Hospodářství Francie

Hospodářství Francie 1

Hospodářství Francie je komplexní a diverzifikované, s významným zastoupením průmyslového sektoru. Průmysl představuje zhruba pětinu celkového hospodářství země, konkrétně 20,5 %, a zaměstnává 27 % francouzské pracovní síly. To odráží jeho klíčovou roli v ekonomice jedné z největších evropských mocností.

Těžba a zpracování ropy a zemního plynu jsou jednou z průmyslových aktivit v zemi. Ačkoliv se ropa těží v oblasti blízkosti Pyrenejí a nacházejí se zde malá naleziště zemního plynu, Francie je z velké části závislá na dovozu těchto surovin. Díky své strategické poloze s přístupem k moři může Francie využívat přístavy na jihu země, jako je Marseille, pro příjem rozsáhlých dodávek ropy, zejména z Perského zálivu. Tato infrastruktura je klíčová pro udržení energetických potřeb zemního plynu.

Francie a zemědělství

Francie je také známá svou těžbou železné rudy, zejména na hranicích s Lucemburskem. Těžba a následná výroba železa, oceli a hliníku jsou soustředěné na severovýchodě a východě státu, kde se nacházejí velká průmyslová města. V oblasti výroby hliníku se mezi největší výrobce řadí společnosti jako Alcan France a Alcan CMIC, které hrají důležitou roli v tomto průmyslovém odvětví.

Chemický průmysl je dalším významným sektorem francouzského hospodářství. Města jako Strasbourg, Rouen, Le Havre, Donges, La Rochelle a Clermont Ferrand, která se nachází ve střední části země, jsou centry chemické výroby. V těchto oblastech se vyrábějí například pneumatiky světoznámé značky Michelin, což dokazuje významnost a konkurenceschopnost francouzského průmyslu na mezinárodní scéně.

Strojírenství je dalším pilířem průmyslu, jenž má své místo v každém větším francouzském městě. Přestože tento sektor zaznamenává mírný pokles kvůli silné mezinárodní konkurenci, nejprve ze střední Evropy a nyní zejména z Číny, která zaplavuje evropský trh svými výrobky, stále zůstává důležitým zaměstnavatelem.

Automobilový průmysl ve Francii si udržuje vysokou prestiž, a to zejména díky výrobě automobilů značek jako Peugeot, Citroën a Renault. Tyto společnosti nedávno expandovaly i na český trh, kde v Kolíně zřídily montážní linku. Jejich cílem je vyrábět malá a cenově dostupná vozidla, která by byla konkurenceschopná na těsném trhu. Přestože Francouzi zůstávají věrni domácím značkám a preferují nákup vozidel Peugeot, Renault a Citroën, je otázkou, jak se tento trend bude vyvíjet v kontextu rostoucího tlaku asijských dovozů.

V oblasti leteckého průmyslu si Francie zapsala do historie díky letadlu Concorde, které poprvé vzletělo 2. března 1969. Přestože Concorde nepřinesl očekávané výsledky a postupně byl vyřazen ze služby, Francie se nevzdala a společně s dalšími evropskými státy vytvořila projekt Airbus. Tyto letadla jsou stále populárnější mezi leteckými společnostmi a České aerolinie plánují v nejbližších letech zakoupit několik těchto strojů.

Textilní průmysl má své historické centrum v Lyonu a ve severovýchodní části Francie, kde se nachází mnoho textilních továren. Tyto podniky jsou důležitou součástí lokální ekonomiky a nabízejí pracovní příležitosti pro místní obyvatele.

Zbrojní a elektrotechnický průmysl je reprezentován významným koncernem Thomson, který je známý především výrobou elektronických zařízení jako jsou televizory, videorekordéry, DVD přehrávače a audio technika. Produkty této značky jsou na českém trhu velmi rozšířené a cílí na poskytování solidní kvality za rozumnou cenu, což je strategie, která je zaměřena na široký okruh spotřebitelů a současně udržuje určitý standard.

Kromě již zmíněných surovin se ve Francii těží i další důležité materiály. Uran se nachází v oblastech Nantes a Limoges, draselné soli se těží na hranicích s Německem a Švýcarskem a wolfram v oblasti Pyrenejí. Bauxit, který získal své jméno od města Les Baux, kde se začal těžit, je další z řady surovin, které jsou významné pro francouzský průmysl.

Francouzské hospodářství tak představuje širokou paletu průmyslových odvětví, která společně tvoří robustní a odolnou ekonomiku, schopnou čelit výzvám globalizovaného světa.