14 turistických atrakcí italské Sieny

14 turistických atrakcí italské Sieny 1

Siena leží v malebných toskánských kopcích jižně od Florencie, která byla po většinu historie jejím hlavním soupeřem, když jde o moc a bohatství. Siena začala prosperovat ve 12. století a dosáhla svého uměleckého zenitu ve 13. a 14. staletí, kdy zdejší umělci konkurovali těm florentským. Katedrály a paláce v Sieně, většina postavené z cihel z místní načervenalé hlíny (která dala název barevnému odstínu), jsou vynikající památky gotické architektury. Když budete chtít poznávat množství turistických atrakcí v krásném historickém centru Sieny, počítejte se spoustou chození, většinou do kopce – nebo se to tak jen zdá.

 

Katedrála Santa Maria Assunta (Nanebevzetí Panny Marie)

14 turistických atrakcí italské Sieny 2

Sienská katedrála Santa Maria Assunta, která se pravidelně objevuje mezi hlavními příklady gotické architektury v Itálii, vděčí za svůj dramatický dojem genialitě sochaře Giovanniho Pisana, který navrhl fasádu a vytesal většinu soch a reliéfů, jež ji zdobí. Střídající se pruhy tmavého a světlého mramoru, které pokrývají většinu kostela, a vysoká zvonice kontrastují nejen navzájem, ale i s převažujícími červenými cihlami ostatních budov v Sieně. Katedrála uchovává více mistrovských prací a uměleckých pokladů než mnohá prestižní muzea nebo i celá města díky mnoha dílům od Nicoly a Giovanniho Pisana, přes Donatella, Berniniho, Lorenza Ghibertiho, Pinturicchia, Iácopa della Quercii, Giovanniho di Turina, Vecchietta až po mnoho dalších. Díla, která zdobí stěny, stropy a podlahy, jsou rozmístěna v kaplích, kryptě, knihovně a muzeu, přičemž tvoří jeden z předních souborů fresek, soch, kamenořezeb a dřevořezeb, obrazů, prací ze zlata a stříbra, iluminovaných rukopisů, mozaik a vitráží v Itálii. K nejzajímavějším částem obrovského komplexu patří bohatě freskami zdobená knihovna Biblioteca Piccolomini, bronzové reliéfy od Ghibertiho a Donatella v baptisteriu sv. Jana (San Giovanni), vyřezávaná mramorová kazatelna/pult z 13. století od Nicoly Pisana a úžasně detailní podlaha z vykládaného mramoru v chrámové lodi. Abyste neztráceli čas čekáním ve frontách, měli byste se zúčastnit některé z prohlídek, jako je pěší prohlídka sienské katedrály a města, při níž si budete moct prohlédnout staré město a komplex katedrály s informovaným místním průvodcem.

Adresa: Piazza del Duomo 8, Siena  

 

Náměstí Piazza del Campo

Centrální prvek sienského starého města, široké náměstí Piazza del Campo (úvodní foto), je obklopeno zakřivenými fasádami paláců a dominuje mu elegantní Palazzo Pubblico (radnice) s vysokou věží. Díky své jednotě a harmonii patří k nejlepším náměstí v Itálii. Na horním konci svažujícího se náměstí se nachází Fonte Gaia (foto níže), bohatě zdobená obdélníková fontána od sochaře Iácopa della Quercii. Vytvořena byla v roce 1419 a zrestaurována v roce 1868, přičemž původní mramorové reliéfy byly kvůli ochraně odstraněny. To, co dnes uvidíte, jsou přesné reprodukce, ale originály si můžete prohlédnout v Občanském muzeu (Museo Civico). Harmonické působení náměstí Piazza del Campo spočívá z velké části v tom, že domy naproti Palazzo Pubblico jsou v podobném stylu jako on. Obzvlášť nápadný je Palazzo Sansedoni, vybudovaný v letech 1216-1339 napravo od Fonte Gaia.

 

