Testy SCoV-2 Ag Detect a SCoV-2 Detect IgM ELISA od Inbios

Testy SCoV-2 Ag Detect a SCoV-2 Detect IgM ELISA od Inbios 1

SCoV-2 Ag Detect Rapid Test

SCoV-2 Ag Detect Rapid Test je laterální imunoanalýza určená pro kvalitativní detekci antigenu nukleových proteinů viru SARS-CoV-2 ve vzorcích z přímého předního nosního výtěru od osob, u nichž je podezření na covid-19 do 5 dnů od nástupu příznaků, nebo od osob bez příznaků, anebo z jiných epidemiologických důvodů při podezření na covid-19 při testování 2x během 2 či 3 dnů s nejméně 24 hodinami a ne více než 48 hodinami mezi testy. Testování je omezeno na certifikované laboratoře, tento test je schválen pro použití v místě péče, tj. v zařízeních péče o pacienty. Výrobek nebyl plně schválen FDA, pouze dle EUA pro použití autorizovanými laboratořemi. Výrobek byl autorizován pouze pro detekci proteinů ze SARS-CoV-2, nikoli pro jiné viry nebo patogeny.

 • místo péče: může být prováděno v různých prostředích, od ordinací lékařů až po kliniky, u symptomatických i asymptomatických jedinců.
 • identifikuje akutní infekci u symptomatických pacientů s vysokou přesností: PPA (citlivost): 86,67 %, NPA (specificita): 100 %
 • používá vzorky z přímých nosních výtěrů bez transportního média
 • zahrnuje vše potřebné k provedení testu – nejsou třeba žádné další nástroje
 • zahrnuje 50 testů, tampony pro odběr vzorků a pozitivní a negativní kontroly
 • snadné použití, vyžaduje minimální školení
 • skladování při pokojové teplotě
 • rychlé výsledky za 20 minut
 • test čeká na udělení patentu
 • vyrobeno v USA

 

SCoV-2 Detect IgM ELISA

SCoV-2 Detect IgM ELISA je diagnostický test in vitro pro kvalitativní detekci IgM protilátek proti SARS-CoV-2 v lidském séru a plazmě (dipotraselná EDTA). Test je určen jako pomůcka při identifikaci jedinců s adaptivní imunitní odpovědí na SARS-CoV-2, což naznačuje nedávnou nebo předchozí infekci. V tuto chvíli není známo, jak dlouho po infekci protilátky přetrvávají a zda přítomnost protilátek poskytuje ochrannou imunitu. Test SCoV-2 Detect IgM ELISA by neměl být používán k diagnostice nebo vyloučení akutní infekce SARS CoV 2. Testování je omezeno na certifikované laboratoře.

 • povoleno FDA pro nouzové použití a označeno CE
 • pro použití při diagnostice akutních infekcí SARS CoV 2
 • první EUA udělená pro test ELISA, který specificky detekuje IgM protilátky proti SARS-CoV-2
 • testuje 90 neznámých vzorků
 • citlivost: 92,50 %, specifičnost: 98,95 %

Antigenní testy najdete na stránkách SALIGEN