Testování na covid-19 na Filipínách

Testování na covid-19 na Filipínách 1

Světová zdravotnická organizace (WHO) podporovaná Generálním ředitelstvím pro humanitární pomoc a civilní ochranu (ECHO) rozšiřuje laboratorní testování na covid-19 na Filipínách.

Při pandemii způsobené vysoce infekčním virem, jako je covid-19, jsou kapacity laboratoří na testování v každé zemi klíčové, aby bylo možné okamžitě identifikovat a izolovat potvrzené případy, což umožní rané přerušení dalšího přenosu. Od vyhlášení ohniska na Filipínách kancelář Světová zdravotnická organizace (WHO) v zemi, s podporou grantu od ECHO, úzce spolupracuje s filipínským ministerstvem zdravotnictví (DOH) a místní správou, aby  zajistila zřízení a akreditaci testovacích laboratoří v oblastech a provinciích. Operace evropské civilní ochrany a humanitární pomoci (ECHO) financují WHO při kontrole a posuzování kapacity laboratoří pro testování vzorků covid-19. 

V květnu 2020 bylo ve velkých oblastech Filipín k dispozici 23 laboratoří reverzní transkripční polymerázové řetězové reakce (rRT-PCR) v reálném čase. Do 19. října v regionech fungovalo už 112 laboratoří, které byly schopny testovat vzorky. Kromě toho dnes funguje 35 licencovaných laboratoří PRC využívajících cartridge nebo laboratoří GeneXpert v regionech s výjimkou západních a východních Visajských ostrovů. Od ledna bylo v zemi testováno 4 397 365 vzorků.

Kvůli nedostatku akreditovaných a řádně vybavených laboratoře v prvních 4 měsících odpovědi (na pandemii) šly nevyřízené testy do tisíců kvůli vysoké poptávce po testování. To platilo především pro dvě raná ohnista přenosu, metropoli Manilu s okolím a město Cebu City v oblasti středních Visajských ostrovů, kde byly od dubna do června 2020 zaznamenány stovky případů. K urychlení akreditace pro nové laboratoře rRT-PCR (tj. na zjišťování covid-19) WHO poskytlo podporu filipínskému ministerstvu DOH obstaráním dalších kvalifikovaných hodnotitelů.

S nárůstem licencovaných laboratoří, WHO a DOH rovněž pracovaly na poskytování odborného školení a tréninku zdravotníkům. Tým WHO reagoval speciálně na potřebu odborných laboratoří na diagnostikování covid-19 ve městě Zamboanga na ostrově Mindanao, kde byl v červnu a červenci zaznamenán velký shluk případů nákazy.

Na dalších místech, která měla zasílat své vzorky na testování do jiných regionů či provincií, museli pacienti déle čekat na výsledky testů v karanténních zařízeních. Do října se však podařilo nevyřízené testy zvládnout a průměrná čekací doba poklesla na 5 dní.

Dr. Rabindra Abeysinghe, zástupce WHO pro Filipíny, zdůraznil význam posílení kapacit testovacích laboratoří v zemi: „Silné laboratorní testování je klíčové pro včasnou detekci, potvrzení diagnózy, sledování kontaktů a izolaci nakažených jednotlivců a pravděpodobných případů. Zatímco ECHO a další globální dárci pokračují v podpoře přesného a včasného sdílení testovacích dat, my můžeme být nápomocní tím, že zajistíme prevenci dalšího přenosu covid-19 na Filipínách.“

WHO také poskytla Národní referenční laboratoři (NRL) a dalším pěti významným laboratořím v zemi činidla, testovací soupravy, extrakční soupravy a další spotřební zboží. To přispělo při udržování kvality laboratorního testování i přes nárůst testovaných vzorků během předchozích měsíců.

V současnosti při nově zaznamenaném nárůstu případů na ostrově Mindanao posunula WHO na Filipínách své zaměření na rozšíření kapacity laboratorního testování v jižní části země. Přitom má pro DOH vysokou prioritu poradenství z WHO a najímání technických poradců pro hodnocení, provoz a logistické řízení. Stále je zde však více jak stovka soukromých a veřejných laboratoří, které čekají na akreditaci pro testování na covid-19.

***

Nový český antigenní test na bazi slin začala výrabět společnost Bakter Medical. Tyto testy doporučují přední čeští odborníci, protože dle českých laboratorních výsledků mají velkou shodu s PCR testy. Testy lze snadno provádět i osobami bez lékařského vzdělání a nevyžadují laboratorní vybavení. Jsou vhodné pro testování do firem, domov důchodců, škol, sportovních oddílů apod.. Testy lze provádět z domova před schůzkou, návštevou rodiny, příchodem do zaměstnání nebo na různé akce.

Více o testech se můžete dovědět na stránkách https://www.baktermedical.cz/