Jak instalovat nástěnné svítidlo

Jak instalovat nástěnné svítidlo 1

Nástěnná svítidla jsou perfektní akcentová světla pro rozjasnění tmavé chodby, schodiště nebo nedostatečně osvětlené části místnosti. V koupelně se používají jako funkční osvětlení a bývají spárovány po obou stranách zrcadla. I když je Váš domov již vybaven dostatečným celkovým osvětlením, nástěnné svítidla dotvářejí jeho konečnou podobu a kombinují styl a funkci.

Nástěnná svítidla, která jsou pevně připojena k elektrickému systému ve Vašem domě, nemají tak náročnou instalaci, pokud jste schopni je umístit určitým způsobem: mezi dva sloupky a nad zásuvku. Za pouhých pár hodin práce budete mít stylové osvětlení, které bude trvalým doplňkem Vašeho domova. Nástěnné svítidlo je světlo namontované na stěně, které poskytuje akcentní nebo funkční osvětlení části místnosti, spíše než plošné nebo všeobecné osvětlení celé místnosti.

Jak instalovat nástěnné svítidlo 2
nástěnná svítídla mohou mít různé tvary a design

Jak nainstalovat svítidlo od samého začátku

Většina pokynů pro nástěnné osvětlení předpokládá, že proud běží přímo do místa instalace a elektrická krabice je už na svém místě. Pokud nenahrazujete už existující svítidlo, nebudete tohle mít. Navrhovaný rozsah výšky svítidla 122–183 cm může mít shodou okolností výškou drát za stěnou, ale s tím nemůžete počítat. Na co se však můžete spolehnout, je další místo, kde můžete čerpat energii: elektrické zásuvky. Podle předpisů prochází elektrický drát stěnami, přičemž zásuvky jsou od sebe vzdáleny maximálně 3,66 m (v USA). Každá zásuvka poskytuje pohodlný výchozí bod pro drát vedoucí nahoru k nástěnnému svítidlu. Dokud jsou nástěnné svítidlo a výstup vodorovně v rozmezí několika centimetrů od sebe, jedná se o přímý nerušený vertikální průběh vedení. Není třeba dělat zbytečné otvory do sádrokartonu nebo vrtat skrz sloupky. Starší domy a novější domy s více než 2,7 m vysokými stropy budou mít ve stěnách protipožární blokování. Jedná se o desky 2×4 palce, které procházejí dutinou stěny a jsou obvykle přibližně 122 cm od podlahy. Mohou zabránit snadnému protahování drátů stěnou.

 

Doporučená výška u nástěnného svítidla

Výška nástěnného svítidla závisí na jeho umístění a zamýšlené činnosti. Například svítidlo vedle vchodových dveří do domu bude vyšší než svítidlo vedle postele určené jako lampička na čtení. To je faktor při výběru typu nástěnného svítidla, jeho výšky a toho, zda směřuje nahoru nebo dolů. Výška nástěnného svítidla se měří od podlahy a následující jsou pouze návrhy (upravte si je podle vlastní potřeby.

 • vedle postele: 122–152 cm
 • akcentní světlo v místnostI: 152–183 cm
 • v koupelně u umyvadla: 152-165 cm
 • v kuchyni nad pracovní deskou: 55– 40 cm

 

Bezpečnostní aspekty

Vždy vypněte napájení z elektrického servisního panelu v úseku, kde pracujete. Máte-li podezření, že stěnami prochází vodovodní potrubí, před řezáním do sádrokartonu uzavřete přívod vody na hlavním uzávěru vody.

