Chrám Božího hrobu v Jeruzalémě

Chrám Božího hrobu v Jeruzalémě 1

Chrám Božího hrobu je považován za místo ukřižování Ježíše Krista už od raného byzantského období a dnes představuje jednu z nejnavštěvovanějších turistických atrakcí Jeruzaléma a místo obrovského náboženského významu. Uvnitř baziliky se nachází poslední zastavení Křížové cesty (Via Dolorosa), slavné poutní trasy v Jeruzalémě. Chrám Božího hrobu se může zdát překvapivě malý ve srovnání s velkými katedrálami v Itálii, Španělsku a Francii, to však kontrastuje s jeho hlubokým náboženským i historickým významem. Jedná se o nejposvátnější místo křesťanských věřících všech vyznání. Návštěva kostela s davy poutníků a závany kadidla představuje jeden z nejúžasnějších zážitků v jeruzalémském Starém městě.

 

Adamova kaple

Od vchodu pokračujte po schodech dolů k severní straně řecké ortodoxní Adamovy kaple, v níž se nachází také puklina ve skále. Kaple získala jméno podle pověsti, že pod Kristovým křížem byla nalezena Adamova lebka. Na obou stranách vchodu se nacházejí kamenné lavice označující přesné místo hrobky prvních dvou panovníků křižáckého Jeruzalémského království, Godefroye z Bouillonu a Balduina I. Jeruzalémského. Jejich ostatky byly muslimy odstraněny ve 13. století a hrobky samotné zničeny fanatickými řeckými mnichy v roce 1808. Vzhled hrobek je znám díky kresbám vytvořeným před jejich zničením: nízké sloupy nesly sedlové střechy s latinskými nápisy. Na jednom z nich bylo (podle izraelského geografa Ze´eva Vilnaje):

„Zde leží slavný vévoda Godefroy z Bouillonu, který vybojoval zemi pro křesťanskou víru. Ať jeho duše odpočívá v Kristu. Amen.“

Zatímco na další stála slova: „Zde leží král Balduin, druhý Juda Makabejský, naděje své země, pýcha a síla církve. Jeho moci se bála a pokorně mu dary přinášela Arábie, Egypt, národ Dan i Damašek. Hle, tento skromný sarkofág ho zakrývá.“

 

Kaple Kalvárie a kaple Božího hrobu

Když budete pokračovat západním směrem, projdete kolem kamene pomazání, na němž prý bylo Kristovo tělo po jeho smrti pomazáno, a místo tří Marií (spadající pod arménskou církev), odkud tři ženy sledovaly pomazání. Odtud se pak dostanete k rotundě s Božím hrobem (Kristovou hrobkou). Vnitřek rotundy nechal přestavět Kalfa Komnenos, Řek ze Smyrny, po požáru v roce 1808, takže dnes je ve stylu nazývaném turecké rokoko. Před vchodem stojí obrovské svícny a nad ním visí 43 lamp (13 patří řecké, 13 latinské, 13 arménské a 4 koptské církvi). Stavba hrobky zakrývá přírodní skálu, kterou je možné vidět pouze v Koptské kapli v zadní části Chrámu Božího hrobu.

V předsíni Andělské kaple leží kámen, na kterém prý stál anděl, který zvěstoval zmrtvýchvstání Krista třem ženám. Nízké dveře vedou do malé hrobové komory u zdi na pravé straně, na níž mramorová deska označuje prázdný hrob. Kromě mramorového obložení se tato hrobka podobá mnoha dalším pocházejícím z Kristových dob, které uzavírá kulatý mlýnský kámen, jehož průměr odpovídá výšce vchodu.

V noci před Velikonoční nedělí bývá Chrám Božího hrobu dějištěm obřadu, při kterém řecký ortodoxní patriarcha jeruzalémský vstoupí do Andělské kaple (zavřené od Velkého pátku) a zapálí zde „svatý oheň“, kdy světlo z temnoty hrobky symbolizuje Vskříšení.

 

Koptská kaple a Jakobitská kaple 

Na jižní, západní a severní straně tzv. rotundy se nacházejí polokruhové kaple. V západní kapli naproti Koptské kapli je Kaple Jakobitů (syrských křesťanů). Zde nalevo je pak vchod do hrobky, která byla vysekána do skály a tradičně bývá připisována Josefovi z Arimatie, který ji poskytl Kristovi. Je ve svém původním stavu, tj. bez mramorového obložení.

Severní část rotundy patří latinské (římskokatolické) církvi. Hlavní atrakcí je zde Františkánská kaple, k níž přiléhá františkánský klášter, a oltář Marie Magdaleny. V severní uličce se nachází řada sloupů z různých období, včetně bohatě zdobených korintských sloupů z původního kostela ze 4. století. Ty jsou známé jako Oblouky Panny, protože zmrtvýchvstalý Kristus se prý právě zde zjevil své matce. Na východním konci uličky se nachází malá čtvercová komora, která bývá (bez historického podkladu) nazývána Kristův žalář.

 

Kaple sv. Heleny 

Na východě hlavní lodi pokračuje oblouková chodba kolem dvou kaplí ke schodišti vedoucímu dolů ke Kapli sv. Heleny. Ve skalní stěně napravo jsou dva malé kříže s vyrytými nápisy od poutníků z křižáckého období. Kaple je se zhruba čtvercová se čtyřmi krátkými sloupy z byzantského období nesoucími vysoké oblouky střešní stavby. Světlo v kopuli dopadá shora na velký centrální čtverec, čímž dává kapli její zvláštní atmosféru, kterou ještě doplňují lampy, dekorativní textilie a oltář. Napravo od hlavní apsidy se nachází výklenek, ze kterého prý sv. Helena pozorovala otvírání římské cisterny, ve které byl nalezen Pravý kříž.

 

Tipy pro návštěvu Chrámu Božího hrobu:

  •         hlavní vhod je z ul. Christian Quarter Road
  •         do komplexu můžete také vstoupit z nedalekého Etiopského kláštera
  •         oblečte si skromný oděv; dovnitř nebudete vpuštěni v šortkách, tričku bez rukávů nebo s holými zády
  •         Chrám Božího hrobu působí velmi chaoticky v době největšího návalu poutníků a turistů; tehdy je dobré se sem vydat časně ráno

 

Jak se tam dostat:

  •         Chrám Božího hrobu se nachází přibližně v polovině cesty mezi Jaffskou a Damašskou branou
  •         z centra Jeruzaléma cestujte autobusem č. 20 (Egged), které jede z centrálního autobusového nádraží k Jaffské bráně