Hlavní atrakce tureckého Pamukkale a Hierapole

Hlavní atrakce tureckého Pamukkale a Hierapole 1

Jednou z nejznámějších atrakcí Turecka, kterou spatříte ve většině turistických katalogů, je Pamukkale, úžasný přírodní div, který si při návštěvě země určitě nesmíte nechat ujít. Zářivě bílá hora uprostřed zelené zemědělské půdy se sérií půlkruhových teras z travertinu představuje surrealistický pohled a jedinečnou příležitost pro fotografování. Na jejím vrcholu se navíc nacházejí zbytky římského lázeňského města Hierapolis s bazénem napájeným z horkého pramene, ve kterém můžete – tak jako Římané – smýt své bolesti a neduhy.

 

Travertinové terasy 

Oslnivně bílé skály v Pamukkale vznikly z vápencových usazenin z minerálních pramenů, které se v oblasti vyskytují. Stejným způsobem, jako se tvoří stalaktity ve vápencových jeskyních, zde narůstají usazeniny na strmých svazích a postupně vytvářejí přírodní terasy. Pamukkale znamená „bavlněný hrad“, a oslnivě bílá barva těchto travertinů skutečně působí jako jakási bizarní přírodní pevnost. Nejlepší způsob, jak si místo prohlédnout, je vydat se (pouze naboso) od úpatí vápencové hory přes celý hřeben. Na terasách na vyšších úrovních se nacházejí jezírka, do nichž se můžete posadit.

Místo: na travertiny vstupte u základny hory prostřední branou ze silnice Mehmet Akif Ersoy Bulvari

 

Hierapolis – ruiny starověkého města 

Hierapolis, kterou založil král Eumenes II. z Pergamonu po roce 190 př.n.l., byla původně opevněnou vojenskou kolonií. Staré město bylo zničeno zemětřesením v roce 60 n.l. a po jeho rekonstrukci nastaly dny jeho největší slávy. Město prošlo největší prosperitou ve 2. a 3. století, kdy se díky svým termálním pramenům stalo významným lázeňským centrem. Zbytky velkolepé ulice se sloupořadím vedou rovnoběžně s travertiny dole po délce více jak 1 km, přičemž sahají od nekropole na severu až k byzantskému kostelu na jižním konci. Když se vydáte od kostela po východní stezce, přijdete k Apollónu chrámu s jeho plutoniem, jeskyní pod chrámem, která byla zdrojem jedovatého plynu. Kněží se zde radili s věštírnou a přinášeli sem ptáky a jiná malá zvířata, která usmrtil unikající plyn. Do dnešního dne se však z toho nic nedochovalo. Východně od zbytků agory se nachází oktagonální budova (kaple) Umučení apoštola Filipa postavená na místě, kde byl tento světec údajně umučen poté, co protestoval proti vyznavačům pohanství v Hierapoli.

Místo: vrcholek Pamukkale

 

Divadlo v Hierapoli 

Na svahu nad zbytkem ruin Hierapole se nachází mohutné divadlo s fasádou dlouhou více jak 100 m a dvěma úrovněmi sezení, z nichž každá má 26 řad. Divadlo postavené za vlády císařů Hadriána a Septimia Severa je mimořádně dobře zachovalé. Uchovala se většina původních detailů včetně císařských kójí (odkud mohli zábavu sledovat VIP hosté) a pár dekorativních panelů kolem pódia. Horní patra navíc nabízejí krásné výhledy do krajiny.

Místo: vrcholek Pamukkale

 

Starověký bazén v Pamukkale

Pokud toužíte vykoupat v termálním bazénu tam, kde před Vámi Římané, zde jste na správném místě. Starověký bazén v Pamukkale (vedle Apollonova chrámu) Vám umožní odpočinout si v teplé vodě bohaté na minerály, která má stálou teplotu 36 °C. Jedná se zřejmě o nejpůsobivější možnost koupání v termální vodě, jakou kde najdete: kolem Vás budou napůl ponořené kusy sloupů a mramorové bloky ze starověkých staveb.

