které by již díky vlivu počasí nebo eroze už stát neměly. Přesto jsou zde stále. Při cestování irským venkovem můžete například narazit na kamenné zdi v celkové délce stovek kilometrů. Na co sloužily a jak je možné, že ještě nespadly?

Irsko je v podstatě skalnatým ostrovem, který vznikl před asi 370 miliony let. V té době byl součástí mělkého moře v blízkosti dvou pevninských mas nedaleko rovníku. Pohyby kontinentů však část mořského dna zvedly a bahno se během milionů let proměnilo na vápenec.
 
TOM479f47_06

Přestože Irsko má přezdívku „Zelený ostrov„, pravdou je, že stačí vykopat mělkou jámu a okamžitě narazíte na tvrdý koberec z modrého vápence. Tato hornina se rozprostírá pod více než polovinou ostrova a je stavebním materiálem, který sloužil na vybudování tisíců budov a kilometrů zdí.

Stěny jsou většinou postaveny kolem polí a luk a materiál na jejich stavbu nebylo nutné odnikud dovážet. Pole bylo totiž nutné před orbou zbavit kamenů a skal, které rolníci hromadily tak, aby vytvořily hranice mezi jednotlivými pozemky. Stavitelé těchto zdí neměly k dispozici žádnou maltu, takže kameny jen zručně ukládaly na sebe.

 
2416443

Ačkoli stále stojí, vyžadují si údržbu, protože během silných větrů se občas stane, že se některá ze stěn zhroutí. V tom však spočívá i jejich výhoda. Slouží totiž jako ploty pro dobytek, který ví, že na nich mohou kameny kdykoliv spadnout, takže se od nich raději drží dál.

Jedním z nejkrásnějších míst, na kterém můžete tuto změť zdí vidět, jsou Aranské ostrovy v zálivu Galway na západním pobřeží Irska. Právě zde stojí kamenní strážci polí již tisíce let. Více fotografií naleznete v naší galerii.