V Unii existují velké rozdíly ve výši sankcí při padělaných lécích

V Unii existují velké rozdíly ve výši sankcí při padělaných lécích 1

Maximální výška sankcí se pohybuje od 4 300 eur v Litvě po milion eur ve Španělsku. Ve Spojeném království je dokonce neomezená.

V Evropské unii existují velké rozdíly v rozsahu a výši sankcí pro ty, kteří jsou zapojeni do výroby a oběhu padělaných léků.

Podle informací zveřejněných ve zprávě Evropské komise, rozsah maximálních trestů odnětí svobody za padělání léků je od jednoho roku ve Švédsku, Finsku a Řecku do 15 let v Rakousku , Slovinsku a na Slovensku.

Maximální výška sankcí se pohybuje od 4 300 eur v Litvě po jeden milion eur v Španělsku. Ve Spojeném království je dokonce neomezená.

Zpráva vychází v návaznosti na požadavek, která je zakotvena ve směrnici o padělaných lécích, aby všechny členské státy zavedly účinné, přiměřené a odrazující sankce pro ty, kteří jsou zapojeni do výroby a oběhu padělaných léků.

„Členské státy a zúčastněné strany kromě toho pracují na celoevropském systému ověřování pravosti léků, který by se měl začít používat od února 2019. To znamená, že pravost léků na předpis se bude ověřovat ještě dříve, než se předepíší pacientům,“ uvedla Evropská komise.