Potopené starověké chrámy u pobřeží Indie

Potopené starověké chrámy u pobřeží Indie 1

Desetičlenný tým složený z geologů, archeologů a potápěčů objevil 800 m od pobřeží v hloubce 9-10-m zbytky schodišť a otesané kamenné bloky rozeseté po mořském dně.

V roce 2004, kdy došlo ke katastrofálnímu tsunami v Asii, zahlédli lidé ruiny chrámu, když ustoupilo moře v indickém Mahábalípuramu ve státě Tamilnádu na jihu Indie. Spatřili žulové balvany, které však byly znovu pohlceny mořem, jakmile se voda vrátila do normálního stavu. O více jak 10 let později potvrdila skupina vědců a potápěčů, že se na místě nalézají zbytky prastarého přístavu.

Podle deníku Times of India našel tým zeď, zbytky schodišť a tesané kamenné bloky ve vzdálenosti 800 m od pobřeží. Skupina z Národního institutu oceánografie (NIO) tak objevila doklady o existenci legendární starověké lokality nazývané Sedm pagod v Mahábalípuramu. Ze sedmi údajných chrámů je dnes u pobřeží patrný pouze jeden, tzv. Pobřežní chrám.

Expedici vedl Rajiv Nigam, který prováděl výzkum s jednotkou podmořské archeologie z Národního institutu oceánografie. V rozhovoru pro Times of India říká:

„Mnohé stavby lze jen stěží identifikovat, protože jsou porostlé hustou vrstvou mořské vegetace. Navíc jsou některé vážně poškozené působením silných podmořských proudů a vln. Můžeme ale říct, že byly součástí komplexu staveb.“

Nigam se domnívá, že stavby jsou staré minimálně 1000, možná a 1500 let.  „Našli jsme také cihlové stavby, které byly běžnější v období Sangam v letech 300 př.n.l. – 200 n.l.“.

Hlavní turistické atrakce Indie  

V roce 2001 se Nigam zúčastnil průzkumu potopeného města v Khambhátském zálivu v blízkosti Gudžarátu. Prohledával zbytky obřího města ležícího 36 m pod hladinou, které může být staré kolem 9000 let. Dávné město bylo kdysi 8 km dlouhé a 3,5 km široké, a jedná se o zřejmě nejstarší známé ruiny města na indickém subkontinentu.

„Ze zkušeností z Gudžarátu víme, že hladina moře byla před asi 3500 lety nižší než dnes. Ale před 6000 lety byla zase vyšší. Chceme zjistit, jestli je tento vzorec stejný i na jiných pobřežích.“

Dr.T. Sathyamurthy, někdejší vedoucí archeolog z Archeologického dohledu Indie, připomíná, že podobné objevy postupně dokazují, že mýty mají pravdivý základ.  

„Zjistili jsme, že řada vytvořená z velkých kamenů, kterou lidé viděli hned po tsunami, byla část zdi vysoké 1,8 m a dlouhé 70 m. Našli jsme také zbytky dvou potopených chrámů a jeden jeskynní chrám, vše ve vzdálenosti do 500 m od břehu.“

Vědci použili sonar, který jim umožnil najít keramiku, úseky zdi, sochy, a také lidské ostatky, které se ukázaly být staré až 9500 let.