Nejvýznamnější buddhistické památky v Myanmaru

Nejvýznamnější buddhistické památky v Myanmaru 1

Barma (Myanmar) je zřejmě nejoddanější buddhistická země na Zemi se závratným množstvím pozlacených pagod a starodávných chrámů tyčících se v nádherné izolaci na svazích kopců i vmáčknutých mezi rušné ulice ve městech. Z tak velkého množství impozantních buddhistických památek zde uvádíme pouze několik, které stojí za to, abyste si naplánovali cestu do Barmy.

 

Šweitigoumská pagoda

Symbolem země je pozlacená věž Šweitigoumské pagody, která se tyčí do výšky téměř 100 m nad Rangúnem a je viditelná z většiny města. Je to jedno z nejposvátnějších buddhistických míst na celém světě: místní lidé věří, že tu pagoda stojí už více jak 2500 let a původně byla postavena pro pár Buddhových vlasů, které Buddha Gautama daroval dvěma barmským bratrům.  

Uvnitř komplexu se nacházejí další stúpy a nespočet oltářů a svatostánků, neméně fascinující je však pozorovat věřící, kteří sem míří v kteroukoli denní i noční dobu.  

Tip: navštivte Šweitigoumskou pagodu v době svítání, kdy je chladno a nejklidněji. Také se můžete připojit k davům, které se tu scházejí před soumrakem, kdy pagoda zlatě září v zapadajícím slunci. Severní brána a severozápadní roh komplexu jsou nejlepší místa pro fotografování.

 

Mount Kyaiktiyo (Zlatá skála) 

Pozlacený balvan Mount Kyaiktiyo ležící nebezpečně vratce na skalním hřebenu v jihovýchodní Barmě je jedním z nejváženějších poutních míst v zemi. Kromě toho je také nejpozoruhodnější na pohled: obrovský pozlacený balvan s malou stúpou na vrcholu působí, jako by se měl každým okamžikem skutálet dolů po svahu hory.  

Pokud je příznivé počasí, z Mount Kyaiktiyo je skvělý výhled; kromě toho jsou zde další stúpy, které si můžete prohlédnout. Ale pouze muži mohou přejít malý můstek oddělující vrcholek Mount Kyaiktiyo od skály a zde se modlit a přiložit čtverec plátkového zlata na balvan.  

Tip: výhled z Mount Kyaiktiyo je nejlepší v době od listopadu do března, kdy sem přicházejí poutníci, kteří bdí celou noc a zpívají a meditují ve zdejší nábožné atmosféře. Během období dešťů (červen-říjen) však vrcholek často zahaluje mlha a mraky.  

Zlatá skála v Myanmaru 

 

Bagan 

Na pláni u starého města Bagan se tyčí více jak 3000 chrámů, které jsou výsledkem horečné stavební vlny trvající od poloviny 11. století do konce 13. století, kdy králové Baganu chtěli demonstrovat svoji oddanost buddhismu. Některé z nich, jako je dokonale symetrický chrám Ananda Pahto, jsou dodnes fungující svatostánky, zatímco jiné dnes představují pouze zbytky kdysi velkolepých stúp.

Z některých chrámů se nabízí fantastický výhled na západ slunce. Můžete navštívit pagodu Shwesandaw Paya podobající se pyramidě nebo strmou pagodu Buledi.

 

Mrauk U 

Hluboko v odlehlém Arakanském (Rakhinském) státě v západní Barmě leží Mrauk U („mróú“), nejméně navštěvovaná významná buddhistická lokalita v zemi. Díky tomu zde turisté často mohou mít pagody podobající se pevnostem jen pro sebe. Většina stúp, dřívějších klášterů a chrámů pochází z 15. a 16. století, místo z cihel byla postavena z kamene a ztmavla vlivem času a počasí. V době stavby byl Mrauk U metropolí Arakanského státu a jedno z nejbohatších měst v Asii díky svému obchodu s Blízkým východem, Portugalskem a Španělskem.  

Nenechte si ujít chrám Shittaung Paya se spoustou stúp a s 80 000 podobiznami Buddhy, tyčící se pagodu Ratanabon Paya obklopenou několika menšími stúpami a mohutnou Kothaung Paya, největší chrám v Mrauk U.

Tip: Bagan i Mrauk U jsou rozsáhlé lokality, jejichž průzkumem byste mohli strávit celé dny. Stojí za to si pronajat kočár tažený koněm, protože kočí bývají informovaní o chrámech. Pronájem kočáru stojí 20 000 kyatů (15 USD) na den. Nebo si můžete vypůjčit jízdní kolo (1500 to 2000 kyatů na den) a vyrazit na něm. Pozoruhodné výhledy nabízí především doba svítání a západu slunce. Uprostřed dne bývá velmi horko, proto si v každém případě vezměte pokrývku hlavy, krém na opalování a spoustu vody.

 

Bago 

Bago není ničím příliš pozoruhodné, kdysi však bylo hlavním městem jižní Barmy a dodnes zde stojí chrámy patřící k nejkrásnějším v zemi, a také řada významných buddhistických klášterů. Nad Bagem se tyčí pagoda Shwemawdaw Paya, která je vyšší než Šweitigoumská/Zlatá pagoda a v noci vypadá úžasně. Neméně působivý je obří ležící Shwethalyaung Buddha pocházející z 10. století. V Kya Kha Wain Kyaung, jednom z největších klášterů v Barmě, můžete pozorovat více jak 500 mnichů vydávajících se brzy ráno ven za almužnami. Také můžete navštívit proslulou krajtu žijící v Hadím klášteře, která je údajně stará 127 let.  

Tip: Bago leží 80 km severně od Rangúnu a snadno ho můžete navštívit při jednodenním výletu. Až budete ve městě, najměte si trojkolkové nebo motocyklové taxi, které Vám zde bude obstarávat dopravu – počítejte s cenou 7000 kyatů (asi 5 USD) na den. Skvělou dobou k návštěvě je každoroční Pagoda Festival pořádaný v březnu nebo v dubnu.

Vodní svět v Myanmaru – jezero Inle 

 

Důležité informace pro návštěvu buddhistických chrámů:   

  • Téměř všechny významné buddhistické památky vyžadují vstupné, mnohé navíc také symbolický symbolický poplatek za fotoaparát.
  • Před vstupem na posvátná místa je nutné si sundat boty a ponožky, které se běžně nechávají u vchodu; také byste si měli sundat pokrývku hlavy.  
  • Sporé oblečení je v chrámu považováno za nevhodné, v každém případě mějte zahalená ramena; ideálně by sukně či šortky měly zakrývat kolena.  
  • Je povoleno se fotografovat vedle buddhistických soch, ale nedotýkejte se jich ani na ně nelezte, abyste tam pózovali.
  • Požádejte o souhlas, pokud budete fotografovat mnichy.
  • Nefotografujte však modlící se/meditující věřící, ani se neobracejte zády k podobiznám Buddhy.

5 historických buddhistických chrámů v Asii