Betlémy v Latinské Americe

Betlémy v Latinské Americe 1

Vánoce jsou v Latinské Americe svátkem zvláštního významu, nejen časem pro rodinu, ale také mají obrovský tradiční a duchovní význam. Jedna z nejvýznamnějších katolických tradic je betlém, který se zde nazývá Nacimiento. Betlém je inspirován zprávami o narození Ježíše v Matoušově a Lukášově evangeliu. Lukáš píše o andělu, který oznámil narození Ježíše Krista pastýřům, kteří pak navštívili skromné místo, kde Ježíše našli v jesličkách.

Matouš mluví o „mudrcích z východu“, kteří putovali za hvězdou až k domu, kde malý Ježíš přebýval, a naznačuje, že mudrci našli Ježíše o něco později, do 2 let po jeho narození (ne v ten samý den). Matoušova zpráva nezmiňuje anděly ani pastýře, zatímco Lukášův příběh mlčí o mudrcích a hvězdě. Betlémy, které se inspirují zprávami Matouše i Lukáše, obvykle zobrazují Svatou rodinu, pastýře, mudrce („tři krále“) a anděla. Zde uvádíme další fakta o katolických betlémech:

  1. Ježíšek chybí: když je betlém (nacimiento) vystaven, hlavní postava příběhu, samotný Ježíš, na scéně chybí; Ježíšek bývá umístěn do jesliček až v noci z 24. na 25. prosince na znamení jeho narození, což doprovází významný obřad; Ježíšek bývá často svými rozměry mnohem větší než ostatní postavy, což odráží jeho význam
  2. složitě zdobené postavy: postavy v betlémech v Latinské Americe jsou obzvlášť propracované a často vyráběné ručně; v ekvádorské metropoli Quito se v klášteře El Carmen Bajo nachází betlém s více jak 500 postavami pocházejícími až ze 17. století; v Peru postavy často vyřezávají Indiáni Kečuové, zatímco v Mexiku ve městě Tonala, stát Jalisco, se koná trh celý věnovaný prodeji ručně vyráběných postav do betlémů  
  3. mexická verze: mexické betlémy nacimientos obsahují kromě tradičních prvků, jako je Svatá rodina, některé unikátní prvky, k nimž patří tzv. španělský mech, krůty, ženy vyrábějící tortilly, ryby v řece (což je odkaz na oblíbenou vánoční koledu), kokrhající kohout a někdy dokonce zobrazení Lucifera, což odkazuje na jeho přítomnost v pastorelách
  4. jihoamerické nacimientos celkově: v latinskoamerických zemích mají betlémy ještě větší význam než vánoční strom; v Kolumbii se rodiny každý večer scházejí kolem betléma, zpívají koledy a modlí se; v Paraguayi a Venezuele betlémy rovněž stojí v centru dění jak v kostele, tak doma