Mohl být černý mor mimozemského původu?

Mohl být černý mor mimozemského původu? 1

V polovině 14. století postihla Evropu a Asii rozsáhlá pandemie plicního moru, kterému se říkalo i černá smrt nebo černý mor. Jen v Evropě černé smrti podlehlo odhadem 25 milionů lidí, což byla asi čtvrtina obyvatelstva, a celkově tato pandemie zahubila až 75 milionů lidí.

Proč černá smrt usmrtila tak obrovské množství lidí, a proč si někteří vědci myslí, že kdosi tuto smrtící bakterii záměrně stvořil? Jaké jsou na to důkazy?

Černá smrt a úkazy na nebi
Morová epidemie zasáhla Evropu a Asii v letech 1346 až 1353, ale dodnes není jasné, odkud a jakým způsobem se tak rychle mor rozšířil. Mnozí staří kronikáři, kteří epidemii moru zaznamenávali v kronikách, se zmiňovali o podivných úkazech na nebi, které epidemii pravidelně provázely.

Italský historik Giovanni Villani se ve své kronice Chronica Florentica například zmiňuje o tom, že v roce 1348 se nad několika italskými městy objevili hrůzostrašná mračna, při kterých se vyskytovaly velmi podivné létající objekty. Villani je označil jako poletující hvězdy, které se po obloze pohybovaly sem a tam, a byly vidět nejen během noci, ale i přes den. Podívejte se, jak dlouho vydrží život na Zemi.

 
DiePest2

Objekty za sebou zanechávaly bílé světélkující mraky, které pomalu rostly, a pozvolna klesaly k zemi. Podle Villaniho byli lidé velmi vyděšení, protože něco podobného ještě nikdy neviděli.

Chronica Florentica se však zmiňuje také o tom, že lidé, kteří se dostali do styku s těmito zvláštními oblaky, velmi brzy onemocněli na černou smrt. O podobných objektech na nebi se zmiňoval i významný teolog Pařížské univerzity Jean de Venetta, který v srpnu roku 1348 zaznamenal nad Paříží neobyčejnou událost.

Několik dní před tím, než Paříž zachvátila morová epidemie, viděli lidé na nebi velmi zvláštní zářící hvězdu, která se objevila západně od města. Hvězda poletovala sem a tam, a její tvar lidé popsali jako plochou slaměnku (pletená nádoba ze slámy) na chléb, která se během letu otáčela.

„Hvězda“ se nakonec za velkého rachotu rozpadla na několik paprsků, které dopadly k zemi východně od Paříže. O dva dny nato zachvátila Paříž černá smrt, která zahubila ve městě a jejím okolí téměř 300 tisíc lidí. Podobné úkazy na nebi se objevovaly po celé Evropě, a důkazy o tom se dají najít v středověkých kronikách.

Mohli se tedy těsně před vypuknutím morových epidemií nad velkými evropskými městy objevovat na nebi nějaké mimozemské objekty? Mohli být lidé ve středověku použití na velký biologický experiment, za kterým stáli mimozemšťané, tak jak si to myslí někteří mikrobiologové?

 
03-yosemite-park-plague

Kdo stvořil bakterii černé smrti?
Ruský vědec Vadim Ilyjin si myslí, že bakterie černé smrti byla geneticky upravena. Má na to dobrý důvod, protože běžné bakterie ve vztahu k člověku se dají rozdělit na dvě skupiny – na symbiotické (soužití dvou organismů) nebo parazitické.

Jedna i druhá skupina bakterií se však snaží udržet člověka co nejdéle při životě. To se však nedá říci o bakterii Yersinia pestis, která vyvolává černou smrt, a svého živitele okamžitě zabije. Podle Ilyjina to vůbec není v souladu s evolučním vývojem. Stejné názory jakož Ilyjin mají i američtí mikrobiologové Richard Preston a Christopher Wills z Kalifornské univerzity, kteří se zaměřili na bakterii způsobující černou smrt.

Jejich zjištění šokovaly vědeckou obec. Při bakterii Yersinia pestis se jim podařilo vystopovat původní kmen bakterie, kterým byla bakterie Yersinia pseudotuberculosis, která není vůbec nebezpečná. Když se však z této bakterie pomocí genetického inženýrství odstraní geny vyrábějící specifický protein, vznikne původce černého moru.

Schopnost této bakterie se pak při vniknutí na sliznici zvýší tisíckrát, a při proniknutí do krve až desettisíckrát! To však není všechno. Někdo bakterii geneticky upravil iv tom, jakého bude mít přenašeče. Jak je známo, hlavním přenašečem černého moru byly blechy.

A právě v bleším organismu se bakterie Yersinia pestis prudce množila, kdy blechám jinak omezeny střeva, a takto postižené blechy skákali a kousali všechno, co jim přišlo do cesty. Bakterie černé smrti se tak rychle rozšířila. Oba američtí mikrobiologové jsou proto přesvědčeni, že ke vzniku bakterie Yersinia pestis nemohlo dojít přirozenou cestou, ale někdo ji vytvořil uměle.

Kdo však záměrně stvořil tak nebezpečnou smrtící bakterii, která zabíjela lidi v polovině 14. století, a opakovaně se vracela až do 18. století je velkou záhadou. Pokud je vědecky dokázáno, že s bakterií černého moru někdo geneticky manipuloval, kdo to byl a proč to udělal?