11 turistických atrakcí španělského Leónu

11 turistických atrakcí španělského Leónu 1

Město León prodchnuté historií má mnoho pamětihodností, které dokládají jeho dědictví. Mimo krátké období pod maurskou nadvládou v 10. století prošel León svým vrcholným obdobím v 10.-12. století, kdy byl metropolí Leonské království. Během středověku představoval León důležitou zastávku pro poutníky na Svatojakubské trase do Santiaga de Compostela. Starý klášter, který po staletí ubytovával poutníky, byl proměněn v luxusní hotel a představuje významnou památku španělské renesanční architektury. K dalším významným budovám patří kolegiátní kostel San Isidoro z 11. století a gotická katedrála s nádhernými vitrážovými okny. Součástí bohatého kulturního dědictví Leónu je jeho vyhlášená gastronomie. Turisté mohou ochutnat regionální kulinářské speciality v autentických podnicích s jídlem. V labyrintu úzkých kamenných ulic naleznete vyhledávané malé tapas restaurace, které podávají různé španělské lahůdky.

Královský kolegiátní kostel sv. Izidora

Královský kolegiátní kostel sv. Izidora (Real Colegiata de San Isidoro de León) je považován za jednu z nejvýzanmnějších románských památek ve Španělsku. Původní kostel z 10. století byl vybudován v prerománském asturském stylu podobném starobylým budovám v Oviedu. Raný kostel zničil v roce 988 chalífa Al-Mansúr a později ho zrenovovali křesťanští králové Alfons V. a Ferdinand I. v 11. a 12. století v klasickém románském stylu, kdy kostel dostal tři chrámové lodě a tři apsidy. Kostel ukrývá hrobku sv. Isidora (biskupa sevillského), takže má pro španělské katolíky zvláštní význam. K nejzajímavějším prvkům exteriéru patří dva románské vchody: Puerta del Cordero (Dveře Beránka), hlavní vchod se sochami Sv. Isidora ze Sevilly, Sv. Pelagia a Beránka Božího, a Puerta del Perdón (Dveře odpuštění) s reliéfem Ukřižování. Na západním konci kostela je umístěn Panteón Real (Královský panteon) z 11. století, klenutá komora obsahující pohřební klenbu králů, princů a šlechty z regionu Leónu. V Královském panteonu jsou k vidění složitě zdobené sloupové hlavice a nádherný strop s freskami, takže je znám jako „Sixtinská kaple románského umění“. Je v něm umístěno Museo de San Isidoro s expozicemi zabývajícími se historickým Leónským královstvím. Sbírka obsahuje artefakty z regionu včetně římských náhrobků, středověkých rukopisů a románských uměleckých prací. Kostel a muzeum jsou přístupné veřejnosti denně po celý rok (platí se vstupné). K dispozici jsou komentované prohlídky. Část komplexu Královského kolegiátního kostela sv. Izidora byla proměněna v hotel (níže).  

Adresa: 4 Plaza de San Isidoro, León

 

Catedral de León

Katedrála v Leónu s vysokými věžemi a bohatě zdobenou fasádou představuje dechberoucí pohled. Působivá budova postavená ve 13. a 14. století je jedním z mistrových děl raně gotické architektury ve Španělsku, s patrým vlivem francouzských gotických katedrál v Remeši a v Amiens. Na západní straně spatříte Torre de las Campanas (zvonici) a Torre del Reloj (hodinovou věž), které rámují nádherné rozetové okno a tři bohatě zdobené vchody. Nejkrásnější z nich je Puerta de Nuestra Señora la Blanca (Dveře Panny Marie Bílé) uprostřed s postavou Santa María la Blanca a zobrazením Posledního soudu. Na pravé straně je Puerta de San Francisco (Dveře sv. Františka) s postavami proroků a Korunovací Panny, zatímco na levé straně je Puerta de la Regla se scénami Kristova narození (Betlém) a Kristova dětství. Neméně fantastický je harmonický interiér s krásnými okny s kružbou vytvářejícími nadpozemský světlený efekt ve svatostánku. Katedrála má více než 1800 m² vitrážových oken pocházejících z 13.-20. staletí. Za povšimnutí stojí nádherná sedadla na kůru z 15.-16. století, která vyřezali vlámští řemeslníci. Na severní straně katedrály je krásný ambit ve stylu Plateresque vybudovaný ve 14. století a upravený v 16. století. Fresky v ambitu vytvořil Nicolás Francés. V místnostech kolem ambitu je umístěno Diecézní katedrální muzeum v Leónu (Museo Catedralicio Diocesano de León) vystavující výjimečné poklady náboženského umění.  Ke klenotům muzea patří Bible z 10. století, kastilské a vlámské triptychy a výběr románských soch z 12. a 13. století.

