Hlavní turistické atrakce izraelského Nazareta

Hlavní turistické atrakce izraelského Nazareta 1

Nazaret (hebrejsky Nazerat, arabsky En-Nasra) je největší arabské město v Izraeli, kde žije smíšená populace křesťanů a muslimských Arabů. Město mnoha kostelů je významnou turistickou atrakcí a poutním místem pro křesťany z celého světa, pro které je to místo Zvěstování, kde Archanděl Gabriel oznámil Panně Marii narození Ježíše. Je také místem, kde Ježíš strávil své mládí, a v nedaleké vesnici Kána (Galilejská) provedl svůj první zázrak. Hlavní turistickou atrakcí města je Bazilika Zvěstování, kam by měl po příjezdu zamířit každý poutník i turista. Poté se projděte po tržním okrsku ve starém městě. Je to živé, rušné a hlučné místo, které představuje kontrast k velkolepým kostelům.

Hlavní turistické atrakce Izraele a palestinských území

Bazilika Zvěstování

Současná Bazilika Zvěstování, která je považována za jeden z nejvýznamnějších kostelů moderní doby v Izraeli a hlavní atrakci města Nazaret, byla postavena v roce 1969. Archeologické nálezy ale potvrdily, že na tomto místě stával kostel minimálně od 3. stol. n.l.. Ve 4. století zde císařovna Helena (matka Konstantina I. Velikého, který vládl byzantskému světu ze své metropole v dnešním Istanbulu) nechala postavit druhý kostel, který byl zničen Peršany v roce 614 n.l.. Křižáci tu později postavili trojlodní baziliku, ale ta byla opět stržena, tentokrát sultánem Bajbarsem. Místo zůstalo prázdné až do roku 1730, kdy františkánský řád získal povolení postavit zde nový kostel; ten byl stržen v 50. letech 20. století, aby udělal místo pro dnešní baziliku navrženou italským architektem Giovanni Muziem. Postavena byla tak, aby představovala historii kostelů, které na tomto místě stály, takže plán dnešní Baziliky Zvěstování je založen na podobě křižáckého kostela, zatímco boční zdi jsou vybudovány na dochovaných fragmentech starších zdí a jsou do něj začleněny apsidy z křižáckého kostela na východní straně. V podlaze kostela se nachází velký osmiúhelníkový otvor skýtající pohled na nižší úroveň a starší stavby, Jeskyni Zvěstování a zbytky nejstarších kostelů na tomto místě. Nad touto částí, kterou je možné spatřit i z horního kostela, se klene kopule.

Adresa: Ulice Zvěstování, centrum města

 

Mezinárodní centrum Marie z Nazareta

Pokud budete chtít svoji prohlídku kostelů obohatit o seznámení se s významem Nazareta v křesťanství, nenechte si ujít návštěvu Mezinárodního centra Marie z Nazareta naproti Bazilice Zvěstování. Vede ho katolická komunita Chemin Neuf a centrum nabízí multimediální show na biblické téma spolu se sérií filmů, které vysvětlují život Marie a její zastoupení v Bibli i v Koránu, a také příběh raného křesťanství a východní církve. Na místě jsou také k vidění menší archeologické vykopávky, které ukazují základy domu z 1. stol. n.l., a velká krásně upravená zahrada s příjemnou restaurací skýtající skvělé výhledy na město Nazaret.

Adresa: Ulice Zvěstování, centrum města

 

Kostel sv. Josefa

Vedle Baziliky Zvěstování ve stejném areálu se nachází Kostel sv. Josefa postavený v roce 1914. Stojí na místě, kde podle tradice měl Josef svoji tesařskou dílnu. Kostel samotný je malý a strohý – především ve srovnání s Bazilikou Zvěstování – ale vede z něj schodiště dolů k místu hlavního zájmu: Jeskyni Svaté rodiny. Kromě ní je zde možné vidět cisternu na vodu a sérii skladovacích jam z počátku 1. stol. n.l..

Adresa: Ulice Zvěstování, centrum města

 

Salesiánský klášter a Kostel mladého Ježíše

Severně od centra města se stezka klikatí do kopce k impozantně situovanému klášteru a škole, které vede katolický salesiánský řád Dona Bosca. V areálu se rovněž nachází Kostel mladého Ježíše postavený v roce 1918. Možná se už budete v Nazaretu cítit trochu „překostelováni“, ale stojí za to se sem vydat už kvůli výhledům na město a okolní krajinu. Uvnitř kostela nad hlavním oltářem můžete spatřit postavu mladého Ježíše.

Adresa: Salesiánská ulice, Nazaret

 

Kostel-Synagoga

V nazaretském tržním okrsku se nachází Kostel-Synagoga patřící Melchitské řeckokatolické církvi. Nalevo od vchodu jsou dveře vedoucí dolů do synagogy, kterou prý v mládí navštěvoval Ježíš. Tak říká tradiční výklad, avšak archeologické doklady datují synagogu nejdříve do 6. stol. n.l.. Kostel samotný byl postaven v roce 1887 a má velkou kopuli se zvonicemi na obou stranách.

