Covid a ústní voda

Covid a ústní voda 1

Zubní lékaři běžně předepisují ústní vody, které pomáhají v boji proti mikrobům způsobujícím plak v dutině ústní. Ústní voda se používá také jako preventivní metoda a jako léčba infekcí ústní dutiny.

Vzhledem k tomu, že virus SARS-CoV-2 způsobující covid-19 proniká do lidského těla ústy, není zcela zavádějící předpoklad, že by ústní vody mohly do určité míry pomoci v boji proti viru.

 

Je ústní voda antivirová?

Bylo provedeno několik studií s cílem ověřit teorii, zda ústní vody mohou hrát roli v boji proti covid-19. Podle výzkumu provedeného O’Donnellem a jeho týmem by některé ústní vody mohly hrát potenciální roli při zacílení na lipidovou membránu SARS-CoV-2. Koronaviry, podobně jako jiné viry, např. herpes simplex a chřipka, jsou zapouzdřeny tukovou membránou zvanou lipidový obal. U většiny virů tato lipidová membrána obsahuje spingholipidy, fosfolipidy a cholesterol. Různé ústní vody použité v tomto výzkumu obsahovaly chlorhexidin, ethanol, jodovaný povidon, cetylpyridiniumchlorid a peroxid vodíku. Provedené hodnocení O’Donnella a jeho týmu podpořilo teorii, že ústní vody by mohly potenciálně narušit lipidovou membránu viru a mohou být použity k zastavení přenosu SARS-CoV-2. Studie provedená dr. Evelinou Statkute ​​a jejím týmem testovala hypotézu, že ústní vody obsahující ethanol/éterické oleje, jodovaný povidon a cetylpyridiniumchlorid (CPC) by mohly inaktivovat virus způsobující covid-19. Vytvořila podmínky simulující orální pasáže in vitro a našla výsledky prokazující, že po použití ústních vod může dojít k podstatnému snížení virové zátěže v dutině ústní. Další tým vědců studoval roli ústní vody v zubním lékařství během pandemie. Analyzovali výhody a nevýhody používání konvenčních ústních vod. Jejich studie naznačuje, že pacienti podstupující stomatologické ošetření by měli používat ústní vody před absolvováním jakýchkoli zubních zákroků, aby se minimalizovalo riziko křížové infekce covid-19. Vědci z Manipal College of Dental Sciences, Indie, studovali účinek jodovaného povidonu ve formě ústní vody a nosního spreje. Hodnotili různá množství, ředění a způsob působení jodovaného povidonu na covid-19. Jejich studie navrhuje použití ústní vody s 0,5 % PVP-I. Protože je tato metoda nákladově efektivní, nekomplikovaná a bezpečná, doporučují její použití mezi zdravotníky a v klinických podmínkách.

Covid a ústní voda 2

Souvislost mezi antivirovými a cytotoxickými vlastnostmi ústní vody

Slibný výzkum provedla fakulta zubního lékařství Rutgers School of Dental Medicine, Newark, USA, která testovala různé komerčně dostupné ústní vody proti viru způsobujícímu covid-19. Pro studii použili Colgate Peroxyl (peroxid vodíku), jodovaný povidon, chlorhexidin glukonát a Listerine (éterické oleje a alkohol). Testovali tyto ústní vody in vitro za podmínek simulujících ústní dutinu a stanovili jejich antivirové vlastnosti nezávisle na jejich cytotoxicitě. Testovali ústní vody po dobu 20 sekund a 2 hodin s použitím různého ředění.

 

Výsledek studie

Při testování různých ústních vod na životaschopnost buněk byly všechny čtyři při 100 % koncentraci vysoce cytotoxické. Ústní voda, která se ukázala jako pro buňky nejméně toxická, byla Listerine a těsně za ní byl chlorhexidin glukonát. Při další analýze, když byly epiteliální buňky vystaveny ústní vodě po dobu 2 hodin, neovlivnil 6,3 % (v/v) roztok Listerinu a 1,5 % (v/v) roztok chlorhexidin glukonátu životaschopnost buněk. Minimální ředění 0,1 % (v/v) Colgate Peroxylu nebo jodovaného povidonu nadále vykazovalo cytotoxické vlastnosti. Při testování antivirových vlastností ústních vod minimalizoval 3 % (v/v) roztok Listerinu a 1,5 % (v/v) chlorhexidin glukonátu infekci SARS-CoV-2 o 40 % a 70 %. To však nemá žádný významný vliv na buněčnou morfologii. Na druhou stranu také 0,05 % (v/v) roztok Colgate Peroxylu a 0,1 % (v/v) roztok jodovaného povidonu vykazoval antivirové vlastnosti, ale s významným poškozením buněk. Z tohoto výsledku je zřejmé, že antivirový účinek Colgate Peroxylu a jodovaného povidonu je výsledkem jeho cytotoxických vlastností. Při testování přímého účinku ústních vod na virus se ukázalo, že Colgate Peroxyl a jodovaný povidon inaktivují covid-19 účinněji než chlorhexidin glukonát a Listerine. Jejich inhibiční účinek na virus je však spojen s cytotoxicitou. Tento výzkum byl důležitý pro rozlišení rozdílu mezi antivirovými vlastnostmi ústní vody a jejími cytotoxickými vlastnostmi.

 

Může ústní voda snížit přenos viru způsobujícího covid-19?

Virus covid-19 proniká do lidského těla dutinou ústní a přenáší se prostřednictvím kapének. Bylo provedeno mnoho studií o vlivu ústních vod na covid-19. Většina z nich naznačuje, že použití určitých ústních vod ve vhodném naředění může významně snížit virovou zátěž v dutině ústní. To může dále snížit přenos viru, zejména v klinických podmínkách, jako je zubní ošetření nebo při vyšetření hltanu (orofarynx), kdy není možné nosit roušku.

 

Závěr

I když jsou výsledky těchto studií velmi slibné, všechny byly provedeny pouze v laboratorních podmínkách (in vitro). Účinek v reálných situacích zůstává neznámý. Je potřeba provést další klinické a populační studie k vyhodnocení výsledků výše uvedených ústních vod. Jeden z vědců naznačuje, že by mohla být vytvořena ústní voda speciálně pro tento účel. Přestože ústní vody mají potenciál snížit šíření covid-19, je důležité si uvědomit, že používání ústních vod by nemělo nahrazovat stávající praktiky nošení roušek/respirátorů a společenského odstupu.