Radnice Palazzo Pubblico a Občanské muzeum Museo Civico

Gotická radnice, která tvoří téměř celou stranu nám. Piazza del Campo, byla vybudována na konci 13. a začátku 14. století. Fasádu z travertinu a cihel oživují řady elegantních oken a říms s oblouky a zakončuje ji cimbuří. Na obloucích nad okny se opakuje černobílý znak Sieny známý jako Balzana. Pod cimbuřím je rondel s Kristovým monogramem (IHS) na počest sv. Bernardina Sienského (1380-1444), který kázal na Piazza del Campo. Uprostřed prvního patra je erb Medicejských, kteří vládli Sieně v 16. století jako velkovévodové toskánští. Interiér Palazzo Pubblico je pozoruhodně dobře zachovalý, s freskami od sienské školy, které skýtají pohled na myslí hrdých měšťanských rodů ze Sieny 14.-15. století. Fresky v Sale della Pace od Ambrogia Lorenzettiho znázorňují Dobrou vládu a Špatnou vládu a sál skýtá výhledy na Sienu. V Sale del Mappamondo se nachází velkolepá freska nazvaná Maestà od Simona Martiniho. K této místnosti přiléhá kaple s freskami od Taddea di Bártola. V horních patrech je umístěno Občanské muzeum (Museo Civico) s kresbami, malbami a dalšími dokumenty týkajícími se historie města, renesančními obrazy a příklady renesančních a barokních výrobků ze stříbra. V horní lodžii naleznete původní sochařskou výzdobu fontány Fonte Gaia.

Adresa: Piazza del Campo 1, Siena

 

Věž Torre del Mangia

Na jednom konci nám. Palazzo Pubblico stojí štíhlá věž Torre del Mangia (102 m), jedna z nejodvážněji pojatých středověkých věží. Úzká cihlová stavba se zvedá k plošině s cimbuřím s nosnými konzolemi a nadstavbou z travertinu. Vybudována byla v letech 1338-1348 dvěma bratry, Minucciem a Franciescem di Rinaldo. Můžete vyjít po několika stech schodech na plošinu, která nabízí daleké výhledy na město a na toskánské kopce. Renesanční Cappella di Piazza (kaple na náměstí) u paty věže byla vybudována v roce 1352 jako poděkování za osvobození města od moru v roce 1348.

Adresa: Piazza del Campo, Siena

 

Sienské Palio – závody koní

I když nebudete v Sieně 2. července nebo 16. srpna, což jsou data konání závodů Palio, určitě narazíte na nějakou zmínku o nich. Vlajky a suvenýry znázorňující maskoty různých contradi (klubů z různých okrsků) jsou k mání v každém obchodě se suvenýry a spatříte je také na domech nebo před klubovnami contrad. Ve dnech, kdy se koná Palio, samotný závod probíhá na nám. Piazza del Campo, kde 10 koní a jezdců bez sedla soupeří o hedvábný prapor pallium. Jezdci přitom nemusí být na koni za cílovou čárou – cena je pro koně, který ji překročí jako první. Ke vzrušení — nebo spíš peklu – v těch dnech přispívají průvody kapel v kostýmech, ukázky žonglování s prapory, ale také rytíři v plné zbroji projíždějící úzkými ulicemi na koních, což je připomínka, že závod započal v 16. století. Každá contrada má své oratorio (bohatě zdobenou kapli) a často také muzeum, které můžete objevit, když budete poznávat Sienu. Plánujete-li zde být v době kolem závodů Palio, je potřeba mít rezervace s dostatečným předstihem, protože možností ubytování není v Sieně mnoho.

 

Pinacoteca Nazionale – Národní galerie

Národní galerie (Pinacoteca Nazionale) je umístěna v jednom z nejelegantnějších paláců v Sieně, pozdně gotickém Palazzo Buonsignori s cimbuřím z konce 15. století. Galerie nabízí vynikající přehled sienské malby 12.-16. staletí, s obrazy od téměř všech malířů, kteří v Sieně pracovali. Nejvýznamnější je Vzkříšení Lazara z 13. století a Vjezd do Jeruzaléma od Guida da Sieny, Panna a Dítě a Madonna dei Franciescani od Duccia di Buoninsegny, Madona na trůnu a Zvěstování od Ambrogia Lorenzettiho (14. století), Jan Křtitel a Alegorie hříchu a spasení od Pietra Lorenzettiho a Svatá Rodina od Pinturicchia. Podívejte se na kresby od Beccafumiho s návrahy na mramorové vykládání podlahy v katedrále.

Adresa: Via San Pietro 29, Siena

 

Facciatone – nedokončená katedrála 

14 turistických atrakcí italské Sieny 3

K originálním atrakcím a aktivitám v Sieně patří výstup na Facciatone, nedokončenou fasádu katedrály, která nikdy nebyla postavena. Uprostřed 14. století obyvatelé Sieny plánovali vytvoření nové chrámové lodi dlouhé 100 m, kdy původní chrámovou loď (jedinou, kterou dnes uvidíte) chtěli nechat jako příčnou loď gigantického kostela. Stavbu ale zpomalilo vypuknutí moru a následná hospodářská recese, a zastavena byla po zjištění problémů se stabilitou dokončených částí. Nakonec se od plánů ustoupilo, takže zůstala pouze nedokončená fasáda skýtající skvělé výhledy na Sienu. Výstup nahoru po úzkém spirálovém schodišti a vratký pobyt na plošině nahoře jsou jen pro ty, kdo dobře snáší výšky, ale výhled na katedrálu, město a krajinu Toskánska je bezkonkurenční.