Kde: tržní okrsek, centrum města

 

Kostel Sv. Gabriela a Mariina studna 

Kostel Sv. Gabriela (známý také jako řecký pravoslavný kostel Zvěstování) je jedno ze dvou míst v Nazaretu, které o sobě tvrdí, že se zde odehrálo Zvěstování. Postaven byl nad vesnickým pramenem, kde se v řecké pravoslavné tradici poprvé zjevil Marii Archanděl Gabriel. V kryptě pod kostelem dodnes vyvěrá pramen. Horní kostel nabízí krásné fresky, na které byste se měli podívat. Pokud byste chtěli navštívit i druhé místo dělající si nárok na označení Mariina studna, zamiřte jižním směrem přes Kostelní náměstí k příhodně pojmenovanému Náměstí Mariiny studny, které uznávají vyznavači východní pravoslavné církve jako to pravé.

Adresa: Kostelní náměstí, centrum města

 

Starověké lázně

Lázně z římského období nedaleko Mariiny studny byly objeveny během renovace obchodu se suvenýry, který zde stojí dodnes. Majitelé obchodu od té doby místo částečně odkryli a zpřístupnili ho turistům. Prohlídka lázní zahrnuje caldarium (parní místnost), pec, která lázně vyhřívala, a hypokaust (tunely pod podlahou obstarávající vytápění). K dispozici je spousta informací o vykopávkách, které majitelé doposud provedli. Je to skvělá zastávka především pro ty, kdo se zajímají o historii.

Adresa: Kostelní náměstí, centrum města

 

Kostel Mensa Christi 

Františkánský kostel Mensa Christi („Kristova tabule“) s kopulí má éterický strohý interiér, ale ukrývá kamennou desku dlouhou 3,6 m a širokou 3 m, u které měl zmrtvýchvstalý Kristus jíst se svými učedníky. Současný kostel, postavený na místě staršího kostela, pochází z roku 1861 a prošel v nedávných letech rozsáhlými renovacemi. Kostel bývá obvykle zamčený, ale správce bývá poblíž a můžete jej požádat, jestli Vás pustí se podívat dovnitř.

Kde: centrum města

 

Kána (Kafr Kanna) 

Kána je jedním ze dvou míst (druhé se nachází na jihu Libanonu), které bývají považovány za místo, kde Ježíš provedl svůj první zázrak, proměnu vody ve víno (na svatbě v Káni Galilejské). Je to pěkné město, kam se můžete vydat při jednodenním výletu z Nazareta, se třemi kostely, které připomínají zázrak, který se zde měl odehrát. V centru Kány stojí františkánský kostel vysvěcený v roce 1883. Podle místní tradice byl kostel postaven na místě, kde se zázrak odehrál. Návštěvníci zde obvykle mohou vidět starou nádobu, která je prý jednou ze šesti, v nichž byla voda proměněna. Naproti františkánského kostela stojí poněkud zchátralý řecký pravoslavný kostel postavený v roce 1556 na místě starší mešity. Také zde můžete vidět dvě kamenné nádoby, které mají být součástí zázraku (i když ve skutečnosti jsou staré maximálně 300 let). Na severním konci Kány stojí kaple apoštola Bartoloměje (Nathanael), která rovněž patřila Františkánům. Postavena byla na konci 19. století na počest Nathanaela z Káně, pozdějšího sv. Bartoloměje, který byl nejdříve vůči Ježíšovi předpojatý („Co dobrého může vzejít z Nazareta?“), ale později ho uctíval jako Syna Božího (Jan 1,46-49) a také byl přítomen, když se zmrtvýchvstalý Kristus zjevil učedníkům u Tiberiadského (Galilejského) jezera (Jan 21,2).

Kde: 8 km severozápadně od Nazaretu

 

Cipori 

Zbytky starověkého Cipori  (Sepphoris) představují skvělý cíl pro jednodenní výlet z Nazareta. Vykopávky, které zde vedli američtí archeologové, vynesly na světlo nálezy z římského období, kdy bylo město známé jako Diocaesarea, až do křižáckého období. Křižáci zde postavili hrad a kostel zasvěcený sv. Anně (matce Marie) a křižácká armáda se shromáždila v Cipori 2. července 1187 před svým pochodem k (dnešní vesnici) Kfar Chittim, kde utrpěla zničující porážku z rukou Saladina. Když se zde budete procházet, budete moct spatřit skutečné vrstvy osídlení místa, kde k hlavním atrakcím patří byzantský kostel, římské divadlo a zbytky křižáckého hradu. Na západní straně jsou k vidění rozpadající zbytky starého vodovodu a velké cisterny známé také jako „Jeskyně pekla“. Když se vydáte na vrchol kopce k pevnosti z osmanského období, nabídne se Vám panoramatický výhled na celou lokalitu.

Kde: 7 km severozápadně od Nazaretu