Hlavní turistické atrakce Izraele a palestinských území

Hlavní turistické atrakce Izraele a palestinských území 1

Jeruzalém  

Jeruzalém prohýbající se pod tíhou historie má charakteristické panorama se zlatou kopulí Skalního dómu lesknoucí se nad karamelovými kameny Starého města. Prastaré město si uchovává hluboký náboženský význam pro vyznavače tří velkých monoteistických náboženství, judaismu, křesťanství a islámu, a labyrint uliček ve Starém městě je plný náboženských lokalit a fascinující historie. Vyhněte se davům poutníků a vydejte se pěšky kolem hradeb obklopujících Staré město. Prohlédněte si zdejší vynikající muzea a ponořte se do uliček, o které kdysi bojovali králové, křižáci a dobyvatelé.

 

Haifa

Jeruzalém znamená historii, Tel Aviv moderní scénu restaurací a kaváren, a Haifa je příjemné přístavní město na severu země. Její hlavní atrakcí jsou Zahrady Baha’i, které se táhnou po svahu směrem k moři jako série nádherných zelených teras. Návštěvníci města by si je určitě neměli nechat ujít, avšak neméně důležitá je skutečnost, že Haifa představuje ideální základnu pro poznávání severu Izraele. Akko, pohoří Karmel a Caesarea jsou odtud jen co by kamenem dohodil, a také odtud snadno můžete podniknout jednodenní výlet do Nazaretu či Megidda.

 

Nazaret

Nazaret navždy spojený s biblickým příběhem Ježíše je jednou z hlavní poutních destinací v zemi, jejíž posvátná místa patří pro křesťany k nejvýznamnějším na světě. Zde se odehrálo Zvěstování a Ježíš zde vyrůstal, přičemž v centru města se nacházejí významné kostely, které tuto historii oslavují. Nenechte si ujít návštěvu Baziliky Zvěstování a rušný bazar, který oživuje klikaté uličky starého města.

 

Jaffa

Jaffa, malebný obraz z kamene barvy medu, je poklidné přístavní město se slavnou minulostí, kdy byla významným přístavem. Jaffa je ideálním místem pro potulování se, nabízí vynikající bleší trh a skýtá útočiště z moderního hluku v Tel Avivu, který leží hned vedle. Změť uliček vedoucích k moři, kde kdysi kotvily velké lodě starověkých říší, jsou dnes cílem návštěvníků kaváren a místem pro odpolední procházky. Kouzlu města podlehne každý návštěvník.  

 

Mrtvé moře   

Mrtvé moře, nejníže položený bod na zemi a jeden z největších divů vrtošivé přírody, je jezero s vysokým obsahem soli a minerálů, kde není možné se potopit. Bizarní jezero obklopené skalami Velké příkopové propadliny uvádí cestovatele v úžas po celá staletí, a když se budete vznášet na jeho hladině, určitě si Vás získá také.

 

Betlém 

Betlém, významná křesťanská poutní destinace, nabízí Chrám Narození Páně postavený na místě, kde se měl narodit Ježíš Kristus. Díky majestátnímu kostelnímu komplexu s dalekosáhlým historickým významem a atmosféře rušného tržiště představuje hlavní atrakci Západního břehu Jordánu. Přestože sem mnoho cestovatelů zavítá pouze při jednodenním výletu z Jeruzaléma, město představuje vynikající základnu pro výlety do okolní krajiny.

 

Údolí Timna

Údolí (vádí) Timna nabízí drsnou pouštní scenérii v její nejlepší podobě, nachází se nedaleko letoviska Ejlat u Rudého moře a patří k nejkrásnějším koutům pouště Negev. Zdejší krajina má surrealistické kvality a okouzlí každého svými vysokými skalami a fantasticky tvarovanými balvany ležícími na velkých úsecích písku různých odstínů. Za bližší seznámení stojí také historie těžby mědi v Timně, která sahá až do dob starověkého Egypta. Oblast je plná starověkých důlních šachet a skalních nápisů, které mohou dobrodružní turisté prozkoumávat.

 

Galilejské jezero

Břehy Galilejského jezera jsou plné atrakcí a nabízejí nádhernou krajinu se spoustou historie. Ať už Vás zajímají kostely v lokalitě Tabgha, kde mj. Ježíš přednesl Kázání na Hoře, nebo chcete relaxovat v termálních bazénech u města Tiberias a podnikat přitom pěší túry, krásný region bývá zlatým hřebem každé návštěvy země. Nezapomeňte si zaplavat v jezeře samotném a při túře do kopců se těšit z výhledů na něj.

 

Masada

Pevnost Masada shlížející z výšky na drsnou scenérii kolem Mrtvého moře nabízí úžasné výhledy a slavnou historii. Právě zde kdysi stál mohutný palác krále Heroda a zealoti tu podnikli svůj poslední zoufalý odpor proti římským legiím. Pokud se budete cítit na pěší výstup, přístup na vrchol vede klikatící se Hadí stezka, která během cesty skýtá skvělé panoramatické výhledy. Jinak ale nahoru jezdí lanovka, ze které budete mít výhledy bez námahy.

 

Klášter Mar Saba

Klášter Mar Saba je architektonický div byzantského období postavený ve skalní stěně, jakoby odtud přirozeně vyrůstal. Přestože ženy nemají do kláštera povolený vstup, i samotný výhled je dostatečným důvodem k návštěvě. Návštěvu kláštera Mar Saba je možné podniknout při jednodenním výletu z Betléma či Jeruzaléma a jedná se o další ze skvělých lokalit Svaté země.

 

Bejt Še’an

V zemi plné památek a historických ruin vyniká město Bejt Še’an svojí výbornou zachovalostí. Můžete zde spatřit život v římském a byzantském městě s jeho ulicemi se sloupořadími, zrestaurovaným divadlem a zbytky rozsáhlých lázní. Projděte se po kdysi velkolepých ulicích a prohlédněte si rozsáhlé ruiny, a pak se posaďte v divadle, kde se kdysi odehrával kulturní život římského města. Jedná se o úžasný kousek starověkého světa, který by si žádný milovník historie neměl nechat ujít.

 

Akko

Město Akko (Acre) prodchnuté křižáckou historií nabízí příjemný přístav plný pohupujících se barevných rybářských lodí, rušný bazar plný koření, plodin a pozoruhodných řemeslných výrobků, a také spousty historie. Městské hradby, staré chany (karavanseraje) a zbytky pevnosti mluví o dávných dobách, kdy bylo město centrem říše. Akko patří k nejpříjemnějším městům v zemi (které nabízí mj. tajný tunel) a představuje skvělou kombinaci historických lokalit a moderního života.