Adresa: Piazza del Duomo 8, Siena

 

Kostel San Domenico

Kostel San Doménico, těžká cihlová budova v cisterciáckém gotickém stylu, byl původně postaven v roce 1226, ale později upraven a zvětšen; zvonice s cimbuřím ve stylu zcela cizím cisterciácké architektuře byla vztyčena v roce 1340. Chrámová loď nemá uličky, zato uzavřený obdélníkový kůr a překvapivě vysokou a prostornou příčnou loď otevírající se do dvojice kaplí obklopujících kůr. Chybějící výzdoba zdůrazňuje dojem prostoru. Klenutá kaple u chrámové lodi uchovává nejstarší známou podobu sv. Kateřiny Sienské, fresku od Andrey Vanniho namalovanou kolem roku 1400. Kaple Cappella di Santa Caterina na pravé straně chrámové lodi uchovává obrazy Extáze sv. Kateřiny a Sv. Kateřina omdlívá (mistrovská díla z roku 1525 od Sodomy) a mramorový tabernákl (1446) od Giovanniho di Stéfana s hlavou světice, která zemřela a byla pohřbena v kostele Santa Maria sopra Minerva v Římě. Na vysokém oltáři jsou dva andělé držící svícen od Benedetta da Maiana. Fresky a nástěnné malby od Mattea di Giovanniho jsou k vidění v bočních kaplích u kůru. Pod apsidou v San Domenico je Fonte Branda, kašna zmiňovaná v záznamech už z roku 1081.

Adresa: Piazza San Domenico, Siena

14 turistických atrakcí italské Sieny 4
Fonte Gaia

Kostel San Francesco

Gotický kostel San Francesco (Sv. Františka) začal budovat františkánský řád v roce 1326, ale dokončen byl až v roce 1475. Tak jako San Domenico také San Francesco vykazuje architektonický styl žebravých řádů, s chrámovou lodí bez uliček a bez apsidy na východním konci. A tak jako u San Domenico byla jeho zvonice (kampanila) doplněna mnohem později, v roce 1765. Interiér s otevřeným dřevěným stropem je pomalován střídajícími se černými a bílým pruhy, které připomínají mramorové průčelí katedrály, a oživují ho prapory starých cechů řemeslníků. V levé příčné lodi je velkolepá freska Ukřižování, kterou namaloval kolem roku 1330 Pietro Lorenzetti, a freska sv. Ludvíka z Toulouse a Mučednictví Františkánů v Ceutě od Ambrogia Lorenzettiho.

Adresa: Piazza San Francesco, Siena

 

Kostel Santa Maria della Scala (Santíssima Annunziata)

Vedle nemocnice Santa Maria della Scala naproti katedrále stojí kostel Santíssima Annunziata známý spíše jako Santa Maria della Scala. Vybudován byl na konci 13. století a radikálně změněn koncem 15. století díky Francescovi di Giorgio Martinimu, který doplnil výzdobu apsidy a kazetový strop. V roce 1730 vznikla velká freska v apsidě, kterou namaloval Sebastiano Conca, znázorňující nemocného čekajícího na zázračné vyléčení Ježíšem u rybníka Bethesda, což bylo v souladu s posláním kostela, který patřil k nemocnici. Na vysokém oltáři je vynikající bronzový Vzkříšený Kristus od Lorenza Vecchietta, který autor datoval a podepsal v roce 1476), mistrovské dílo renesančního sochařství často srovnávané s pracemi Donatella. V někdejší nemocnici, která je dnes otevřená jako muzeum, můžete spatřit pár pozoruhodných fresek. Byla to jedna z prvních nemocnic v Evropě a patří k nejstarším dochovaným na světě.

Adresa: Piazza del Duomo 2, Siena

 

Svatostánek Santuario di Santa Caterina

V kostelech i na jiných místech ve městě naleznete odkazy na sv. Kateřinu Sienskou, jednu z nejoblíbenějších římskokatolických světic v Itálii. Kateřina, dcera sienského barvíře Benincasy, přemluvila papeže Řehoř XI., aby se v roce 1377 vrátil z francouzského Avignonu do Říma. Nejznámější z jejích vizí bylo její „mystické manželství“ s malým Ježíšem (Jezulátkem), oblíbené téma malířů. Její nejstarší známé zobrazení představuje freska od Andrey Vanniho v kostele San Doménico namalovaná kolem roku 1400, jen 20 let po její smrti. Její rodný dům je dnes uctíván jako Svatostánek sv. Kateřiny Sienské. Krásné renesanční dveře nesou latinský nápis „Sponsae Kristi Catherinae Domus“ (Dům Kateřiny, nevěsty Kristovy).

