Pandemie koronoaviru převrací plány výzkumu

Pandemie koronoaviru převrací plány výzkumu 1

Hrozba covid-19 přerušila vědeckou práci v terénu i v laboratořích (nejen) v USA.  

Pandemie covid-19 zasáhla prakticky každou stránku našeho života, včetně vědeckého výkumu, který provádějí společnosti a univerzity po celém světě. Zatímco vědci v oblasti biomedicíny usilují o objevení léčby či vakcíny, jiní vědci a technici se snaží pokračovat ve svojí práci uprostřed pandemie. V některých případech to znamená pouze vypisovat papíry či granty doma místo v kanceláři. Ale v jiných je zásah citelnější. 

Většina univerzitních, státních a firemních laboratoří v USA omezila prováděné operace nebo dočasně zavřela, aby vyhověla příkazu zůstat doma. Dopady těchto změn se velmi liší od oboru k oboru, což závisí na povaze práce. 

John Verboncoeur, ředitel organizace IEEE a přidružený děkan pro výzkum a postgraduální studium na Michiganské státní univerzitě, říká:

„Teoretické výzkumné týmy, včetně toho mého, teď fungují na 80-90 %, přičemž hlavní potíž spočívá ve schopnosti vysvětlit složité koncepty bez interaktivní práce u tabule.“

Výzkumníky zabývající se pokusy zasáhla pandemie ještě více, ačkoli některé pokusy je možné provádět i doma. 

„Pracovníci se zaměřili na doplnění literatury, dokončování skript, analyzování existujících dat, což ale úhrnem vedlo k poklesu produktivity asi o 50 %.“

Technici v mnoha oborech hledají nové způsoby, jak zůstat inovativní a produktivní. Když vezmeme např. výzkumníky pracující v oblasti ekologické energie, někteří z těch, co se zaměřují na klima a energie, mohou pokračovat ve své práci i z domova. Projekty jsou však obtížnější nebo je není možné kompletně provést na dálku. 

Laboratoř Sally Bensonové při Stanfordské univerzitě se věnuje kombinaci teorie, modelových pokusů a experimentů, aby podpořila přechod k nízkouhlíkovému fungování v budoucnosti, včetně studií spojených se zachytáváním uhlíku a jeho ukládáním. I když teorie a modelové aspekty tohoto výzkumu jsou natolik jednoduché, že mohou pokračovat i teď, experimentální práce zahrnuje analyzování vzorků nerostů při extrémních teplotách a tlaku, jaké jsou v podzemních ložiskách, takže ji nelze provádět doma. Přesto skupina vědců hledá cesty, jak pokračovat alespoň v některých aspektech své experimentální práce.

Skupina se nyní vrací ke svým datovým sadám a znovu je analyzuje, aby mohla odpovědět na nové neprobádané otázky. Tím výzkumníci např. odkryli dosud neznámé způsoby, jak oxid uhličitý působí na skály. Bensonová však uznává, že nové použití starých experimentálních dat nebude stačit navždy.

Profesor Brian Johnson z Washingtonské univerzity v Seattlu vede dva projekty financované Americkým ministerstvem energetiky. Oba mají za úkol umožnit posun od elektromechanické energetické sítě k sítím založeným na výkonových elektronických systémech, které lépe podpoří obnovitelnou energii.

 „Pro náš projekt týkající se převodu stejnosměrného proudu ze solárních panelů na střídavý proud kompatibilní se sítí máme sadu milníků, která přijde v letních měsících a mimo jiné otestuje naši techniku. Pokud bychom nemohli testy provést v létě, museli bychom zahájit alternativní plány. Protože tyto experimenty vyžadují elektrickou laboratoř se speciálním vybavením, nelze je provádět doma.“

Přestože se vliv pandemie projevuje na každém z výzkumných projektů jinou měrou, její celkový dopad na posun k ekologické technologii (a na stav technického výzkumu) je stále nejasný.

Bensonová říká, že má trochu obavy, aby pandemie nezpůsobila přesun zájmu části vědců od změn klimatu k medicíně.  

„Z mého pohledu je pandemie covid-19 krátkodobá noční můra, a zároveň mnohaletá výzva. Pokud však nebudeme obezřetní, změna klimatu se stane noční můrou na celou dekádu. Tahle práce vyžaduje veškerou možnou naši pozornost.“

Johnson se méně obává, že by pandemie mohla narušit rozvoj ekologických technologií, a říká: „Myslím, že energie je natolik nedílnou součástí moderního života a infrastruktury, že by pandemie covid-19 nemohla podstatně změnit skutečnost, že všichni potřebujeme energii, a to levnou energii.“

***

Nový český antigenní test na bázi slin vyrábí v současnosti společnost Bakter Medical.  Testy doporučují přední čeští odborníci a dle českých laboratorních výsledků mají velkou shodu s PCR testy. Testy mohou snadno provádět i osoby bez lékařského vzdělání a nevyžadují laboratorní vybavení. Jsou vhodné pro testování do firem, domovů důchodců, škol, sportovních družstev atd.. Testy lze provádět z domova před schůzkou, návštevou rodiny, odchodem do zaměstnání nebo na různé akce.

O testech se můžete dovědět více na stránkách https://www.baktermedical.cz/