Je možná další vlna: Paříž se připravuje na britskou variantu covid-19

Je možná další vlna: Paříž se připravuje na britskou variantu covid-19 1

Počet nakažených tzv. britskou variantou viru vzrostl za týden ve Francii o 50 %.

V úterý 26. ledna v 8,30 hod. byla čekárna pohotovosti v nemocnici Lariboisière v Paříži prázdná a vyzdobená nápisy „Oddělení pohotovosti je ve stávce“. Jsou z doby před pandemií, ale byly ponechány na místě. Žádné ječící sireny, nikdo v ochranném oděvu. Byl zde klid, který ale netrval dlouho. I přes noční zákaz vycházení od „šesti do šesti“, který je nařízen od 16. ledna, roste počet nákaz covid-19 způsobených tzv. britskou variantou exponenciálně: ve Francii o 50 % za týden. I když je míra stále nízká, jen asi 14 %, vědecká poradní komise vlády očekává, že přenosnější britská varianta viru převládne nad ostatními viry na začátku března, ne-li dříve, a nevylučuje třetí lockdown ve snaze o zpomalení postupu viru (který už byl uvalen ve Velké Británii, Irsku a Portugalsku).

Přestože je situace horší v jiných částech Francie, především na jejím jihovýchodě, nemocnice Lariboisière nezaznamenala prudký nárůst případů covid-19 po zimních prázdninách ani žádnou zimní chřipkovou epidemii, a celkově nemocnice v regionu Île-de-Francie (okolí Paříže) mají daleko do nasycení své kapacity. Mezera umožnila personálu provést inventuru.

Pohotovost v nemocnici Lariboisière patří k nejrušnějším v zemi, kdy před pandemií mívala asi 250 pacientů denně, což je zhruba dvojnásobek průměru v zemi. Minulé pondělí jich bylo 200, což je pokles, který vedoucí lékař oddělení dr. Eric Revue přičítá zákazu vycházení a celkově menšímu množství „neplechy“ páchané v noci.

Všichni pacienti jsou při příchodu rutinně rychle testování na covid-19. Je zde stálý příliv starších pacientů s covid-19, ačkoli dr. Revue se domnívá, že více jich zůstává (a umírá) doma, přičemž u nich covid-19 ani nebyl zjištěn. Ale dalším významným jevem se stal nárůst pacientů s psychickými problémy. V noci na oddělení např. přijali ženu, 55 let, která si vzala přiliš mnoho antidepresiv, a silně agitovaného mladíka se sebevražednými sklony, který v sobě měl alkohol a konopí.

Tyto případy jsou typické,” říká Dr Revue. „Psychiatričtí pacienti vlivem pandemie utrpěli nejvíce nejen kvůli nedostatkům léků na počátku roku, ale také proto, že jsou zavření doma a byla přerušena následná péče.“ To je podle něj patrné především na nárůstu počtu obětí domácího násilí, takže v době vrcholu měli v průměru jeden případ defenestrace denně.

Na jednotce intenzivní péče je polovina z 18 lůžek obsazena pacienty s covid-19, z nichž jeden v časných ranních hodinách zemřel. Tělo bylo odvezeno a čekalo se na návštěvu rodiny, protože rakev musela být zapečetěna před opuštěním nemocnice kvůli riziku nákazy. Dveře do místností s covidovými pacienty jsou ponechávány zavřené, zatímco ostatní (především u toxi případů) jsou otevřené. Jedny dveře byly zavřené s velmi přísnými kritérii pro vstup, protože u tamního pacienta s covid-19 se vyvinula forma zápalu plic způsobná bakteriemi velmi odolnými vůči lékům. Přesto byl obecně personál JIP kompletně oblečen v ochranném oděvu. Při obeznámenosti se strach z nemoci zmírní, říká vedoucí oddělení prof. Bruno Mégarbane. Zdravotní sestra Nour Kaya souhlasí: „Někdy, když spěchám k pacientovi, který je desaturovaný (arteriální hladina kyslíku náhle poklesla), si ani nestihnu nasadit kompletní ochranný oděv a masku.“

Nour Kaya (27 let) chytila covid-19 v říjnu a nakazila další členy rodiny, s nimiž žije. Její matka (47 let) byla přijata do nemocnice, ale uzdravila se. Většina jejích kolegů a kolegyň má podobné příběhy. Dostavilo se vyčerpání. Na jaře jim byl nabídnut jednorázový příspěvek ve výši 1500 EUR, který uvítali: „Rádi bychom lepší vybavení a více personálu, abychom mohli práci dělat lépe.“

Všichni si přitom jsou vědomi, že krize zdaleka není u konce. „Ochrana zprostředkovaná vakcínou se výrazněji neprojeví dříve jak na podzim,” řekl Mégarbane, „takže je dobře možná další vlna.“

Dr. Revuea prý nejvíce potěšila oddanost jeho týmu: „I ti nejmilitantnější stávkující se do toho plně vrhli. Jsou to hrdinové. Cítili jsme, že skutečně děláme svoji práci.“ Ale má prý obavy, co se stane, až tlak – a solidarita – nakonec povolí. Nour Kaya souhlasí: „Myslím, že je dost pravděpodobné, že se zase bude stávkovat.“

***

Nový český antigenní test na bazi slin začala výrabět společnost Bakter Medical. Tyto testy doporučují přední čeští odborníci, jelikož dle českých laboratorních výsledků mají velkou shodu s PCR testy. Testy lze snadno provádět i osobami bez lékařského vzdělání a nevyžadují laboratorní vybavení. Vhodné pro testování do firem, domov důchodců, škol nebo sportovních oddílů. Testy lze provádět z domova před schůzkou, návštevou rodiny, příchodem do zaměstnání nebo na různé akce.

Více o těchto testech se můžete dovědět na stránkách https://www.baktermedical.cz/