Jak instalovat nástěnné svítidlo 3

Co budete potřebovat

Vybavení a nástroje:
 • ruční pilka na sádrokarton
 • aku vrtačka
 • kleště a odizolovač drátů
 • bezkontaktní zkoušečka napětí
 • protahovací pero pro vedení kabelů
 • multifunkční detektor
 • tužka
 • měřící pásmo (svinovací metr)
Materiál:
 • nástěnné svítidlo
 • 4palcová (10 cm) kulatá stará elektrická krabice do zdi
 • elektrický drát 14/2
 • vypínač
 • stará spínací krabice 10 cm  
 • čelní deska/kryt spínače

Jak instalovat nástěnné svítidlo 4

Postup

 1. Vypněte přívod elektřiny v části domu, kde budete pracovat, na elektrickém servisním panelu.
 2. Vyhledejte sloupky ve zdi – pomocí univerzálního detektoru najděte 2 svislé sloupky za sádrokartonem, mezi nimiž bude nástěnné svítidlo umístěno. Označte malířskou páskou. Sloupky jsou obvykle v rozestupu 37-40 cm od sebe.
 3. Označte umístění světla a vypínače – pomocí pásky označte zamýšlené umístění nástěnného osvětlení a nástěnného vypínače. Měly by být umístěny mezi dvěma sloupky. Předpisy nespecifikují výšku u spínačů světla, ale obecně bývají spínače umístěny ve výšce asi 120 cm.
 4. Označte a vyřízněte otvor pro elektrickou krabici – kulaté elektrické krabice se často dodávají s papírovou šablonou pro řezání do sádrokartonu. Pokud ji máte, vystřihněte nůžkami a poté nakreslete kruh na určeném místě na stěně. Krabice 10×10 cm bude vyžadovat stejně velký otvor. Vyřízněte otvor ručně pomocí pilky na sádrokarton nebo vykružovací pilky. Vyjměte výřez ze sádrokartonu.
 5. Označte a vyřízněte otvor pro krabici na vypínač – použijte papírovou šablonu spínače, pokud je k dispozici, k označení přesného umístění na stěně. V opačném případě otočte krabici dozadu a použijte její okraje jako šablonu. Vyřízněte otvor a odstraňte výřez. Tip: Jako šablonu nepoužívejte vnější okraj krabice, protože ten musí přiléhat ke zdi.
 6. Určete typ výstupní krabice – odstraňte kryt zásuvky, ze které budete brát proud. Pomocí bezkontaktní zkoušečky napětí si 2x ověřte, že v zásuvce není žádné napětí. Odšroubujte zásuvku a vytáhněte ji z krabice, ale nechte ji připojenou k jejím vodičům.

Určete, zda je výstupní krabice buď stará pracovní krabice, nebo krabice typu nail-in (tj. s hřebíky) či screw-in (šroubovací):

U staré elektrické pracovní krabice: krabice vypadá podobně jako ta, kterou jste zakoupili pro spínač nástěnného svítidla. Bude mít 2 šrouby, které umožňují vyjmutí krabice.

Krabice typu nail-in nebo screw-in: tyto krabice nebudou mít 2 šrouby, jak je specifikováno pro typ staré pracovní krabice. Tyto krabice nelze vyjmout bez stržení sádrokartonu.