Místo: vrcholek Pamukkale

 

Archeologické muzeum Hieropole 

Malé výborné muzeum věnované Hierapoli sídlí v někdejším římském lázeňském domě a jeho návštěva Vás seznámí se životem ve starověkém městě. Expozice představují vynikající řemeslný um a kulturní dědictví kdysi významného města, přičemž vystavují řadu místních nálezů, včetně nádherných a složitých kamenných reliéfů, sarkofágů a soch. Muzeum také nabízí pěknou sbírku soch z nedaleké archeologické lokality Aphrodisias.

 

Hrad Pamukkale

Pamukkale bylo původně pouze jméno hradu z 11. či 12. století, který stojí hned u silnice vedoucí z města Pamukkale až k planině s městem Hierapolis. Většina turistů až sem nejde, takže je to skvělá příležitost uniknout na chvíli davům. Pokud se sem vydáte, budete odměněni nádhernými výhledy ze zbytků hradu na travertiny. Nejlepším časem k návštěvě je západ slunce, kdy se travertin rozzáří v měnícím se světle.

Místo: u silnice Mehmet Akif Ersoy Bulvari

 

Laodikeia – ruiny starověkého města 

Pěkné město Laodikeia bylo kdysi domovem Cicerona, přičemž v rušném římském komerčním centru vzkvétala řemesla, lékařství i obchod. Když se začalo prosazovat křesťanství, žila zde velká populace křesťanů a Židů. Zdejší ruiny, ač řídké, jsou velmi fotogenické a k vidění je zde zajímavá směsice zbytků chrámů a divadel, od raného římského sídla až po raně byzantskou křesťanskou éru. Prohlídka tohoto místa nebývá běžnou součástí návštěvy Pamukkale (která obvykle zahrnuje pouze travertinové terasy a Hierapolis), takže pokud se sem vydáte, nejspíš budete mít místo jen sami pro sebe.

Místo: 12 km jižně od Pamukkale

 

Aphrodisias – ruiny starověkého města   

Moderní výzkum proměnil Aphrodisias z téměř zapomenutého místa, které málokdo navštívil, v jednu z nejvýznamnějších historických lokalit v Turecku. Zdejší nálezy z doby měděné ukazují, že oblast byla osídlena ve 4. tisíciletí př.n.l., a nálezy keramiky z rané doby bronzové také napovídají, že v chetitské době zde byla asyrská obchodní kolonie. Zlatý věk sídla však proběhl v helénistickém a římském období, kdy se zdejší svatostánek stal centrem všeobecně rozšířeného kultu Afrodíty a město se také proslavilo svými sochařskými, lékařskými a filozofickými školami. Afroditin chrám byl postaven asi v roce 100 př.n.l. a dodnes zde stojí 14 sloupů (dva i s architrávy). V 5. století proměnili Byzantinci pohanský chrám v baziliku se třemi loděmi. Severně odtud se nalézá obří a dobře zachovalý stadion, který mohl pojmout až 30 000 diváků. Jižně od chrámu pak stojí řecký búleuterion vyzdobený reliéfy a sochami, což je nejlépe zachovalá památka z celé lokality.

Místo: 97 km jihozápadně od Pamukkale

 

Karavanseráje u Pamukkale

Karavanseráje (hostince u cest, známé také jako han) se nacházejí na pláních po celém regionu kolem Pamukkale, což je pozůstatek z dob, kdy byla oblast součástí významné obchodní trasy vedoucí skrz centrální Anatolii (Malou Asii). Na cestě z Denizli do Dinaru stojí Akhan, seldžucký karvanseráj založený roku 1253 emírem Karasungurem. Jeho východní fasáda je obložená mramorem, má dvůr s arkádami a zimní síň třemi loděmi. Nedaleko města Çardak 55 km východně od Denizli se nachází Çardak Hanı. Seldžucký karvanseráj má dvě mohutné věže a nad portálem nápis lemovaný dvěma lvy. Jeho stavbu sponzoroval v roce 1230 generál Rasıdeddin Iyaz.

 

Město Çivril

Archeologická lokalita Beycesultan Tepesi (10 km jižně do provinčního města Çivril), kterou jako první odkryli v 50. letech 20. století archeologové Lloyd a Mellaart, je významné prehistorické sídlo. Jen z doby kamenné pochází 21 vrstev v usazenině silné 11 m. Důkazy osídlení byly nalezeny až do rané doby bronzové (1250 př.n.l.) a znovu o 400 let později až do doby byzantské. Ve vrstvě V. (1900 př.n.l.) byly nalezeny zbytky paláce a ve vrstvách z doby bronzové stopy svatyně s obětními nádobami, oltářem pro krvavé oběti a soškami bohyně Kybelé.

