Hlavní atrakce oblasti kolem Galilejského jezera

Hlavní atrakce oblasti kolem Galilejského jezera 1

Oblast kolem Galilejského jezera (Galilejského moře), která je navždy spojená s příběhem Ježíše Krista, je krásným místem se spoustou památek a možností aktivit, od starověkých archeologických lokalit až po mimořádně krásnou scenérii. Pro křesťany je samozřejmě hlavní turistickou atrakcí řada kostelů kolem Tabghy postavených na místech, kde Ježíš provedl své zázraky, zatímco ostatním návštěvníkům nabízí důvody k návštěvě poklidná scenérie na břehu jezera, termální prameny a možnosti pro pěší turistiku v okolních kopcích.

Hlavní turistické atrakce Izraele a palestinských území 

Tiberias 

Město Tiberias ležící na okraji Galilejského jezera představuje skvělou základnu pro výlety do okolní oblasti. Většina turistických atrakcí města se nachází na nábřežní třídě Yigal Alon Promenade, která je ideálním místem k procházkám. Stojí zde mimo jiné Kostel sv. Petra z 19. století, který byl vybudován na zbytcích křižáckého hradu. Uvnitř můžete spatřit krásný ambit a v apsidě kostela zobrazenou Petrovu rybářskou loď. Hned za rohem v ulici HaYarden se nachází venkovní galerie se sochami známá jako Open Air Museum. Když se vydáte po promenádě jižním směrem, přijdete k řeckému pravoslavnému klášteru z roku 1862. A když půjdete od jezera směrem do vnitrozemí, v Tiberiasu můžete najít řadu významných židovských hrobek. Asi 300 m od severního konce ulice HaGalil je hrobka velkého filosofa a lékaře Maimonida (rabi Moše ben Majmon, známý také jako Rambam). Maimonides se narodil v roce 1135 v Cordobě a odešel ze Španělska kvůli náboženskému pronásledování Židů do egyptské Káhiry, kde se stal Saladinovým osobním lékařem. V té době rovněž byl duchovním vůdcem egyptských Židů. Kromě hrobky je zde k vidění také muzeum věnované jeho životu a práci. Dále zde můžete spatřit hrobku učence jménem Yohanan ben Zakkai (známého také jako Ribaz), který po zničení Jeruzaléma v roce 70 n.l. založil židovskou školu v Javne, kam přenesl také sídlo velerady (sanhedrin).

 

Tiberias-Hamat: termální prameny

Tiberias byl v římském období proslulý coby lázeňské centrum a jeho termální prameny jsou dnes neméně oblíbené jako kdysi. Až si užijete koupelí, prohlédněte si synagogu ze 4. století stojící hned vedle, kde můžete spatřit dobře zachovalou mozaikovou podlahu s bohatými vzory. Mozaika prozrazuje vliv helénistické a římské kultury v tomto období i na zbožné Židy: centrální část znázorňuje boha slunce Helia obklopeného znameními zvěrokruhu.

Kde: 2,5 km od města Tiberias

 

Bet Yerah

Archeologická lokalita  Bet Yerah („Dům Měsíce“ nebo Khirbet Kerak) není zmíněna v žádných biblických ani egyptských záznamech, ale vykopávky odkryly důkazy o nepřetržitém osídlení od doby bronzové až do doby arabské nadvlády. K vidění jsou dobře zachovalé zbytky lázní ze 4. a 5. století n.l. a zbytky římské pevnosti ze 3.stol.n.l.. Dále je zde trojlodní synagoga z 5. století a byzantský kostel.

