10 hlavních nových technologií pro rok 2021

10 hlavních nových technologií pro rok 2021 1

Změna je jediné, co je stálé. To platí také pro Váš profesionální život. Dnes je třeba se stále zdokonalovat a pracovat na sobě, přičemž důvod je prostý: technologie se vyvíjí velmi rychle.

Je čas se seznámit s 10 hlavními trendovými technologiemi, které budou mít v roce 2021 značný vliv. Brain-Machine Interface, Intelligent Robots nebo DNA Computing mohou znít jako výrazy z nejnovějšího hollywoodského filmu, ale očekává se, že tyto nové technologie mohou již brzy přinést změny do našeho každodenního života.

 

Technologie 5G

Technologie 5G je další generací mobilních sítí a služeb. Očekává se, že poskytne výkon minimálně 20 Gb/s downlink a 10 Gb/s uplink, díky čemuž bude síť 5G alespoň 40x rychlejší než současná 4G LTE. Telekomunikačním operátorům to otevře dveře pro nové služby, síťový provoz a zákaznickou zkušenost. V současnosti na tomto trhu vede Švýcarsko a hned po něm Jižní Korea a USA. 

Společnosti, které investují do 5G: Samsung, Huawei, Intel, Deloitte, Nokia, Ericsson, Qualcomm.

 

Internet of Behaviours (IoB) – internet chování

Shromažďování a používání dat k řízení chování se nazývá Internet chování (IoB). Příkladem toho jsou průmyslová pracoviště využívající počítačového vidění k určení, zda zaměstnanci dodržují povinnost nosit roušky, a poté shromažďují tato data o chování, která mají být analyzována organizacemi, aby ovlivnily lidi při dodržování vládních nařízení při práci. IoB může shromažďovat, kombinovat a zpracovávat data z mnoha zdrojů, k nimž patří:

 • údaje o občanech zpracovávané veřejným sektorem
 • komerční údaje o zákaznících
 • vládní agentury
 • sociální média
 • veřejná doména
 • sledování polohy.

Právě rostoucí sofistikovanost technologie, která zpracovává data, umožnila růst tohoto trendu.

Společnosti, které investují do IoB: AWS, Cisco, SAP, Microsoft, HP, IBM, Dell, Cloudera.

 

DevSecOps

DevSecOps je zkratka pro vývoj (development), zabezpečení (security) a provoz (operations): přemýšlení o aplikacích a infrastruktuře od samého začátku. Jeho cílem je implementace zabezpečení ve stejném rozsahu a rychlosti jako vývoj a operace, a to nejen kvůli tomu samotnému. S širším přijetím mikroslužeb (microservices) to vypadá, že se DevSecOps dostává hlouběji na trh DevOps. Ale to není vše. Pro úspěšné vynoření se ze současného stavu bude nezbytný operační model fungující kdekoli. Takový operační model v zásadě umožňí přístup, dodávku a aktivaci Vašeho obchodu kdekoli. Tento formát nyní zkoumá různé další aspekty technologie, jako jsou GitOps, DataOps a NoOps.

Společnosti, které investují do DevSecOps: Amazon, NASA, Capgemini, Dell, Oracle.

 

Intelligent Process Automation (IPA) – inteligentní automatizace procesů

Robotická automatizace procesů je v podstatě myšlenka, že „cokoli, co lze automatizovat, by mělo být automatizováno“. Letos jsme objevili něco ještě více fascinujícího – inteligentní automatizaci procesů. Stručně řečeno IPA umožňuje robotům těžit ze schopností AI, Velkých dat a strojového učení, což znamená, že se mohou časem učit a zlepšovat. To pomáhá inteligentním robotům vyvíjet se podle vzorce „pokud toto-pak tamto“. Jelikož se očekává, že přijetí automatizace poroste, odhaduje se, že investice do IPA do roku 2025 dosáhnou 232 miliard USD.

Společnosti, které investují do IPA: KPMG, AWS, Microsoft.

 

Tactile Virtual Reality – taktilní virtuální realita

Inovativní technologie nabízejí pohlcující zážitky jako je virtuální realita (VR) a rozšířená realita (AR). VR ponoří uživatele do simulovaného prostředí, zatímco AR představuje překryv technologií v reálném světě. Společnost CISCO předpovídá, že provoz AR-VR se ve všech oblastech zábavy do roku 2022 zvýší 12krát. Dotyk nám dává hlubší pochopení věcí, které nelze plně prožít zrakem ani sluchem. To je místo, kde přichází ke slovu taktilní/hmatová virtuální realita. Kombinuje použití několika typů technologií, včetně senzorů, pokročilé optiky atd., které jsou součástí jediného zařízení, a poskytuje schopnost překrýt rozšířený digitální obsah s prostorem kolem v reálném čase. S pokrokem taktilní/haptické/hmatové technologie (která se popisuje také jako kinestetická komunikace nebo 3D dotek) je teď možné dotykovou bariéru zdolat.

Společnosti, které investují do Tactile VR: Oculus, Virtuix, Cisco.

