Potvrzení přesnosti testování ze slin na covid-19

Potvrzení přesnosti testování ze slin na covid-19 1

Testování ze slin na covid-19 je stejně tak účinné jako standardní testy z výtěru z nosu, říká studie výzkumníků z McGillovy univerzity v Kanadě.

Testy amplifikace nukleové kyseliny ve slinách (NAAT) na vážný akutní respirační syndrom koronavirus 2 (SARS-CoV-2) jsou přesné, s citlivostí a specificitou podobnou té u nosních testů NAAT, říká studie. Systematický přehled a metaanalýza publikované v magazínu Jama Internal Medicine zahrnovaly 8 odborně recenzovaných studií a 8 předtisků vztahujících se k celkem 5922 vzorkům.

„Největší možností je, že bez ohledu na to, zda provádíte test z nosního výtěru nebo ze vzorku slin, v obou případech můžete výsledkům věřit stejně,“ řekl odpovídající autor Guillaume Butler-Laporte z nemocnice McGillovy univerzity.

„Testy ze slin jsou však jednodušší, pohodlnější a nevyžadují trénovaný personál.  Proto představují atraktivní alternativu k našim současným nejlepším testům.“

Souhrnná citlivost u testů ze slin NAAT byla 83,2 % (95 % důvěryhodný interval [CrI], 74,7 %-91,4 %) ve srovnání s citlivostí (senzitivita) 84,8 % (95 % CrI, 76,8 %-92,4 %) u nosních výtěrů NAAT. Souhrnná specificita byla 99,2 % (95 % CrI, 98,2 %-99,8 %) u testů ze slin NAAT a 98,9 % (95 % CrI, 97,4 %-99,8 %) u nosních výtěrů NAAT.

Naše největší překvapení bylo ve skutečnosti náš hlavní výsledek,“ řekl Butler-Laporte. „Nosní testy se v minulosti ukázaly přesné u mnoha jiných virových infekcí a byly standardní pro infekce horních cest dýchacích v době, když pandemie začala. Takže původně jsme si mysleli, že se testy ze slin ukážou jako horší, ale byli jsme příjemně překvapeni.“

 Studie zahrnula analýzu z USA, Asie, Evropy a Austrálie. Ambulantní pacienti se zúčastnili 15 z těchto studií a 9 studií zahrnovalo ambulantní účastníky bez symptomů nebo s mírným symptomy; 5 studií se zúčastnili pouze ti, kdo vykazovali syndromy odpovídající covid-19 a 1 studie se zaměřila pouze na hospitalizované pacienty. Z 5922 vzorků 941 mělo pozitivní výsledek a 4981 negativní výsledek.

Nyní existuje dobře prozkoumaná alternativa k obvyklému testu,“ řekl Butler-Laporte. „To má největší hodnotu pro laboratorní medicínu a odborníky z oblasti veřejného zdraví, kteří nyní mohou tyto testy poskytovat klinickým lékařům s vědomím, že nabízejí to, co je pro pacienta nejlepší.“

Autoři studie naléhají na testovací centra, aby zvážila testování ze slin jako první volbu, především u hromadného testování.

„Dalším krokem je jejich zpřístupnění. Potom by bylo využít skutečnosti, že test má jednodušší provedení a proto by se dal lépe použít při větších testovacích kampaní u obtížně dostupných populací, jako jsou děti, studenti vysokých škol, populace bezdomovců atd.. Ale to by pravděpodobně vyžadovalo specializovaný výzkum, abyste se ujistili, že je to provedeno správně. Naše studie tedy skutečně jen otevírá dveře této možnosti. “

Omezení studie představovaly variace v takových věcech, jako je studijní populace, načasování testování a nedostatečné zastoupení testování hospitalizovaných a kriticky nemocných pacientů. Testy se také mohly mezi studiemi mírně lišit.

Společnost pro infekční nemoci v Americe (IDSA) nedávno aktualizovala instrukce for testování na covid-19, takže dnes zahrnují i testy ze slin.

„Nedávno došlo k explozi zpráv zabývajících se výkonem různých typů vzorků, především slin,“ řekla tehdy členka IDSA Kimberly Hanson, docentka interní medicíny na Univerzitě v Utahu. „A dozvěděli jsme se, že testování ze slin vypadá velmi nadějně.“

V provozu jsou  nové testovací strategie včetně rychlého testu vytvořeného Kalifornskou univerzitou v Santa Cruz a testu od společnosti Decision Diagnostics, který používá testovací proužek.

 V červenci americký úřad FDA poskytl EUA pro Color pro testování na covid-19 bez klinického monitorování, zatímco v listopadu první domácí test na covid-19 dostal EUA pro testovací soupravu Lucira