Adresa: Plaza de Regla, León

 

Bývalý klášter San Marcos – Parador de León

Nádherný bývalý klášter San Marcos (sv. Marka) na březích řeky Bernesgy byl proměněn v Parador de León, luxusní 5* hotel (níže) s kvalitní restaurací a tichou zahradou. Pokoje hostů jsou vyzdobeny v luxusním současném stylu. Historický klášter přijímal hosty od 12. století, kdy se zde zastavovali poutníci na své cestě do Santiaga de Compostela. Klášter patřil Řádu svatojakubských rytířů. V 16. století klášter nechali přebudovat katoliční panovníci v okázalém španělském stylu Plateresque, takže je klenotem renesanční architektury s honosnou fasádou s bohatou sochařskou výzdobou. Nad hlavním vchodem je umístěna barokní postava sv. Jakuba (Santiago) v jeho legendární rokli „zabijáka Maurů“ (Matamoros). Na východním konci kláštera se nachází gotický kostel San Marcos (vysvěcený v roce 1541), vystavěný na plánu latinského kříže s krásnými sedadly na kůru z roku 1543. Sakristie a medailony v ambitu jsou dílem architekta Juana de Badajoz el Mozo. Skvělá květinová výzdoba v ambitu je od Juana de Juniho. V klášteře San Marcos je také umístěna přístavba Museo de León (níže).

Adresa: 7 Plaza de San Marcos, León

 

Museo Casa Botines Gaudí

11 turistických atrakcí španělského Leónu 2

Nápadný novogotický palác je dílem renomovaného katalánského architekta Antonia Gaudího. Museo Casa Botines Gaudí stojící na prostorném náměstí Plaza de San Marcelo má podobu pohádkového středověkého hradu s pár nečekanými modernistickými detaily. Všimněte si jedinečných vitrážových oken a ostrých věží a věžiček. Gaudí započal tento projekt po roce 1891 poté, co mu ho zadali obchodníci s textilem z Leónu, kteří pracovali v katalánském sektoru. Obchod probíhal v přízemí a vyšší patra byla navržena jako soukromé byty. Budova získala status Historické památky v roce 1969 a dnes je v ní umístěno Muzeum výtvarného umění, které vystavuje díla od Francisca de Goyi, Joaquína Sorolly, Salvadora Dalího a dalších. Muzeum je otevřeno od pátku do neděle. Důležitou atrakcí Casa Botines je El Modernista, gastronomická restaurace, která podává tradiční kuchyni ve stylové jídelně v secesním stylu. Stojí za to také prozkoumat nám. Plaza de San Marcelo, které je centrem aktivity v okolní oblasti. Nachází se na něm několik významných historických památek, jako je farní kostel Iglesia de San Marcelo; postaven byl v letech 1588-1627 a obsahuje vzácný relikviář sv. Marcella.

Adresa: Casa Botines, 5 Plaza de San Marcelo, León

 

Náměstí Plaza Mayor

Pár bloků od katedrály leží Plaza Mayor, hlavní náměstí Leónu. Historické náměstí je centrem společenských aktivit a má rušnou atmosféru, především ve dnech konání trhů. Plaza Mayor je skvělé místo, kde si můžete udělat zastávku a dát si jídlo nebo ochutnat tapas. V jeho arkádách najdete mnoho stylových restaurací. Za teplých dnů kryté průchody skýtají vítaný stín u stolků v patiu. Pokud dáváte přednost sezení na terase na náměstí, můžete si dát oběd na slunci. Na západní straně náměstí stojí budova Consistorio Viejo (také nazývaná Consistorio Antiguo), dřívější radnice.  Impozantní barokní budova se dvojicí věží pochází z roku 1677.

