Tisícileté zdi bez malty a betonu stále stojí. Jak je to možné?

Ve světě se nachází množství staveb, které by již díky vlivu počasí nebo eroze už stát neměly. Přesto jsou zde stále. Při cestování irským venkovem můžete například narazit na kamenné zdi v celkové délce stovek kilometrů. Na co sloužily a jak je možné, že ještě nespadly?

Irsko je v podstatě skalnatým ostrovem, který vznikl před asi 370 miliony let. V té době byl součástí mělkého moře v blízkosti dvou pevninských mas nedaleko rovníku. Pohyby kontinentů však část mořského dna zvedly a bahno se během milionů let proměnilo na vápenec.
 
TOM479f47_06

Přestože Irsko má přezdívku „Zelený ostrov„, pravdou je, že stačí vykopat mělkou jámu a okamžitě narazíte na tvrdý koberec z modrého vápence. Tato hornina se rozprostírá pod více než polovinou ostrova a je stavebním materiálem, který sloužil na vybudování tisíců budov a kilometrů zdí.

Stěny jsou většinou postaveny kolem polí a luk a materiál na jejich stavbu nebylo nutné odnikud dovážet. Pole bylo totiž nutné před orbou zbavit kamenů a skal, které rolníci hromadily tak, aby vytvořily hranice mezi jednotlivými pozemky. Stavitelé těchto zdí neměly k dispozici žádnou maltu, takže kameny jen zručně ukládaly na sebe.

 
2416443

Ačkoli stále stojí, vyžadují si údržbu, protože během silných větrů se občas stane, že se některá ze stěn zhroutí. V tom však spočívá i jejich výhoda. Slouží totiž jako ploty pro dobytek, který ví, že na nich mohou kameny kdykoliv spadnout, takže se od nich raději drží dál.

Jedním z nejkrásnějších míst, na kterém můžete tuto změť zdí vidět, jsou Aranské ostrovy v zálivu Galway na západním pobřeží Irska. Právě zde stojí kamenní strážci polí již tisíce let. Více fotografií naleznete v naší galerii.