Papež František uznal evoluci i velký třesk: Bůh není kouzelník

Papež František uznal evoluci i velký třesk: Bůh není kouzelník 1

Přirozený vývoj a velký třesk nejsou podle Vatikánu v rozporu s myšlenkou stvoření.

Papež vyprávěl o vědě a vědcích.

velikonoce-1

Byla tam nekonečná teplota a nekonečný tlak, hustotu i zakřivení celého tohoto raného vesmíru si ani pořádně nedokážeme představit. V jedinečném okamžiku se nafoukl (nejdříve extrémně rychle a pak postupně) vesmír, který nás dnes obklopuje.

Myšlenka velkého třesku se v kosmologii objevila již koncem dvacátých let minulého století. Nyní se k ní přihlásil i Vatikán, když o velkém třesku, evoluci a představě Boha jako kouzelníka mluvil papež František.

akademie_ved

V pondělí navštívil Papežskou akademii věd, kde odhaloval bustu bývalému římskému biskupovi Benediktu XVI.

Spor o evoluci

„Když čteme o stvoření v Genesis, riskujeme představu Boha jako kouzelníka, s kouzelnou hůlkou, který dokáže leccos. Ale tak to není, „vzkázal podle italského magazínu Vatican Insider papež.

„Velký třesk, který je dnes nejpopulárnější teorií o původu vesmíru, není v protikladu k božskému stvoření, vyžaduje ho. Evoluce v přírodě není nekonzistentní se zmínkami o stvoření, protože evoluce předpokládá vytvoření bytostí, které se vyvíjejí. “

Podle britského deníku The Independent jsou aktuální slova papeže určena také na uklidnění relativně zuřivé debaty mezi vědou a různými verzemi nevědeckého kreacionizmu.

Proti kreacionizmu?

Takové myšlenky obvykle předpokládají, že Bůh je nejen prvním hybatelem, ale průběžně do celého vývoje zasahuje a evoluce nemůže být ani slepá.

Naopak, je předem naplánovaným nebo dokonce průběžně usměrňovaným procesem – což odporuje současným poznatkům přírodních věd.

„Evoluce ve smyslu společného předka může být pravdivá,“ tvrdil například v roce 2005 blízký člověk předchozího papeže, vídeňský kardinál Christoph Schönborn. „No evoluce v neodarwinistickém smyslu, neřízený, neplánovaný proces, není.“

schoenborn_726apa160909

Mírný obrat

Paradoxně, s předchůdcem myšlenky velkého třesku přišel římskokatolický kněz Georges Edouard Lemaître. A i otec přirozeného výběru a evoluce Charles Darwin vystudoval teologii.

Přesto má Vatikán dnes pověst Protivědecké instituce. To se však postupně mění, o evoluci jako o faktu mluvil už Jan Pavel II. Před lety jezuita José Gabriel Funes, ředitel Vatikánského observatoře, dokonce připustil, že život se může nacházet i na jiných planetách ve vesmíru.

V roce 2009 církev uspořádala darwinovskou konferenci u příležitosti 150 let od publikace jeho slavné knihy Původ druhů. Už tehdy Vatikán uznal, že myšlenky evoluce jsou „kompatibilní“ s křesťanským nahlížením na stvoření.

„Současné papežovo stanovisko je důležité,“ dodává pro tiskovou agenturu Adnkronos prezident italského Národního institutu astrofyziky Giovanni Bignami: „My jsme přímými potomky velkého třesku, který vytvořil vesmír.“