Středomořský styl architektury

Středomořský styl architektury 1

Středomořský styl, pro který jsou typické střechy z červených tašek, štukové exteriéry a ozdobné klenby, patří k nejoblíbenějším typům architektury v USA. Přestože středomořská (Mediterranean) architektura původně čerpala inspiraci z Itálie, Portugalska, Španělska a dalších zemí kolem Středozemního moře, v průběhu času se přidaly také vlivy z Francie, Řecka, Maroka a dalších zemí. Středomořská architektura má proto mnoho vlivů, takže je možné ji dále dělit na španělskou koloniální (Spanish Colonial), marockou, neo-misijní (Missian Revival) a neo-středomořskou (Mediterranean Revival).

I přes rozdíly ve vlivech a stylech mají všechny domy ve středomořském stylu hlavní cíl: být poklidným útočištěm, které spojuje svého majitele s přírodou. Středomořské domy, které mívají velká okna a dveře skýtající přístup do dvora, na terasu či na balkon, jsou navrženy tak, aby splývaly s okolní přírodou a majitelé se zde cítili dobře.

 

Historie architektury středomořského typu

Jako u mnoha jiných architektonických stylů nejstarší středomořské domy byly budovány z materiálů, které byly dostupné, např. nepálených cihel adobe (vyráběných z hlíny a slámy) s povrchem s texturou, a s charakteristickými střechami z červených tašek vyráběných z hlíny.

Středomořské domy a budovy, které známe dnes, bývají také nazývány neo-středomořské a bývají navrženy tak, aby vystihovaly teplo, bohatství a pohodu typické pro skutečné středomořské vily.  Tento styl byl sice původně vyhrazen pouze pro veřejné budovy, např. hotely a přímořská letoviska, avšak američtí architekti zpopularizovali  neo středomořskou architekturu na Floridě a v Kalifornii: věřili totiž, že se neuspěchaný styl dobře hodí ke klimatu a životnímu stylu v těchto regionech. Ve 20. letech 20. století přišel masivní rozmach neo-středomořského stylu – Američané byli okouzlení jeho bohatstvím a zaměřením na volný čas a chtěli, aby jejich domy odrážely totéž.

Jak bylo už řečeno, domy ve středomořském a neo-středomořském stylu čerpaly inspiraci z řady zemí a kultur. Existují však 3 charakteristické styly středomořské architektury:

  • italská renesance:  obsahuje oblouky a sloupy a čerpá především z italské renesance 16. století; je to nejvíce zdobný a honosný typ středomořských domů
  • neo-španělská (Spanish Revival): vypůjčuje si některé architektonické nápady vytvořené španělskými osadníky v Americe v 16. století a je jednodušší s více „venkovskou“ variantou středomořského stylu; domy ve španělském koloniálním stylu mají typicky jedno patro, jednoduché čisté linie a nízko položenou hliněnou střechu
  • moderní středomořský: zaměřuje se na obydlí ve stylu resortů a je to směsice více kulturních vlivů; v moderních středomořských domech často naleznete prostorný otevřený plán, masivní kuchyně a propojené obytné prostory vevnitř i venku

 

Nezbytné prvky architektury ve středomořském stylu

Na středomořský a neo-středomořský styl sice působila řada kulturních vlivů, dnešní domy ve středomořském stylu si však uchovaly mnoho klasických architektonických a dekorativních prvků. K charakteristikám nejčastěji patrným v domech ve středomořském stylu patří následující.

 

Velké symetrické fasády

Většina středomořských domů má jedno nebo dvě patra a velký symetrický exteriér. Přední vchod je typicky vycentrován a lemují ho vysoká okna s kovanou mříží. Středomořská architektura klade důraz na přinášení venkovního prostředí dovnitř, takže zde naleznete mnoho vysokých dveří a oken skýtajících přístup do vnitřních obytných prostor domu.

 

Červené střešní tašky

Tak jako španělské a mexické domy také ty ve středomořském stylu typicky mají střechu z červených střešních tašek tvarovaných do půlkruhu. Jejich tvar umožňuje snadné odtékání vody a také ve své „kapse“zachycuje chladný vzduch, který pak chladí dům za horkých dní.

 

Štukové stěny

V oblastech s teplým suchým klimatem můžete běžně spatřit štukové exteriérové, ale také interiérové stěny. Za horkých dní jejich silné zdi lépe udržují chladný vzduch uvnitř, zatímco v noci, kdy teplota klesne, pomalu uvolňují nahromaděné teplo.

 

Oblouky

Zdobené oblouky, které slouží jak strukturálním, tak dekorativním účelům, jsou často vybudovány kolem oken a dveří. Někdy je zdobí barevné řemeslně vyráběné kachle nebo skleněné mozaiky. 

 

Balkony z tepaného železa, okenní mříže a dekorace

V exteriéru domů ve středomořském stylu můžete často najít kované železné prvky, které slouží rovněž jako dekorace ve středomořských zahradách, v patiích a na terasách. Tepané železo dodává teplo, detail a ozdobu.

 

Venkovní obytný prostor

Jak bylo řečeno, středomořský domy splývají s okolní přírodou. Většina z nich má venkovní obytný prostor – patio, terasu, balkon či atrium – a v domě je spousta průchodů, kterými se můžete dostat ven.

 

Kde najdete domy v středomořském stylu

Největší koncentraci domů ve středomořském stylu naleznete v oblastech s teplejším sušším klimatem  – v USA je to především Kalifornie, Florida, Texas a státy Jihozápadu. Nejen, že se použitým stavebním materiálům lépe daří v teplejším klimatu (např. cihly adobe mohou bobtnat a praskat, když jsou vystaveny chladným vlhkým podmínkám), ale v těchto částech USA je navíc patrný silný vliv španělské kultury. Není proto divu, že mnoho ze zdejší architektury odráží španělský vliv.