Nový dechový test na covid-19 může odhalit virus za pár sekund

Nový dechový test na covid-19 může odhalit virus za pár sekund 1

První studie nového testu na koronavirus otevírají možnost „rychlé identifikace“ nemoci během několika sekund namísto hodin.

Výzkum ukazuje, že analýza dechu vyvinutá ve Walesu může téměř okamžitě odlišit covid-19 od jiných plicních infekcí. Výsledky publikované v odborném časopise The Lancet přicházejí po studiích ze Skotska a z Německa. Vývojáři ze společnosti Imspex Diagnostics uvedli, že její zařízení mohou být připravena k použití už za 6 měsíců, budou-li schopni zajistit financování.

„Jejích potenciál je podle mě fantastický,“ říká zakladatel a generální ředitel Santi Dominguez. „Protože jsou výsledky okamžité, můžeme si představit mnoho různých aplikací mimo tradiční nemocniční prostředí. Vidíme potenciál v letectví a v dopravě obecně, a také v imigraci. Můžete rychle odebrat vzorek, což je to neinvazivní a nepotřebujete tomu zvlášť specializovanou osobu, a hned o několik minut později máte výsledek.“

Nejnovější stroje vyvinula společnost Imspex ve svém sídle v Cynon Valley v jižním Walesu. Tato technologie se původně používala k vývoji testů pro detekci nemocí, jako je rakovina plic, a k rychlému rozlišení mezi bakteriálními a virovými respiračními chorobami. Ale protože se nový kmen koronaviru stal globální pandemií, společnost se rozhodla zaměřit své diagnostické úsilí na novou nemoc.

„V této oblasti máme zkušenosti, a to včetně realizace. Když přišel covid-19, přimělo nás to obrátit se tímto směrem a přispět k všeobecnému úsilí,“ dodal šéf Imspexu.

Nyní byly pomocí technologie společnosti provedeny dva pokusy na nemocničních pacientech v Edinburghu a v německém Dortmundu. Studie vedená Univerzitou v Loughborough, Velká Británie, se vyvinula z práce univerzity na jejím projektu toxi-triage, který má pomoci záchranným službám při civilních katastrofách. Vědci se pokusili přesně zjistit, zda stroje dokázaly rozpoznat rozdíl mezi pacientem s covid-19 a s jiným typem plicní infekce. Zařízení analyzovalo vzorky dechu a hledalo těkavé chemikálie přítomné ve vypuzeném vzduchu, které by vědcům mohly poskytnout vodítko, proč byl pacient nemocný a měl dýchací potíže.

Z testů bylo možné zjistit „podpis“ covid-19 v podobě chemických látek, který byl poté potvrzen tradičnějšími a invazivnějšími testy z výtěrů. V 80 % případů byli schopni přesně předpovědět, zda pacient má nebo nemá covid-19 – odlišit nemoc od jiných dýchacích potíží, jako je astma nebo bakteriální pneumonie. V edinburské studii vědci také identifikovali chemické sloučeniny, které měly „významnou prediktivní sílu“ pro závažnost infekce covid-19 včetně možnosti, zda mohou způsobit smrt.

Vědci uzavírají: „Pokud se ukáže jako spolehlivý, nabízí možnost rychlé identifikace nebo vyloučení covid-19 z pohotovostních oddělení nebo primární péče, což zlepší řízení pacientů a bezpečnost zdravotnického personálu. Rozvoj a ověření tohoto přístupu může umožnit rychlou diagnostiku covid-19 v nadcházejících obdobích chřipky.“

Paul Thomas z oddělení chemie na Univerzitě Loughborough uvedl, že ho výsledky velmi povzbudily. Zůstávají však studie malého rozsahu, kterých se zúčastnilo přibližně 100 pacientů. Společnost, která za tímto zařízením stála, uvedla, že ještě musí vylepšit technologii, než bude připravena k použití v každodenních situacích, ať už v nemocnicích nebo jinde, např. na letištích.

Jsme malá společnost – pokud bychom to měli udělat sami se současnými zdroji, které máme, trvalo by to 12 až 18 měsíců,“ řekl Santi Dominguez. „Ale se správnou podporou bychom se pravděpodobně mohli dostat na trh za méně než 6 měsíců.“

Podle něj jsou nyní prioritou společnosti zjištění, která podpoří učinění dalších kroků.

„V minulosti jsme už získali nějakou podporu od správy Walesu. To nám velmi pomohlo dostat se tam, kde jsme. Ale nyní jsme v bodě, kdy opravdu musíme ´přeřadit´.  Jedna věc je dostat technologii ke schválení pro použití, a druhá být schopni ji vyrobit v dostatečném množství. Není dobré, když můžete udělat jen pár kusů.“