Severní Makedonie: přírodní rezervace Jasen

Severní Makedonie: přírodní rezervace Jasen 1

Hluboko v oblasti Balkánu se nachází přírodní rezervace, která je jedním z nejméně známých národních parků v Evropě. Jasen v Severní Makedonii je domovem vzácného balkánského kamzíka a ohroženého rysa ostrovida a jednou z ekologicky nejvýznamnějších oblastí Balkánu. Přestože zde nenajdete luxusní hotely ani lyžařská letoviska, možnosti outdoorových aktivit sahají od pěší turistiky a horské cyklistiky přes plavby na kajaku až po speleologii, lov nebo heli skiing. 

Oblast Jasen se táhne drsným hornatým terénem v dosud málo navštěvované Makedonii. V roce 2010 se stal Jasen chráněnou oblastí, avšak dosud nepronikl do většiny cestovních katalogů ani programů cesty, přestože leží pouze 15 km od makedonské metropole Skopje.

 

Neobvyklá historie 

Chráněná oblast zahrnující asi 24 000 ha se zalesněnými horami, hlubokými jeskyněmi, jezery a podzemními řekami zabírá velkou část centrálního horského masivu. Nejvyšším vrcholem s výškou téměř 2500 m je hora Karadžica, zatímco kaňon s jezerem Matka (což v makedonštině znamená „lůno, děloha“) je tak hluboký, že je stále nezmapovaný, takže je nominován na jeden z nových Přírodních divů světa.

Jezero Matka v severním výběžku parku je oblíbený cíl víkendových turistů díky jeho blízkosti hlavnímu městu, jeho přírodním krásám a možnostem pěší turistiky. Oblast Matka je také proslulá byzantskými kostely s freskami ukrytými v lesích; v prostoru parku stojí asi 15 ortodoxních křesťanských kostelů a klášterů, které pochází z doby mezi 13. a 15. stoletím.  

V parku se dále nachází více jak 30 významných historických a archeologických míst, ke kterým patří jeskyně s malbami z doby kamenné i starořecká a pozdně římská sídla, kde byly nalezeny cenné artefakty, jako jsou mince, keramika a sochy. Za zmínku stojí především socha Adama z Govrleva stará 6000 let, anatomicky precizní neolitická skulptura považovaná za jeden z nejstarších a nejvýznamnějších podobných nálezů.

Ještě pestřejší je pak nedávná minulost Jasenu, která však zůstává částečně zahalena tajemstvím z období Studené války. V představách Makedonců byla oblast, v dobách Jugoslávie částečně nepřístupná, dlouho spojována s pověstmi o tajných podzemních vojenských bunkrech a tunelech, které údajně nechal postavit jugoslávský prezident Josip Broz Tito.

 

Přírodní ráj   

Milovníci přírody si přijdou na své v dubových, bukových a borovicových lesích se širokou škálou flóry a fauny. V horských řekách žijí sladkovodní krabi houslisté a pstruzi duhoví, zatímco ve vzduchu bylo pozorováno více jak 160 druhů ptáků včetně orlů skalních a sokolů stěhovavých. Žije zde 47 druhů savců, což je téměř třetina celkového počtu v Evropě, a to včetně divokých prasat, jelení zvěře, medvědů hnědých, zajíců, vlků a jedinečného sysla obecného. Kamery rozmístěné v rezervaci zachytily 11 rysů, což je důkazem, že ekologické úsilí v parku se neminulo účinkem.

Lov je kontrolován a velmi omezen na speciální skupinky, které musí zaplatit určitou částku za možnost ulovit si jelena, divočáka, vzácného balkánského kamzíka nebo muflona.

 

Aktivity v přírodním parku  

Kromě rekreačního rybaření, paraglidingu a plavbě na kajaku na jezeře Kozjak je prohlídka jeskyní další aktivitou nabízenou Makedonskou speleologickou federací. Přestože některé jeskyně mohou zvládnout i začátečníci, většina je určena pouze pro zkušené speleology. Jeskyně sahají do hloubky až 500 m, mají délku asi 1500 m a často bývají zatopené podzemními řekami.  

Klikatící se horské stezky a přístupové silnice do parku Jasen jsou ideální také pro horskou cyklistiku, která Vám umožní prozkoumání většího terénu než pouhé pěší túry; správci parku Vám mohou poradit nejlepší trasy.  

A nakonec také můžete prožít nezapomenutelné lyžování v panenském terénu bez tras vyznačených provazy. Helikoptéru pro 8 lyžařů si můžete pronajat za 4000 EUR na den a ta Vás vysadí na vrcholu hory Karadžica (2470 m), odkud v doprovodu průvodce pojedete na lyžích dolů do Kuly (500 m), kde se nachází vstup do parku. V závislosti na rychlosti a Vašich dovednostech (vše je samozřejmě určeno jen pro zkušené lyžaře) je možné zvládnout 4-6- svahů denně, které se přitom nacházejí na nespočtu tras.