Místo: 103 km severovýchodně od Pamukkale

 

Horké prameny Karahayıt  

Horké minerální prameny (s teplotou až 55 °C) vybublávají z křídových skal jen 5 km od Pamukkale. Přítomnost různých oxidů, včetně oxidu železa ve vodě způsobila zbarvení uhličitanu vápenatého na řadu odstínů. Pod prameny je malý bazén na koupání, kde můžete relaxovat po libosti. Je to skvělé místo na uklidnění svalů unavených z cestování a odpočinutí, než se vydáte dále.

Místo: 5 km západně od Pamukkale

 

Colossae – ruiny starověkého města

Jedná se o ideální cíl pro nadšené amatérské archeology: řídké zbytky kdysi významného frýžského města Colossae (také Kolossai) leží v údolí řeky Lycus 20 km východně od Denizli. Svým zlatým věkem město prošlo v helénistickém období. V době, kdy vládu na oblasti převzali Římané, už byl jeho význam z velké části zastíněn městy Laodikeia a Hierapolis, a nakonec město zcela ztratilo svůj význam. Jeho jméno však neupadlo v zapomnění díky epištole sv. Pavla, kterou napsal zdejší křesťanské komunitě. Není zde toho příliš k vidění, až na krásné výhledy na zvlněná pole táhnoucí se k horám.

Místo: 28 km jižně od Pamukkale

 

Město Sarayköy

Sarayköy na západním okraji údolí Hierapole je zřejmě místem, kde stála starověká Karura (či Kyorara) na hranici mezi Frýgií a Carou. Byla známá svými horkými prameny a lékařskou školou Hérofilovců. Hérofilos žil ve 4. stol. př.n.l. a je považován za druhého nejvýznamnějšího lékaře starověku hned po Hippokratovi. Pokud budete mít auto, snadno můžete zahrnout Sarayköy do okruhu atrakcí a památek kolem Pamukkale, přičemž můžete navštívit zároveň místa, jako je Laodikeia, Aphrodisias a Colossae.

Místo: 25 km západně od Pamukkale

 

Denizli – město

Každý návštěvník při své cestě do Pamukkale projíždí přes Denizli, ale jen málo se jich tu zastaví. Zcela moderní město je metropolí provincie, přičemž se rozrostlo v rušné centrum během 14. století. Významný středověký arabský cestovatel Abú Abdallah ibn Battúta ho kdysi popsal jako „pěkné komerční centrum, se 7 mešitami, s lázněmi a bazary a princem žijícím v místě“. Denizli bylo dvakrát zničeno zemětřesením: poprvé na počátku 18. století a znovu v roce 1899. Kvůli tomu se ve městě nedochovaly žádné historicky zajímavé budovy. V jeho centru však naleznete vynikající restaurace a kavárny, takže si zde můžete udělat zastávku na oběd, když budete projíždět oblastí.

Místo: 17 km jižně od Pamukkale

 

Tipy a prohlídky

  •         prohlídky: pokud budete mít málo času a budete chtít navštívit Pamukkale při jednodenním výletu z města Izmir, prohlídka Pamukkale a Hierapole Vám umožní spatřit travertiny a ruiny Hierapole v ceně s obědem a službami průvodce; doprava probíhá klimatizovaným autobusem
  •         vyhněte se davům: nejlepší doba pro návštěvu je časně ráno nebo pozdě večer, přičemž nejvíce autobusů s turisty sem přijíždí mezi 10,30 a 15 hod.; když přenocujte ve vesnici Pamukkale, budete se moct vyhnout největším davům; také je dobré sem přijít prostřední branou u paty kopce místo brány na vrcholu – výpravy z autobusů vždy vstupují z vrcholku a mnozí turisté nejdou až dolů (po celém rozsahu teras)
  •         prohlédněte si okolí: stojí za to si pronajat auto a prozkoumat okolní krajinu s hrstkou starověkých ruin