Kde: 10 km jižně od termálních pramenů Hamat

 

Národní park Arbel

V Přírodní rezervaci Arbel si můžete nasadit turistické boty a vyrazit na túru. Hlavním lákadlem je výstup na kopce nazvané Hattínské rohy, dějiště rozhodující bitvy v křižáckém období. Dne 4. července 1187 zde Saladin zasadil zničující porážku křižákům: latinské království založené o 88 let dříve tím ztratilo svoji metropoli Jeruzalém a většinu svého teritoria, takže násedujících 104 let své existence bylo zredukováno na úzký pás kolem pobřeží s metropolí Acre (Akko). Výstup trvá asi půl hodiny a nahoru vede stezka od hlavní silnice. Z vrcholu, kde se nacházejí pozůstatky z doby bronzové, se nabízejí krásné výhledy na východní Galileu a Galilejské jezero.

Kde: 10 km západně od Tiberiasu

 

Kibuc Ginosar

Nejdůležitější atrakcí malého kibucu je starověká rybářská loď známá jako Loď z Galilejského jezera, která je vystavena ve zdejším muzeu Beit Yigal Allon. Objevena byla v roce 1986 v bahně nedaleko okraje jezera, přičemž byla datována do doby mezi lety 70 př.n.l. a 90 n.l., tj. mohla být používána v Ježíšově době. Loď má délku 8,27 m a šířku 2,3 m a je vyrobena z cedrového dřeva. Neexistuje sice absolutně žádný důkaz, že by loď používal Ježíš nebo některý z jeho učedníků, přesto ji mnoho lidí  nazývá Ježíšova loď. Z historického hlediska je mimořádně důležitá tím, že archeologům nabízí příklad stavby lodi z  1.stol.n.l..

Kde: 9,5 km severně od Tiberiasu

 

Kostel Rozmnožení chlebů a ryb

Kostel Rozmnožení chlebů a ryb byl postaven na místě, kde podle tradice Kristus stál při zázraku, kdy nakrmil dav 5000 lidí. Postaven byl v roce 1982 podle návrhu architektů A. Goergena a F. Baumanna z Kolína nad Rýnem, přičemž stojí na místě dřívějšího kostela z byzantské éry, z něhož se v interiéru zachovaly některé původní prvky. Pro kostel jsou charakteristické mozaiky z byzantského období na podlaze znázorňující řadu ptáků a květinové vzory. Nejzajímavější mozaiky se nacházejí v příčných lodích. Jejich autor evidentně znal deltu Nilu a zobrazil tu její flóru a faunu včetně plameňáků, hadů, volavek, kachen, lotosů a rákosí. V jižní příčné lodi je možné spatřit také nilometr (zařízení používané na měření hladiny řeky). Oltář ve svatostánku byl postaven na kameni, na kterém prý Kristus stál, když provedl zázrak. Před kostelem se nachází známá mozaika znázorňující koš s chleby a po stranách ryby.

Kde: Tabgha

Hlavní turistické atrakce Nazareta 

Kostel Prvenství sv. Petra

Stačí jít 200 m po cestě od Kostela Rozmnožení chlebů a ryb směrem ke Kafarnaum a uvidíte pěší stezku vedoucí dolů na břeh Galilejského jezera a ke Kostelu Prvenství sv. Petra. Na tomto místě byla ve 4. století postavena kaple, která byla zničena v roce 1263, a současný kostel z černého čediče byl zbudován františkány v roce 1933. Kostel připomíná zjevení zmrtvýchvstalého Krista učedníkům na břehu jezera, kdy udělil Petrovi prvenství v církvi. Skála na východním konci kostela pak má být stůl, na kterém Kristus večeřel se svými učedníky. Na jižní straně kostela se nacházejí schody vytesané do skály vedoucí dolů k jezeru, které poutník Egeria (Etheria) kolem roku 400 n.l. označil jako „schody, na nichž stál Pán“.

Kde: Tabgha

 

Hora Blahoslavenství 

Hora Blahoslavenství je jedna z hlavních atrakcí pro křesťanské návštěvníky: podle tradice na tomto místě Ježíš přednesl své Kázání na hoře. Ve zdejším římskokatolickém kostele postaveném ve 30. letech 20. století se konají každou hodinu mezi 8. a 15. hod. mše pro poutníky, kteří sem přicházejí. Pečlivě udržované zahrady jsou úžasným tichým místem, kde se můžete těšit z výhledů na Galilejské jezero, zatímco v kostele spatříte zajímavé vitrážové okno znázorňující Blahoslavenství.

