Antivirotika 3/6

Antivirotika 3/6 1

Antivirotika jsou léky, které se používají k léčbě virových infekcí. Některá antivirotika cílí na konkrétní viry, zatímco jiná působí proti řadě virů. Tyto léky mohou fungovat různými způsoby, jako je prevence ve vstupu viru do hostitelských buněk, prevence jejich replikace nebo uvolnění virových částic k infikování dalších buněk. Zde uvádíme některá antivirotika používaná jako léčba covid-19. Mnohá z nich byla schválena na jiné nemoci nebo byly testovány na jiné viry.

 

Remdesivir (značka Veklury)

Remdesivir, který byl vyvinut asi před deseti lety, neuspěl v roce 2014 v klinických studiích proti ebole, bylo však zjištěno, že je obecně bezpečný pro lidi. Výzkum u MERS, nemoci způsobené jiným koronavirem, ukázal, že lék blokuje replikaci viru. V dubnu oznámil výrobce léků Gilead Sciences, že předběžná data ze studie remdesiviru pod dohledem amerického Národního ústavu pro alergie a infekční choroby (NIAID) „splnila svůj primární koncový bod“. Na základě těchto výsledků vydala FDA 1. května pokyn k nouzovému použití remdesiviru u hospitalizovaných pacientů s těžkým covidem-19. V srpnu agentura autorizaci EUA rozšířila tak, aby umožnila používání léku u všech hospitalizovaných pacientů s covid-19 včetně dětí. Výsledky 3. fáze studie publikované v říjnu v New England Journal of Medicine ukázaly, že remdesivir zkrátil pobyt pacientů s covid-19 v nemocnici přibližně o 5 dní. Lidé užívající remdesivir měli také nižší riziko úmrtí ve srovnání s těmi, kterým byla podána neaktivní kontrolní látka. Dne 22. října schválila FDA remdesivir jako léčbu covid-19 u dospělých a dětí od 12 let. Je to první lék schválený agenturou pro léčbu covid-19.

Ne všechny klinické studie ale prokázaly, že je remdesivir účinný. Studie publikovaná v The Lancet v květnu uvádí, že u účastníků klinického testování, kteří dostali remdesivir, se neprojevily žádné výhody ve srovnání s lidmi, kteří dostali placebo. Předběžné výsledky studie WHO zveřejněné v říjnu zjistily, že remdesivir měl jen malý vliv na to, jak dlouho lidé zůstali v nemocnici, a žádný vliv na jejich riziko úmrtí. Remdesivir je také testován v mnoha klinických studiích na covid-19 po celém světě, včetně kombinací s jinými léky, jako je interferon beta-1a a vysoce koncentrovaný roztok protilátek.

V polovině září úředníci společnosti Eli Lilly oznámili, že v rané fázi testování může jejich protizánětlivý lék baricitinib přidaný k remdesiviru zkrátit pobyt v nemocnici u lidí s covid-19 o 1 den. Prodává se pod názvem Olumiant a už se používá k léčbě revmatoidní artritidy a dalších stavů, které zahrnují hyperaktivní imunitní systém. Lék je také testován u dětí se středně těžkým až těžkým průběhem covid-19. V polovině listopadu představitelé FDA oznámili, že udělili povolení pro nouzové použití kombinované léčby baricitinib+remdesivir k léčbě hospitalizovaných dospělých i dětí, kteří potřebují doplňkový kyslík.

 

AT-527

Tento lék byl vyvinut biotechnologickou společností Atea Pharmaceuticals v Bostonu ve spolupráci s Roche. Společnost Atea zahájila v květnu 2. fázi studie a testovala lék u lidí hospitalizovaných se středně těžkým covidem-19. Společnost plánuje lék otestovat mimo nemocniční prostředí a zjistit, zda bude fungovat také u lidí nedávno vystavených koronaviru.