Rozšířená realita a společnost pod dohledem

Big Data Analytics – analýza Velkých dat

Big Data Analytics – analýza Velkých dat je na trhu již nějakou dobu, přičemž stále více firem si ji osvojuje, aby překonaly tradiční způsoby ukládání a zpracování dat. Nové trendy, jako je X-Analytics, se používají k hledání řešení výzev, k nimž patří změny klimatu, prevence nemocí a ochrana divoké zvěře. Velká data (Big Data) nám také poskytují zajímavé trendy, jako je Decision Intelligence – rozhodovací Inteligence, která poskytuje rámec pomáhající datovým inženýrům navrhovat, modelovat, provádět a monitorovat rozhodovací modely a procesy v kontextu obchodních výsledků a chování. Analytiky používající rozhodovací inteligenci má do roku 2023 má mít více než 33 % velkých organizací.

Společnosti, které investují do Big Data Analytics: Amazon, Netflix, Starbucks, Spotify, Google, Adobe.

 

Human Augmentation – technologické vylepšení těla

Lidé neustále experimentují s technologií, aby vylepšili život, jaký znají. Jejich zvědavost nyní vstoupila na nové území, což je Human Augmentation – lidská augmentace, což v zásadě znamená využít technologie, jako je AI a Internet věcí, nejen ke zlepšení našeho každodenního života, ale také k posunutí lidské inteligence na další úroveň. V současné době se studie snaží pomoci lidem se zdravotním postižením s bionikou a protetickým augmentací a léčit nemoci experimentováním s geny. Slibem je však ukončit existující tělesné postižení nebo zabránit úrazům vůbec. Také může poskytnout příležitosti pro další kreativní funkce. Například společnosti, jako Neuralink, mají za cíl vybudovat neuvěřitelně výkonné rozhraní mozek-stroj se schopností zpracovávat štědré množství dat.

Společnosti, které investují do Human Augmentation: Neuralink, Google, Samsung, Ekso.

 

Everything as a Service (XaaS)

Everything-as-a-Service (XaaS) – „vše jako služba“ je pojem cloud computingu pro širokou škálu služeb a aplikací vznikajících pro uživatele, kteří mají přístup k internetu na vyžádání, na rozdíl od místního využití. Dává flexibilitu přizpůsobit Vaše výpočetní prostředí tak, aby vytvářelo požadované zážitky, vše na vyžádání. XaaS se rozšířil o mnoho služeb, například:

 • funkce jako služba
 • IT jako služba
 • infrastruktura jako služba
 • zabezpečení jako služba
 • databáze jako služba

Jak se tyto aplikace stávají více přenosnými, výpočetní cykly se snáze obstarávají v reálném čase, platformy pro integraci dat zefektivňují konektivitu a prodejci vytvářejí aliance mezi platformami, takže multi-cloudový trend by mohl v blízké budoucnosti začít vypadat spíše jako Omni-cloud.

Společnosti, které investují do XaaS: HPC, RedHat, VMWare, AWS, Google Cloud, Microsoft Azure.

 

CyberSecurity – Kybernetická bezpečnost

S tím, jak mnoho organizací prochází obrovskými digitálními transformacemi, povědomí o hrozbě kybernetických útoků stále roste, a to nejen u velkých organizací, ale i malých firem. Kybernetická bezpečnost není nic nového, ale její trendy určitě jsou. Společnostem začíná svítat, že mít efektivní strategii kybernetické bezpečnosti není jen luxus, ale nutnost.

Virtual Dispersive Network (VDN) – virtuální disperzní síť je jedinečný přístup ke kybernetické bezpečnosti, kdy se signál přenáší v krátkých dávkách nebo kvantových paketech, které nelze skrytě přečíst bez narušení jejich obsahu. V zásadě nikdo nemůže zachytit data, která vám byla zaslána, aniž by do nich nezanesl nějaký šum.

Blockchain Cybersecurityblockchainová kybernetická bezpečnost je více modulární, responzivní bezpečnostní přístup prostřednictvím centralizace orchestrace a distribucí vynucování.

Společnosti, které investují do Cybersecurity: CISCO, RedHat, IBM.

 

Umělá inteligence – Artificial Intelligence (AI)

Robustní implementace umělé inteligence (AI) usnadní výkon, zlepší škálovatelnost a spolehlivost a zajistí úplnou návratnost investic. Projekty AI však často čelí určitým problémům, což z nich dělá výzvu pro většinu organizací. K řešení těchto problémů však existují nová řešení.

Artificial Intelligence Engineering umožňuje, aby se AI stala součástí hlavního procesu DevOps spíše než sadou specializovaných a izolovaných projektů. To řeší problémy s udržovatelností, škálovatelností a správou. Maličká AI si klade za cíl vytvořit algoritmy ke zmenšení stávajících modelů hlubokého učení bez ztráty jejich schopností, „zabalit“ větší výpočetní výkon do těsnějších fyzických prostorů za mnohem méně energie.