 

Procházejte se půvabnými ulicemi a náměstími ve starém městě

V samém srdci starého města (Casco Antiguo) leží náměstí Plaza de San Martín, kde naleznete kostel Iglesia de San Martín 13. století. Malebné náměstí je lemováno mnoha obchody a restauracemi. Z nám. Plaza de San Martín se vine mnoho rušných uliček středověkým labyrintem starého města. Místní se často vydávají na svoji večerní procházku (paseo por la noche) právě sem. Turisté mohou prozkoumávat působivé kamenné uličky se zastávkami na ochutnání skvělých chuťovek tapas v lákavých tapas restauracích. Historické ulice kolem nám. Plazuela de San Marcelo mají své kouzlo a mnoho zajímavých skrytých koutů. Obzvlášť příjemná ulice lemovaná stromy je Calle del Cid, kde najdet několik kaváren na ulici.

 

Muzeum současného umění Kastilie a Leónu

Nápadná hranatá budova s mnohabarevnou fasádou připomínající vitrážová okna naznačuje návštěvníkům, jaké skvělé moderní umění je čeká uvnitř. Muzeum současného umění Kastilie a Leónu (Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León) zahrnuje 5 galerií s inovativními expozicemi v prostoru o rozloze 21 000 m². Představena jsou různá umělecká díla s využitím interdisciplinárního přístupu. Muzeum usiluje o vytvoření interaktivního zážitku, kde se návštěvníci ponoří do světa současného umění, a přitom podněcuje k dialogu o dílech. Muzeum zahrnuje také knihovnu, která se specializuje na knihy o současném umění, a sál (auditorium), kde se konají koncerty, promítání filmů a další kulturní akce.

Adresa: 21 Avenida de los Reyes Leoneses, León

 

Centrum pro interpretaci římského Leónu (Centro de Interpretación del León Romano)

Dlouhodobé archeologické vykopávky v Leónu a okolní oblasti přinesly na světlo širokou škálu artefaktů z doby římského osídlení a muzeum se zaměřuje na vojenské aspekty, především rané roky pobytu římských legií. Muzeum je umístěno v historickém Casona de Puerta Castillo a  věnuje se hlubokému dopadu římských útočníků na kulturní dědictví regionu. V expozicích se turisté dozvědí o dobytí Španělska a také podrobnosti o dvou legiích, které region obsadily, včetně ukázek tělesné zbroje, štítů a helmic. Mimořádně působivá přehlídka představuje nálezy z tábora Legie VII Gemina, instalace legionářů římské armády z 1. stol.n.l..

Adresa: Plaza Puerta Castillo, León

 

Palác Guzmánů – Palacio de los Guzmanes

Impozantní renesanční palác z 16. století hned vedle Casa Botines byl navržen ve stylu italského paláce. Navrhl ho architekt Rodrigo Gil de Hontañón a budova má působivou fasádu s kulatými oblouky, velkými hranatými věžemi v rozích a kovanými železnými balkony. V dolní části fasády jsou konzoly s erby rodu Guzmán, zatímco horní část je vyzdobena železnými balustrádami. V centru budovy se nachází dvůr s příjemnými arkádami s klasickými sloupy. V paláci jsou v současnosti umístěny kanceláře regionální správy Leónu. Palacio de los Guzmanes je na seznamu Národních památek a je přístupný veřejnosti (vstup zdarma). Najdete zde také kavárnu/restauraci.

Adresa: Palacio de los Guzmanes, 6 Plaza San Marcelo, León

 

Kostel San Salvador de Palat del Rey

Iglesia de San Salvador de Palat del Rey pocházející z 10. století je nejstarší kostel v Leónu. Fascinující památka původně vznikla jako klášter, pak sloužila jako královský panteon a nakonec byla proměněna v menší kostel. Předrománská budová zahrnuje prvky mozarabské (španělské islámské) architektury ovlivněné maurskou kulturou za vlády Al-Mansúra. I když byl kostel v 16. století přebudován a zbytky raného kostela byly zredukovány na základy a příčnou chrámovou loď, návštěvníci stále cítí jeho historickou hodnotu. Zrestaurováno bylo mnoho zajímavých detailů z původní stavby. Kostel San Salvador de Palat del Rey je přístupný veřejnosti (bezplatně) od pondělí do soboty. Přitom se nachází v části Leónu, která je proslulá svými tapas restauracemi, a turisté zde mohou ochutnat nejlepší gastronomii v regionu.

