V Izraeli vytvořili orální vakcínu

V Izraeli vytvořili orální vakcínu 1

Orální podání vakcín je nejen cesta, která je pro pacienta přívětivější, ale také zlepšuje účinnost vakcíny díky lepší dostupnosti a dodržování předpisů. Orální podání by mělo výrazně snížit náklady na administraci a pomoci podnítit větší procento populace k očkování.

 

Problém

Vzhledem k inherentním překážkám, které představuje trávicí systém, je jen velmi malý zlomek vakcín k dispozici v perorální formě.

Řešení

Oravax vyvíjí orální vakcínu proti covid-19. Technologie Oravax hladce integruje nový přístup k vakcínám, který uplatňuje společnost Premas Biotech, založený na jejich technologii D-Crypt s platformou pro orální podávání od Oramed Pharmaceuticals využívající jejich patentovanou technologii POD.

 

Trojitý antigen – nadějný kandidát na vakcínu chránící před variantami covid-19

Zaměřuje se na 3 povrchové proteiny viru SARS CoV-2, včetně proteinů méně náchylných k mutaci, díky čemuž je vakcína lepším kandidátem na poskytování ochrany také proti nově se objevujícím zmutovaným virům.

Bylo prokázáno (v preklinických studiích a ve studiích GLP-Tox), že je bezpečný, účinný a dobře tolerovaný při normálních až vysokých dávkách a vytváří vysoké titry neutralizačních protilátek

 

Orální vakcína by měla mít lepší účinnost, takže snižuje břemeno ze systémů zavotní péče

  • odstraňuje potřebu mrazících zařízení pro přepravu a skladování
  • snadná dostupnost vede k lepšímu pokrytí populace (zejména pro ty, kteří se bojí jehel)
  • minimalizuje náklady na školení a mobilizaci zdravotnického personálu
  • odstraňuje související poranění jehlou
  • odstraňuje problém s biologicky nebezpečným odpadem

 

Probíhají přípravy klinických testů s očekávaným zahájením studií H2 2021

V pilotním testování na zvířatech podpořila perorální vakcína proti covid-19 jak systémovou imunitu prostřednictvím imunoglobulinu G (IgG), nejběžnější protilátky v krvi a tělesných tekutinách, které chrání před virovými infekcemi, tak imunoglobulinu A (IgA), který chrání dýchací cesty a gastrointestinální trakt před infekcí.

V Izraeli vytvořili orální vakcínu 2

Oramed Pharmaceuticals (Izrael) je průkopnická technologická platforma v oblasti řešení perorálního podávání léků, které jsou v současnosti podávány injekčně. Patentovaná technologie Protein Oral Delivery (POD) od společnosti Oramed umožňuje orální podávání terapeutických proteinů a vakcín.

Premas Biotech (Indie) je inovativní vývojář a výrobce nových kandidátů na bioterapii a vakcíny. Mezi klíčové oblasti jejich zájmu patří infekční onemocnění, rakovina, metabolické poruchy a záněty. Nová technologická platforma D-Crypt od společnosti Premas se zaměřuje na obtížně exprimovatelné proteiny.