Návštěva turecké Laodikeie

Návštěva turecké Laodikeie 1

Asi 5 km severně od města Denizli a 8 km od Pamukkale leží Laodikeia, kterou turisté často míjejí, když při jednodenním výletu spěchají z pobřeží do Pamukkale spatřit světoznámé bílé terasy. Pokud budete mít k dispozici trochu více času, návštěva nedalekého rozlehlého starověkého města, kde žil kdysi Cicero, stojí i za následné přenocování v Pamukkale. Díky tomu, že je mnohem méně známé než např. Efez či Hierapolis v Pamukkale, se při jeho návštěvě nebudete muset tlačit s davy, takže se bude jednat o velmi klidný zážitek.

 

Historie

Lokalita s ruinami starověkého města Laodikeia (či Laodicea), které místní nazývají Eskihisar („starý hrad“), byla postavena na místě staršího sídla známého původně jako  Diospolis a později Rhoas. Laodikeiu založil řecký král Antiochus II. Syrský (261-246 př.n.l.) a pojmenoval ji po své ženě Laodici. Město, které bylo součástí pergamského království, přešlo po mírové smlouvě z Apameie v roce 188 př.n.l. do rukou Římanů. Díky své obchodní aktivitě a především vlně a výrobě textilu se stalo jedním z nejbohatších měst v Malé Asii, takže po ničivém zemětřesení v roce 60 n.l. byli bohatí občané schopni město znovu postavit ze vlastních zdrojů.

V Laodikeii sídlila jedna z nejstarších křesťanských komunit v římské říši, která patřila k „7 církvím v malé Asii“ (o kterých mluví Bible). Po dobytí muslimskými Seldžuky na konci 11. století začalo město upadat a ve 13. století zbylí obyvatelé místo opustili a přesunuli se do Ladiku (dnešní Denizli).   

 

Lokalita

Řídké zbytky města Laodikeia leží na zvlněné planině o rozloze 1 km², kterou protíná silnice vedoucí z Eskihisaru do Goncali. Vstup skrz hradby umožňovaly tři brány, přičemž ruiny starověkého mostu jsou dodnes k vidění pod severozápadní branou. To je Efezská brána s trojicí oblouků a věžemi na obou stranách, která byla zasvěcena římskému císaři Domitiánovi (81-96 n.l.).

Na jihozápadní straně se nachází řada staveb z doby císaře Vespasiána (69-79 n.l.), k nimž patří stadion (350 x 60 m) a velká budova známá jako Palati, což bylo cvičiště nebo lázně. Akvadukt přivádějící vodu z pramene Baspinar (vedle starých kanceláří úřadu v Denizli) končil ve vodojemu vysokém 5 m, odkud voda proudila do různých částí města. Kousek za městskými hradbami se nachází nekropole.

Na severovýchodní straně stojí na terase na svahu odeon. Uprostřed kopce vlevo se nacházejí zbytky římského nymfea, které vykopali v letech 1962/63 francouzští archeologové. Hranatý bazén na vodu s půlkruhovou fontánou a řadou komor je na dvou stranách lemován sloupy, přičemž komplex později sloužil jako kaple. Opodál je možné spatřit zbytky většího jónského chrámu a na severovýchodním okraji planiny leží sutiny velkého divadla, zatímco dále na sever je k vidění menší a lépe zachovalé divadlo. Akropole se nachází na severním výběžku a je poměrně malá.

Místo: Laodikeia leží asi 5 km severně od Denizli

Návštěva tureckého Efezu