SOFT SKILLS – SCHOPNOSTI, KTERÉ VÁM ZABEZPEČÍ KARIÉRNÍ RŮST

SOFT SKILLS – SCHOPNOSTI, KTERÉ VÁM ZABEZPEČÍ KARIÉRNÍ RŮST 1

Většina zaměstnání vyžaduje určité schopnosti, bez kterých byste danou práci jednoduše provádět nemohli. Fotograf musí vědět fotit, učitelé musí ovládat předměty, které vyučují, programátoři zas musí znát programovací jazyky. Tyto znalosti se označují jako „hard skills“ nebo i technické dovednosti. Soft skills jsou však schopnostmi, bez kterých se nepohnete v žádném zaměstnání.

Jsou univerzálními osobnostními charakteristikami, kterými je obdařen každý z nás – někdo méně, jiný více. Vytvářejí naše osobnosti, postoje, zvyky a ovlivňují naše interakce s jinými lidmi. Jejich (ne) výhodou je, že jsou „méně hmatatelné“ než hard skills. Nezískáte jejich absolvováním žádného kurzu. Své soft skills budujete každý den – prostřednictvím nových životních zkušeností s lidmi v okolí nebo v práci. Nejlepší na nich je to, že se je můžete učit prostřednictvím vlastních chyb.

Dejme si příklad – jste opravdu špatný v plánování svých povinností a pojem time management vám nic neříká. Jednoho dne na vás „spadnou“ všechny deadliny, uvědomíte si chybu a sami začnete hledat řešení. Začnete hledat způsoby, jak si lépe zorganizovat čas (nápomocné jsou různé články na internetu, ale poradí vám i kolegové). Pokud se vám to podaří, získáte novou dovednost – time management.

Příklady soft skills

Verbální komunikace. Samozřejmostí je vytříbený verbální projev. Reprezentuje vás na osobních pohovorech ai díky němu si o vás potenciální zaměstnavatel vytváří první dojem.

Osobnostní charakteristiky. Člověk může být stoprocentní introvert a hodně toho nenamluví. Velkým plusem však je, pokud dokáže lidem naslouchat, podělit se o nové nápady a pomoci kolegům, pokud to potřebují.

Psaní. Pokud jste zruční v psaní, klidně i v tvůrčím či uměleckém, zvyšuje to vaši cenu na trhu práce.

Řešení problémů a kritické myšlení. Schopnost řešit problémy vám umožní rychle identifikovat problém a najít vhodné řešení. Kritické myšlení vám zas pomůže řešení zlepšit a zpozorovat možná rizika.

Aktivní naslouchání a učení. Dobrý posluchač nejen přikyvuje, ale také rozumí. Přerušuje jiných, jen když potřebuje objasnit informaci. Aktivní každodenní učení zas rozšiřuje vaše vědomosti, které později můžete zužitkovat v pracovním životě.

Organizace a time management. Ti, kteří jsou obdařeni organizačními schopnostmi, vědí, jak naložit s časem a splnit všechny důležité termíny.

Profesionalita. Tuto schopnost je těžké definovat, ale je pozorovatelná, pokud jí člověk není obdařen. Profesionalita zahrnuje včasné příchody, slušné chování, příjemné a zdvořilé vystupování, vhodné oblečení a přebírání odpovědnosti za své činy.

Efektivní čtení. Osoby, které dokáží rychle a efektivně číst, ušetří polovinu času při studiu potřebných materiálů. Existuje mnoho triků a knih o tom, jak tuto schopnost jednoduše nabýt.

Flexibilita a přizpůsobivost. Flexibilní lidé jsou oproti ostatním ve výhodě, protože se dokážou snadno adaptovat na změny na pracovišti. S flexibilitou jde obvykle ruku v ruce pozitivní přístup.

Proč potřebujete soft skills?

Soft skills nám pomáhají dělat si svou práci nejlépe, jak se jen dá. Díky nim více vyniknou vaše technické i různé jiné dovednosti. Pomáhají zlepšovat vztahy s nadřízenými, podřízenými i kolegy, což samozřejmě vede k lepšímu společenskému statusu. Jde o to, jak vnímáme práci, kterou děláme – ať ji provádíme s nadšením a zodpovědností. Důležité je, že soft skills jsou univerzální pro každé povolání. Můžete je využít kdekoliv a kdykoliv. Pokud se rozhodnete změnit zaměstnání a projdete rekvalifikací, můžete si je vzít do budoucího povolání.