Kde: Tabgha

 

Kafarnaum

Archeologická lokalita patrně představuje rybářskou vesnici Kafarnaum zmiňovanou v Novém zákoně, kde Ježíš žil, kázal a nabral první ze svých učedníků. Nejvýznamnější památkou jsou zbytky synagogy ze 4. století, zatímco moderní kostel byl na tomto místě postaven na zbytcích byzantského kostela a Petrova domu. Archeologické výzkumy zjistily, že lokalita pochází z 2. stol.př.n.l. a byla definitivně opuštěna v 11. století.

Kde: 3 km od Tabghy

 

Řecký pravoslavný kostel 12 apoštolů

Krásný a nápadný kostel s červenými kopulemi (úvodní foto) je jednou z významných atrakcí u Galilejského jezera. Postavila jej na břehu v roce 1925 řecká pravoslavná církev a stojí za to si prohlédnout interiér a krásné fresky v pseudo-byzantském stylu vytvořené na konci 90. let 20. století. Především si všimněte pestré fresky znázorňující Poslední soud na zadní stěně kostela. Zdejší zahrada pak představuje stinné místo, kde se můžete skrýt před poledním sluncem.

Kde: Kafarnaum, 3 km od Tabghy

 

Betsaida

Zdejší ruiny jsou patrně zbytky města Betsaida z Nového zákona, kde Ježíš provedl zázrak chození po vodě, navíc leží blízko míst, kde nakrmil davy a vyléčil slepého. Z budov se dochovaly většinou pouze základy a nízké kamenné zdi, takže je obtížné si představit, jak kdysi poměrně významné město vypadalo. Informační tabule na strategických místech kolem vykopávek pomáhají návštěvníkům pochopit lokalitu.

Kde: 23 km severozápadně od Tiberiasu

 

Korazim 

Působivé čedičové ruiny jsou zbytky dalšího města do Ježíšovy doby a leží na vrcholu kopce na severní straně Galilejského jezera. Archeologické vykopávky je datovaly do 1. stol.n.l., ačkoli viditelné zbytky pocházejí z pozdější byzantské éry. Hlavní atrakcí je zde synagoga ze 4. století, kde jsou vidět krásné rytiny s patrným helénistickým vlivem; také zde byla při vykopávkách nalezena hromada mincí.

Kde: 29 km severně od Tiberiasu

 

Yardenit – místo u Jordánu, kde probíhají křty

Yardenit (Jardenit) nedaleko počátku řeky Jordán je oblíbené místo pro provádění křtů křesťanských poutníků, kteří se chtějí ponořit do vod biblického Jordánu. Lokalita je dobře udržovaná a spravovaná: na zeleném říčním břehu bylo vytvořeno 12 oddělených bazénů na křtění, a také dřevěná nábřežní promenáda pro ty, kdo si chtějí pouze užít ticha na břehu. Kromě toho je zde k dispozici restaurace.

Kde: 11 km jižně od Tiberias

 

Kibuc Degania

Kibuc Degania (Deganja) leží v místě, kde Jordán vytéká z Galilejského jezera. Je to úplně první kibuc, který založili v roce 1909 přistěhovalci z Ruska; původní kibuc je dnes označen jako Degania A, a jeho novější soused jako Degania B. U hlavního vchodu do Degania A je umístěn syrský tank, který se v roce 1948 dostal až ke kibucu, ale tam ho zastavil Molotovův koktejl. Na území kibucu se nachází Gordon House (pojmenovaný po A.D. Gordonovi, jednom ze zakladatelů kibucu), vědecký ústav s archeologickým, přírodovědeckým a zemědělským muzeem.

Kde: 2 km jižně od Bet Yerah

Hlavní atrakce na izraelské straně Mrtvého moře