 1. Starou krabici vyjměte – pomocí ručního šroubováku vyšroubujte 2 šrouby na staré výstupní krabici. Otáčejte šrouby proti směru hodinových ručiček, dokud se krabice neuvolní. Poté uchopte krabici za okraj a vytáhněte ji, ale nechte připojenou k drátům.
 2. Veďte kabely z elektrické krabice do spínací krabice – ručně protáhněte drát 14/2 z otvoru elektrické krabice do otvoru spínací krabice. Odřízněte drát dostatečně dlouhý, aby z každého otvoru vyčníval asi 20-25 cm. Tip: Pro tento krátký úsek by nemělo být nutné používat protahovací pero pro vedení kabelů, ale můžete tak učinit, pokud je to pro Vás jednodušší. Izolované vnější stěny mohou vyžadovat větší sílu, kterou poskytuje protahovací pero. Neizolované vnitřní stěny obvykle nepotřebují protahovací pero. 
 3. Instalujte elektrickou krabici do zdi – vložte horní konec drátu 14/2 do jednoho z otvorů v 4palcové kulaté krabici. Vložte krabici do otvoru. Otočte šrouby krabice ve směru hodinových ručiček, abyste krabici připevnili ke zdi.
 4. Připojte montážní pevnou část – z drátu 14/2 odstraňte vnější izolaci pomocí kleští/odizolovače, odřízněte ji a vyhoďte. Odizolujte konce drátů. Souprava nástěnného osvětlení by měla být dodávána s kovovým kroužkem nebo páskem, který připevníte k elektrické krabici pomocí šroubů. Ujistěte se, že jste provlékli 3 dráty pevnou montážní částí.
 5. Připojte nástěnné svítidlo k drátu a krabici – připojte dráty svítidla k drátům 14/2. Často jsou dráty u svítidla předem odizolované a stačí ručně stáhnout odříznuté konce a pevně zakroutit vyčnívající dráty. Připojte černý drát k černému drátu, bílý k bílému a holý měděný k holému měděnu, nebo zelenému/žlutozelenému drátu. Uzavřete každý spoj pomocí uzávěrů na dráty, které jsou součástí sady svítidla. Našroubujte nástěnné svítidlo na montážní pevný prvek pomocí přiložených upevňovacích prvků.
 6. Veďte kabely od spínací skříňky k zásuvce – veďte drát 14/2 od otvoru spínací krabice k zásuvce. U všech typů krabice ponechte asi 20-25 cm drátu vyčnívat z každého otvoru.
 7. Instalujte spínací krabici do zdi – vložte 2 dráty 14/2 do zadní části spínací krabice. Umístěte krabici do otvoru. Pomocí ručního šroubováku otáčejte šrouby ve směru hodinových ručiček, dokud nebude krabice bezpečně připevněna k sádrokartonu.
 8. Připojte vypínač světla k drátům

černý: připojte linkový (napájecí) černý kabel k jednomu konci spínače a přenosový černý kabel (strana směřující k nástěnnému osvětlení) k druhému konci.

bílý: připojte bílý vodič k bílému vodiči, vynechte spínač světel

holý (měděný) uzemňovací drát: připojte 2 holé měděné dráty a přidejte třetí měděný drát dlouhý asi 13-15 cm. Zatočte tyto tři dráty k sobě a zakončete je uzávěrem na dráty. Připojte volný konec třetího měděného drátu k zelenému šroubu na vypínači. Pevně zašroubujte na místo. Našroubujte vypínač světla na krabici. Přidejte kryt.

 1. Připojení vodiče k zásuvce – dokončete zapojení připojením vodiče od spínače světel k zásuvce. Na drátu 14/2 odřízněte poškozený obal kabelu a papír. Odizolujte konce drátů. Elektroinstalace se liší podle toho, zda vývod ukončuje řadu dalších vývodů nebo je jedním ze skupiny vývodů. 
 2. Zavřete zásuvku – zatlačte vodiče zpět do krabice. Připojte výstup ke krabici. Přidejte kryt.  
 3. Zapněte svítidlo – znovu zapněte okruh na servisním panelu. Vyzkoušejte světlo zapínáním a vypínáním spínače světla.

Jak instalovat nástěnné svítidlo 5

Tipy a řešení problémů při instalaci nástěnného osvětlení

 • Pokud je spínač obrácený (posunutím nahoru se světlo zhasne, posunutím dolů rozsvítí), můžete nechat vodiče připojené a spínač otočit vzhůru nohama. Než to uděláte, nezapomeňte nejprve vypnout obvod.
 • Při zakoupení spínacího svítidla je instalace ještě jednodušší. S vypínačem umístěným na samotném krytu nástěnného svítidla není potřeba instalovat mezilehlý nástěnný vypínač. Někteří uživatelé však dávají přednost pohodlí nástěnného vypínače.
 • Osvětlený nástěnný vypínač Vám pomůže zapnout nástěnné svítidlo bezpečněji, aniž kdybyste museli hledat nesvítící vypínač.
 • Při umísťování starých elektrických krabic do sádrokartonu pomáhá místo vrtačky použít ruční křížový šroubovák. Plastové otočné svorky mají tendenci se snadno zlomit a vrtačka může příliš tlačit.