AI pomáhá při zotavení pacientů s covid-19

AI pomáhá při zotavení pacientů s covid-19 1

AI řešení od společnosti Liopa umožňuje pacientům s poruchou řeči efektivně komunikovat s lékaři a s blízkými.

Mnoho zdravotnických postupů se dnes spoléhá na umělou inteligenci (AI), která řeší nejzajímavější oblasti zlepšování, včetně kvality a standardizace zobrazení, efektivity pracovního postupu a diagnostické podpory. Protože covid-19 nadále pustoší systémy zdravotní péče po celém světě, poskytovatelé zdravotní péče používají AI jako důležitý nástroj v boji proti viru. Dopad AI na zdravotní péči je dalekosáhlý a zlepšuje jak efektivitu institucí, tak kvalitu péče o pacienty.

Jednou ze společností, která významně ovlivňuje sféru AI, je Liopa ze Severního Irska, údajně jediný start-up na světě zaměřený na technologii LipReading založenou na AI. Posláním společnosti je, aby jejich LipReading získala širokou škálu aplikací napříč různými segmenty trhu, včetně zdravotnictví, kybernetické bezpečnosti a obrany.

 

SRAVI = aplikace pro rozpoznávání řeči pro hlasově postižené

Liam McQuillan, generální ředitel společnosti Liopa, řekl: „Náš produkt SRAVI umožňuje komunikovat pacientům, kteří ztratili schopnost mluvit. Pacienti, kteří byli tracheostomizováni, mají obvykle vážné poruchy řeči a nejsou schopni komunikovat se svými pečovateli. Tracheostomie se běžně používá u pacientů s covid-19 na JIP při odstavování od ventilátorů, a tak se počet pacientů s covid-19 a s tracheostomií rychle zvyšuje. Tito pacienti mají prospěch z používání SRAVI, protože jim umožňuje komunikovat se svými lékaři a blízkými. “

Neschopnost komunikovat během pobytu na JIP je hlavním zdrojem nemocnosti pro pacienty, rodinu a personál. Neverbální pokusy pacientů o komunikaci jsou pro zdravotnický personál a rodinu často obtížné pochopit, což může oddálit poskytování péče a podpory.

SRAVI umožňuje těmto pacientům efektivní komunikaci, snižuje pacientovu úzkost a úroveň stresu a zlepšuje zapojení a spolupráci pacientů s léčbou,“ dodal.

Kromě toho společnost Liopa komunikuje hlavně s klinickými lékaři v oblasti kritické péče ve Velké Británii. Jednotky intenzivní péče (JIP) ve zdejším zdravotnickém systému NHS jsou „digitální“ již několik let a systémy EHR (elektronický zdravotní záznam) jsou nyní široce využívány, takže se nashromáždilo velké množství informací o pacientech. Na tato data se aplikují techniky strojového učení (ML) za účelem vytvoření algoritmů, které mohou například označit, kdy může být aktuální pacient propuštěn z JIP. To výrazně zvyšuje efektivitu, zejména v době, kdy je úroveň obsazenosti JIP v zemi extrémně vysoká.

„Rádi rozvíjíme vztahy se zdravotnickými organizacemi a s partnery, kteří mohou zastupovat Liopu a naši technologii v regionu Arabského poloostrova“ uzavřel McQuillan.