Problémy s erekcí třeba řešit co nejdříve

Problémy s erekcí třeba řešit co nejdříve 1

Problémy s erekcí zvyknou muži vnímat zejména jako problém týkající se a negativně zasahující do intimního života. Nesmíme však zapomínat, že erektilní dysfunkce nezřídka signalizuje závažný zdravotní problém.

Problémy s erekcí jsou totiž velmi často příznakem závažných onemocnění, zejména kardiovaskulárních (ischemická choroba srdeční, hypertenze, Hyperlipoproteinemie), ale i metabolických ( cukrovka ) či urologických (karcinom prostaty). I proto je důležité, aby muži překonali ostych a co nejdříve se svěřili lékaři.

Není to tak dávno, co se nejen mezi laiky, ale i odborníky bylo možné setkat s názorem, že poruchy erekce mají psychologické pozadí. Výzkumy však potvrdily, že hlavním faktorem jsou organické příčiny – zejména kardiovaskulární, cukrovka, urologické onemocnění, úrazy míchy, poranění, chirurgické výkony v malé pánvi, někdy může za poruchami erekce stát i užívání některých léků, kouření, nadměrná konzumace alkoholu, stres .

Potvrzuje to i urolog Karel Veselý z centra léčby poruch erekce RW Medical: „Jak urolog se setkávám zejména s pacienty s organickou poruchou, je třeba zmínit i neurogenně genezi erektilní dysfunkce jako polyneuropatie, alkoholismus, diabetes, poškození páteře. Erektilní dysfunkce se pojí zejména se srdečně-cévními problémy, provázanými se špatnou tělesnou kondicí, obezitou, kouřením, zvýšené hladiny cholesterolu, metabolickým syndromem. „

Psychické problémy jako příčina erektilní dysfunkce dominují u mladších mužů – mezi 20. a 30. rokem. V léčbě se využívá psychoterapie, změna životního stylu s dostatkem pohybu i odpočinku, doporučuje se omezit pití alkoholu, nekouřit.

Návštěvu lékaře neodkládejte

Urolog vysvětluje, že „erektilní dysfunkce je celosvětový problém s výskytem od 20 do 54 procent u mužů ve věku 30 až 80 let. Návštěva u lékaře je vhodná při opakovaném neúspěchu realizovat uspokojivý pohlavní styk. „

Podle odborníků poměrně velká část mužů, kteří trpí erektilní dysfunkcí o svém problému s lékařem nemluví a takoví muži i často snadno podlehnou nátlaku reklam na různé doplňky výživy nebo volně prodejné preparáty, které slibují zlepšení erekce.

To může vést k tomu, že takový pacient návštěvu lékaře odkládá, a tak se i snižuje možnost včas odhalit zdravotní problém, který stojí za poruchami erekce. A například u pacientů s ischemickou chorobou srdeční může být takové oddalování diagnostiky, a tak i léčby až osudové.

I urolog Karol Veselý zdůrazňuje, že „potravinové doplňky nejsou léky, kvalitní potraviny a správný životní styl však vědí výrazně zlepšit erektilní funkce. Je třeba zdůraznit že radikální řešení jiných zdravotních obtíží výrazně pomůže i v léčbě erektilní dysfunkce. „

Hraje roli jídelníček?

Některým potravinám nebo pochutinám se zvyknou přisuzovat afrodiziakální účinky, to však prozatím dejme stranou. No vhodné složení stravy a dostatek fyzické aktivity se podepíší i na lepší fyzické kondici, na hmotnosti, což se příznivě projeví i v oblasti intimního života.

I urolog Karol Veselý potvrzuje, že „zejména dobrá tělesná kondice umí udělat zázraky. Kvalitní potraviny pomohou k řešení problému, vždyť i testosteron musí z něčeho vytvářet. „

Jak ji léčit

Léčba erektilní dysfunkce se odvíjí od její příčiny. Asi nejznámější je užívání modré tabletky, což však má i svá úskalí. „Pilulky jsou na lékařský předpis a nesmí se kombinovat s velkým množstvím léků. Kromě toho mají mnoho vedlejších účinků, od bolesti hlavy, přes poruchy trávení, pokles krevního tlaku až riziko srdečního selhání, „vysvětluje urolog.

Nevýhodou je i nutnost plánování intimního styku. Urolog dodává, že známá modrá tabletka byla na trh uvedena v roce 1988 a efekt tohoto přípravku nastupuje asi po 30 až 60 minutách od užití. Přetrvávat může až 12 hodin, avšak mastné jídlo výrazně redukuje vstřebávání preparátu, čímž se jeho účinek oslabuje.

Jiné možnosti

V medikamentózní léčbě erektilní dysfunkce se využívá několik dalších originálních i generických léků, které jsou velmi účinné a mají minimum nežádoucích účinků.

Z dalších způsobů zmiňme použití vakuové pumpy, která zlepšuje prokrvení v penisu či léčbu testosteronem, jejíž však musí předcházet důkladné vyšetření prostaty, PSA (antigen specifický pro prostatu), určení hladiny celkového a volného testosteronu, krevní i jaterní testy. Další metodou je injekční podávání vazoaktivních látek.

„Pacient si tuto injekci píchá sám přímo do penisu. Vpich není nijak bolestivý. Pro aplikaci se používají inzulínové stříkačky se zatavenou jehlou. „Vysvětluje urolog. S touto léčebnou metodou se pojí riziko priapismu – dlouhé a bolestivé erekce.

Erekci mohou zlepšit vlny

K nejnovějším metodám patří LSWT léčba, která využívá působení lineárních rázových vln. Zákrok není bolestivý a účinky léčby přetrvávají dlouhou dobu. Lékař vysvětluje, že důsledkem léčby je novotvorba cév, a tak zlepšení zásobení penisu krví.

Opět zdůrazňuje, že většina pacientů s erektilní dysfunkcí má problémy s cévami. Ty, které zásobují topořivá tělíska krví, jsou velmi jemné a jakékoliv jejich zúžení vede k výraznému snížení objemu krve přitékající do penisu, což se projeví zhoršením kvality nebo až ztrátou erekce.

Postačuje však pouze lokální působení na cévy penisu, pokud má pacient celkově problémy se srdečně-cévním systémem? „Je zřejmé, že v pohlavním údu jsou ty nejtenčí cévy, a tak se dysfunkce výstelky cév projeví právě Neplnohodnotná erekcí.

Je to často první indikátor poškození cév. Lokální léčba zlepší lokální poměry, ale třeba pamatovat, že právě cévy v jiných orgánech jako srdce či mozek jsou také postiženy a třeba se jim věnovat, „říká lékař. Dodává, že tato léčba byla od minulého roku zařazena do doporučených léčebných postupů – Guidelines Erurópskej urologické asociace jako první volby spolu s vakuovými pumpami a tabletami (sildenafil, tadanafil, vardenafil). Léčbu rázovými vlnami vám zdravotní pojišťovny neuhradí.