Kde: mezi Calle Conde de Luna a Calle del Pozo

 

Museo de León

Prostřednictvím svých obsáhlých sbírek seznamuje Leónské muzeum s historií umění od pravěku až do současnosti. Sbírky skýtají pohled na lidské zážitky během klíčových historických období. Hlavní budova muzea se nachází na nám. Plaza de Santo Domingo a přístavba v historickém komplexu Convento de San Marcos (výše). Pár kilometrů odtud je Villa Romana Navatejera, archeologická lokalita a dávná římská vesnice, což je další součást muzea. Nejzajímavější expozice se zaměřují na starožitnosti z klasického římského období a ze středověku. Výběr starověkých mincí a nápisů je mimořádný. Museo de León je otevřeno celoročně denně vždy kromě pondělí. Muzeum zahrnuje prodejnu a kavárnu/restauraci. V průběhu roku se v muzeu konají koncerty klasické hudby.

Adresa: 8 Plaza de Santo Domingo, León

11 turistických atrakcí španělského Leónu 3
Parador de León

KDE SE UBYTOVAT

Luxusní hotely: Parador de León 5*,  přední luxusní hotel v regionu León, je umístěn v budově historického kláštera a hostelu pro poutníky Convento de San Marcos. Starosvětská architektura s kamennými akcenty, gotickými oblouky a starobylým vybavením je dobře zkombinována s vkusným moderním dekorem. K dispozici jsou rodinné pokoje a apartmány. Vybavení zahrnuje recepční přepážku otevřenou 24 hodin denně, služby concierge, kavárnu a gastronomickou restauraci. NH Collection Leon Plaza Mayor 4*  nedaleko katedrály je umístěn v historické budově obrácené čelem k nám. Plaza Mayor. Interiér hotelu byl plně zrenovován a pokoje pro hosty mají minimalistický současný dekor. Hotel nabízí vynikající vybavení: recepční přepážku 24 hodin denně, služby concierge, restauraci, kavárnu a snídaně formou bufetu.

Akční nabídka ubytování:

Hotely střední třídy: v křídle Královského kolegiátního kostela v komplexu Saint Isidoro je dnes umístěn Hotel Real Colegiata de San Isidoro 3*. Část historické stavby byla kompletně zrestaurována a proměněna v modernizované pokoje vyzdobené v minimalistickém stylu. Některé pokoje skýtají výhledy na ambit. Ubytování zahrnuje snídani a parkování v ceně. Hotelová gurmánská restaurace připravuje tradiční kuchyni regionu. Pokud zde budete delší dobu nebo s rodinou, vynikající volbou je Aparthotel Exe Campus San Mamés 3* . Světlé prostorné ubytování ve stylu apartmánů zahrnuje plně vybavenou kuchyni. K dispozici jsou dvoulůžkové, třílůžkové a čtyřlůžkové apartmány. Hotel je umístěn vedle Univerzity Leónu, 15-20 minut pěšky od hlavních turistických atrakcí.

Akční nabídka ubytování:

Ekonomické hotely: asi 10 minut pěšky od nám. Plaza Mayor se nachází Hospedería Monástica Pax 3* nabízející současné pokoje ve zrnovovaném historické (a stále funkčním) klášteře. Většina pokojů skýtá výhled na malebné Plaza del Grano. Hotel má restauraci specializující se na regionální kuchyni. Mnoho dalších restaurací pak najdete na nedalekém nám. Plaza de San Martín. K dispozici jsou snídaně formou bufetu. La Posada Regia 3* nabízí útulné ubytování ve starém městě nedaleko katedrály a Muzea Casa Botines Gaudí. Hotel oplývá starosvětským charakterem; zrenovaná budova z 14. století má cihlovou fasádu pokrytou květinami a tradiční strop z dřevěných trámů. Pokoje v horním patře nabízejí výhled na červené střechy domů. Zařízení hotelu zahrnuje služby concierge, restauraci a snídani v ceně. V okolí hotelu je mnoho tapas restaurací.

Akční nabídka ubytování: