Mylné představy o covid-19

Mylné představy o covid-19 1

Pandemie covid-19 je svým dopadem zničující. Přitom je pravděpodobné, že její daň je zbytečně vysoká kvůli paralelní pandemii dezinformací, která odvedla stovky tisíc lidí od bezpečnostních opatření k potenciálně škodlivým praktikám a chování.

Tento článek se zabývá některými z nejrozšířenějších mýtů, které ve světě kolem nemoci kolují, ale nenabízí vyčerpávající odhalení každého z nich. Jde o to, že trocha průzkumu a schopnost kriticky vyhodnotit, co člověk slyší, čte nebo vidí, výrazně pomůže rozpoznat pravdu a ochránit sebe, svou rodinu a komunitu před zbytečným onemocněním nebo dokonce smrtí (kromě finanční a sociální tísně). Aby bylo možné prosít příchozí informace a najít pravdu, je nutné se podívat na zdroj, prozkoumat podpůrné informace a zkontrolovat pověření osoby, která informaci podává, z hlediska vědecké důvěryhodnosti, neutrality a přístupu k aktuálnímu výzkumu.

Korona: jak zabránit šíření nepravdivých informací 

Rizikové faktory

Jedním z přetrvávajících „červených sleďů“ je mylná představa, že za pandemii je zodpovědné zavedení mobilní technologie 5G. Fáma popírá zřejmý fakt, že se covid-19 šíří také v mnoha regionech bez této technologie, takže není možné, aby se šířil prostřednictvím rádiových vln. Dalším oblíbeným mýtem je, že covidem-19 se nakazí pouze staří, nemocní a jinak znevýhodnění lidé. I když jsou tito lidé jistě vystaveni vyššímu riziku infekce a závažného onemocnění, také mladší lidé se mohou nakazit, onemocnět a dokonce zemřít. Rovněž děti mohou onemocnět covid-19 a mohou se u nich rozvinout závažné nebo život ohrožující komplikace, jako je multisystémový zánětlivý syndrom u dětí (MIS-C). Vzhledem k tomu, že většina dětí není v současnosti proti viru očkována, počet případů v této populaci se zvyšuje. Rouška používaná na veřejnosti a hygiena rukou, a také zůstat doma, když je člověk nemocný, je jediné, co pomůže chránit děti i jejich okolí.

 

Léky, dezinfekce a doplňky stravy

Dezinfekční prostředky na bázi alkoholu nezpůsobují rezistenci vůči antibiotikům, protože patogeny se vůči nim nestávají rezistentními. Obvykle také nezpůsobují kožní vyrážky, vybělení pokožky ani podráždění, ačkoli byly hlášeny vzácné případy. Používání těchto dezinfekčních prostředků nevnáší do těla alkohol, ale zato zlepšuje zdraví tím, že pomáhá eliminovat virus z rukou (takže jsou kompatibilní s většinou náboženství). Používáním běžného dávkovače se nevystavujete vyššímu riziku nákazy virem, protože k dezinfekci dochází až PO dotknutí se lahve.

Léky, jako je hydroxychlorochin a ivermectin, byly nabízeny jako účinné preventivní a terapeutické prostředky proti SARS-CoV-2. V současnosti lze s jistotou říci, že při jejich použití off-label proti covid-19 v aktuálně používaných dávkách nejsou toxické. Žádná studie však dosud neprokázala přínos ve smyslu snížení počtu onemocnění, hospitalizací nebo úmrtí na covid-19 v souvislostí s užíváním těchto léků. V této oblasti se stále čeká na důkazy. Toxicita vitaminu D se může objevit v dávkách, které nejsou daleko nad těmi, které se běžně používají k léčbě nebo prevenci covid-19, zejména pokud je vitamin D užíván po dlouhou dobu. I když jsou pro silnou imunitní funkci vyžadovány dostatečné hladiny vitaminu D, kyseliny askorbové a zinku, nebylo prokázáno, že by specificky působily proti covid-19. Ani kvercetin a esenciální oleje nejsou známy jako ochranné nebo terapeutické hodnoty u této nemoci. Dále není známo, že by stříbro, které se prodává v koloidní formě jako léčba infekce, bylo bezpečné nebo účinné. Vakcíny proti chřipce a pneumokokům nezabraňují covid-19, ale tím, že pomáhají snížit výskyt těchto potenciálně smrtelných nemocí, mohou snížit celkovou úmrtnost během období pandemie. Použití spreje na bázi alkoholu nebo chloru na tělo je potenciálně toxické pro oči, ústa nebo oblečení. Bělidla a další dezinfekční prostředky jsou vysoce toxické a neměly by se používat k dezinfekci pokožky a především se nesmí spolknout.

 

Vakcíny

Stádové imunity se nedosáhne tím, že se infekce nechá volně vyvíjet, protože by příliš mnoho lidí zemřelo nebo bylo trvale postiženo vážnými komplikacemi covidu-19. Očkování se zavádí nejvyšší možnou rychlostí, aby ochránilo osoby ohrožené závažnou infekcí tím, že je obklopí hradbou zdravých lidí se silnou ochrannou imunitou proti viru. Tato imunita také eliminuje virus z těla, takže nedochází k mutacím a přetrvávání, což by vedlo ke vzniku nových variant viru. Za těchto okolností jsou fámy, že vakcíny vytvářejí nové varianty, nepravděpodobné. Ve skutečnosti mnoho variant viru vzniklo dlouho předtím, než se na scéně objevila první vakcína. Vakcíny nemohou očkovanému jedinci aplikovat virus, protože neobsahují živý virus. Symptomy, jako je bolest hlavy, horečka, bolesti kloubů a bolesti svalů, naznačují zánětlivou imunitní reakci (jako u většiny vakcín) spíše než příznaky samotného covidu-19. Bezprecedentní rychlost, jakou byly vakcíny proti covid-19 vyvinuty, a použití nových platforem neznamená, že byly „odbyté“. Výzkumníci spíše využili desetiletí experimentální práce s těmito očkovacími platformami a také dřívější práce na vakcínách proti předchozím patogenním koronavirům SARS-CoV a koronaviru MERS (respirační syndrom na Středním východě). Někteří tvrdí, že na očkování proti covid-19 zemřelo více lidí než na virus. Nejen, že to není pravda, ale data v systému hlášení nežádoucích účinků vakcín (VAERS) přímo nesouvisejí s úmrtími spojenými s očkováním. Je tomu tak proto, že:

  1. kdokoli může do systému nahlásit jakoukoli událost po očkování, bez ohledu na to, zda s vakcínou souvisela byť jen vzdáleně,
  2. některá data VAERS jsou neúplná, nelze je ověřit, jsou chybná nebo jsou výsledkem náhody.

„V poslední době byl počet úmrtí po očkování proti covid-19 hlášených VAERS nesprávně interpretován a chybně hlášen, jako by toto číslo znamenalo úmrtí, která byla prokazatelně způsobena očkováním. Zprávy o nežádoucích účincích hlášené VAERS po očkování, včetně úmrtí, nemusí nutně znamenat, že vakcína způsobila zdravotní problém.“

Každá událost musí být prostudována a rozhodnutí o jejím vztahu k vakcíně musí být učiněno na základě jejích vlastních zásluh těmi, kdo se specializují na tento obor.