 

EIDD-2801

Lék byl vytvořen vědci z neziskové biotechnologické společnosti vlastněné Emory University, Atlanta, USA. Výzkum na myších ukázal, že lék může snížit replikaci více koronavirů včetně SARS-CoV-2. Farmaceutické společnosti Merck a Ridgeback Biotherapeutics LP podepsaly v květnu dohodu o vývoji tohoto léku. 1. fáze testování léku začala v dubnu ve Velké Británii, a v červenci následovala 2. fáze. Na rozdíl od remdesiviru lze EIDD-2801 užívat perorálně, což by ho zpřístupnilo většímu počtu lidí.

 

Favipiravir (značka Avigan)

Tento lék, který vyrábí japonská společnost Fujifilm Toyama Chemical Co. Ltd., je v některých zemích schválen k léčbě chřipky. Japonsko, kde se lék vyrábí, odesílá lék do 43 zemí k testování při klinických studiích u lidí s mírným nebo středně závažným covidem-19. Kanadští vědci testují, zda může lék pomoci v boji proti epidemiím covid-19 v domovech dlouhodobé péče. V září společnost Fujifilm zveřejnila výsledky 3. fáze studie, která začala v březnu. Pacienti s covid-19 užívající přípravek se zlepšili v průměru po 12 dnech ve srovnání s průměrně více než 14 dny u lidí užívajících neaktivní placebo. Společnost žádá o schválení léku v Japonsku jako ma léčení covid-19.

 

Fluvoxamin

Tento lék se již používá k léčbě lidí s obsedantně-kompulzivní poruchou. V polovině listopadu studie se 152 účastníky uvedla, že léčba byla účinná při zmírňování příznaků covid-19. Na začátku února studie naznačila, že fluvoxamin může pomoci zabránit zhoršení mírných příznaků covid-19.

 

Kaletra

Jedná se o kombinaci dvou léků (lopinavir+ritonavir), které působí proti HIV. Provádějí se klinické studie, aby se zjistilo, zda tato kombinace léčiv funguje také proti viru SARS-CoV-2. Výsledky byly smíšené. Jedna malá studie zveřejněná 4. května v časopise Med by Cell Press zjistila, že lopinavir/ritonavir nezlepšil výsledky u lidí s mírným nebo středním průběhem covid-19 ve srovnání s těmi, kteří dostávali standardní péči. Další studie, publikovaná 7. května v New England Journal of Medicine, zjistila, že kombinace léků nebyla účinná u lidí s těžkým průběhem covid-19. Jiná studie však zjistila, že lidem, kterým byl podáván lopinavir/ritonavir spolu s dalšími dvěma léky (ribavirinem a interferonem beta-1b) trvalo odstranění viru z těla méně času. Tato studie byla zveřejněna 8. května v odborném časopise The Lancet. Britská studie zveřejněná v říjnu v The Lancet zjistila, že kombinace léků nesnížila riziko úmrtí, délku pobytu v nemocnici ani potřebu mechanické ventilace u pacientů s covid-19.

 

Merimepodib (VX-497)

Ukázalo se, že lék vyvinutý společností ViralClear Pharmaceuticals Inc. má antivirové a imunitní účinky. Byl testován proti hepatitidě C, kde měl jen mírné účinky. Společnost nyní provádí 2. fázi testování léku na covid-19. Lidé s pokročilým covidem-19 budou randomizováni při podávání buď merimepodibu s remdesivirem, nebo remdesiviru s placebem. Společnost ukončila 2. fázi testování v říjnu po obavách z bezpečnosti léčiva.

 

Niclosamid

Společnost ANA Therapeutics zahájila v říjnu 2. a 3. fázi studie s perorálním niclosamidem, lékem, který se používá více než 50 let k léčbě tasemnic, aby zjistila, zda pomáhá lidem s covid-19. Dřívější studie ukázaly, že lék má antivirové a imunomodulační aktivity.

 

Umifenovir (značka Arbidol)

Antivirotikum bylo testováno spolu s lékem lopinavir/ritonavir jako léčba covid-19. Vědci v polovině dubna 2020 uvedli, že kombinace tří léků nezlepšila klinické výsledky u lidí hospitalizovaných s mírným až středně závažným covidem-19. Ani přehled 12 studií z července 2020 nezjistil, že by Arbidol zlepšil výsledky u lidí s covidem-19.