Vakcíny proti covid-19 neobsahují mikročipy, protože nejsou vytvořeny ke sledování lidského pohybu. Neobsahují ani žádné složky způsobující tvorbu elektromagnetického pole kolem očkovaného jedince nebo v místě vpichu. Ve skutečnosti žádná vakcína proti covid-19 používaná na Západě neobsahuje kovy, dokonce ani běžně používaný adjuvans hydroxid hlinitý, který se používá v mnoha dětských vakcínách k posílení imunitní reakce. Toto množství hliníku je velmi malé. Podle dr. Paula Offita z očkovacího centra v Dětské nemocnici ve Filadelfii: „Velká část jídla, které jíme, obsahuje malé množství hliníku. Množství hliníku, se kterým se setkáte ve vakcínách, je menší, než s jakým se setkáte v životním prostředí, dokud žijete na planetě Zemi.“

Fetální buňky nejsou přítomny v žádné vakcíně proti covid-19, i když se během procesu vývoje používají buněčné linie vytvořené před několika desetiletími z potraceného plodu. Vakcíny neobsahují thimerosal, konzervační látku obsahující ethylrtuť, která se používá k prevenci růstu bakterií v lahvičkách s vakcínou proti chřipce. Na rozdíl od methylrtuti se tato forma rtuti z těla rychle odstraňuje. Vakcíny proti covid-19 neobsahují spermicidní formu (oktoxynol-9) látky Triton X-100, ale jinou formu nazývanou oktoxynol-10, často používanou ve vakcínách. Vakcíny na bázi nukleových kyselin nezpůsobují sterilitu, potrat apod., protože nejsou vyrobeny z živých virů ani z jakékoli části viru. Tyto vakcíny, nazývané také „mediátorové vakcíny s ribonukleovou kyselinou (mRNA)“, nemění lidskou DNA, protože se s ní nemohou spojit. Tyto vakcíny proto příjemcům nezavedou jiné než lidské vlastnosti. mRNA je intermediární molekula, která nese instrukce k vytvoření virového spike antigenu, na který lidský imunitní systém reaguje, aby vytvořil imunitu. Žádná z vakcín proti covid-19 vyrobených v Indii neobsahuje žádnou složku pocházející z prasat.

 

Horko nebo chlad?

To, že se opékáte na slunci nebo si dáváte horkou koupel, se neprokázalo jako prevence ani léčba covid-19, přičemž země v téměř každé klimatické zóně byly postiženy těžkým akutním respiračním syndromem způsobeným koronavirem. Chladné počasí ani sníh nemohou virus deaktivovat, ostatně první vlna pandemie zasáhla nejhůře země v chladnějším mírném pásmu. Změny chování, jako je pobyt uvnitř a zakrytí obličeje šátkem, aby se zabránilo chladu, však mohou přispět ke snížení přenosu během zimy.

 

Roušky, hygiena rukou a povrchová kontaminace

Hygiena rukou patří mezi klíčová opatření k prevenci šíření viru. Pravidelná dezinfekce je lepší než nošení rukavic, které mohou jen pomoci přenést virus z jednoho povrchu na druhý. UV lampy se k dezinfekci rukou nedoporučují – záření nejen dráždí pokožku, ale může způsobit poškození očí. Vysoušeče rukou virus neusmrtí, i když pomáhají osušit ruce po jejich umytí mýdlem a vodou. Ani pití vody nevyléčí, stejně jako česnek nebo pepř. Výplach nosu fyziologickým roztokem je spíše placebo než lék na virus. Bylo však prokázáno, že roušky/respirátory výrazně snižují přenos virů. Nezhoršují normální dýchání, nezpůsobují hromadění CO² ani nesnižují hladinu okysličení. Během cvičení by se však roušky nosit neměly: nejen, že při něm brání pohodlnému dýchání, ale také vlhnou kvůli potu, ucpávají póry a podporují růst mikrobů. Virus se nešíří vodou, ale na plážích a v bazénech může úzký kontakt s infikovanou osobou vést k přenosu. Pokud je prostor omezený, měli byste při pobytu mimo vodu používat roušku. Zboží, včetně potravinářských výrobků, dovážené ze zemí se zvýšeným přenosem, není ohniskem šíření viru, protože kvůli podmínkám přepravy je nepravděpodobné, že by virus přežil. Navíc jednoduchá dezinfekce povrchu před otevřením obalu a následné umytí rukou zaručí, že nedojde k přenosu.