Adresa: Via Santa Caterina, Siena

Hlavní atrakce Florencie

Kostel Santa Maria degli Servi

Na jihovýchodním konci starého města stojí kostel Santa Maria degli Servi, původně vybudovaný v 13. století, ale upravovaný v 15.-16. staletí ve stylu tohoto období. Prostá fasáda zůstala nedokončená; románská kampanila, tak jako ta u katedrály, má čtyři úrovně oken, kdy se počet s každou úrovní zvyšuje, takže to vypadá, že se věž nahoře rozšiřuje. K významným uměleckým dílům uvnitř patří Madonna del Bordone (1261) od Coppa di Marcovalda a freska ze 14. století Vraždění neviňátek od Pietra Lorenzettiho ve druhé kapli v jižní příčné lodi. Na oltáři je Madonna del Pópolo od Lippa Memmiho (asi 1317). Nedaleko od kostela se nachází impozantní Porta Romana, brána z roku 1327 ve starých městských hradbách.

 

Oratorio di San Bernardino

Vedle baziliky San Francesco asi 10 minut pěšky od Duomo (a spolu s Duomo a několika dalšími kostely zahrnutá v turistickém pase Acropoli Pass Siena) je umístěna kaple Oratorio San Bernardino vybudovaná v 15. století na místě, kde často kázal františkánský mnich sv. Bernardin Sienský. V přízemí jsou obrazy z doby od 13. do 19. století z jiných kostelů v sienské diecéze, součást Diecézního muzea. Klenutý strop s freskou představující modré nebe s hvězdami pochází z 16. století. Další náboženské obrazy nedozírné hodnoty jsou v horním patře, od umělců, jako je Sano di Pietro, Pietro Lorenzetti a Jacopo della Quercia. Ale zlatým hřebem je kaple, jejíž stěny jsou pokryty velkolepými freskami z 16. století od Sodomy, Doménica Beccafumiho a Girólama del Pacchii, zobrazující scény ze života Panny Marie a různých svatých.

Adresa: Piazza San Francesco, Siena

 

Palazzo Salimbeni

Náměstí Piazza Salimbeni je obklopeno fasádami tří paláců, zatímco gotický Palazzo Salimbeni ze 14. století stojí uprostřed. Náměstí samotné bylo kdysi palácovou zahradou, ale na počátku 19. století zde bylo vytvořeno náměstí a palác Palazzo Salimbeni byl modernizován v tehdy populárním neogotickém stylu. V Palazzo Salimbeni dnes sídlí vedení jedné z nejstarších bank v Itálii, Monte dei Paschi di Siena, založené v roce 1472. Jeho sbírky umění jsou přístupné veřejnosti jen zřídka. Napravo od Palazzo Salimbeni stojí Palazzo Spannocchi, který navrhl architekt Giuliano da Maiano pro Ambrogia Spannocchiho, pokladníka papeže Pia II.. Před touto elegantní renesanční budovou jsou lodžie, které v roce 1880 doplnil Giuseppe Partini, který navrhl náměstí a renovoval Palazzo Salimbeni.

Adresa: Piazza Salimbeni, Siena

***

14 turistických atrakcí italské Sieny 5
Piazza del Campo

 

KDE SE UBYTOVAT

Doporučujeme následující hotely v Sieně v okolí starého města a krásné toskánské krajiny, se snadnou pěší dostupností hlavních atrakcí Sieny.

Luxusní hotely: Relais degli Angeli 3* je butikový hotel ve starém městě, jen pár kroků od nám. Piazza del Campo. Výzdoba je elegantní s freskovými stropy, zatímco snídaně v ceně zahrnuje místní lahůdky. V nádherném paláci ze 17. století je umístěn Grand Hotel Continental Siena – Starhotels Collezione, jediný 5* butikový hotel v historickém centru; jeho apartmány a pokoje nabízejí freskové stropy, starožitný nábytek a originální umělecká díla. Luxusní servis zahrnuje parkoviště s obsluhou, služby concierge a pokojovou službu 24 hodin denně. Residenza d’Epoca Palazzo Borghesi je bohatě zdobený šlechtický dům ze 14. století s klenutými a freskovými stropy a skvělými lustry z benátského skla. Nachází se v blízkosti katedrály a Piazza del Campo a jeho 4 pokoje pro hosty nabízejí originální retro zařízení a velmi moderní pohodlí. Kompletní snídaně podávaná ve freskovém sále je připravena z místních sezónních ingrediencí.

Akční nabídka ubytování: 

Hotely střední třídy: malý a útulný Hotel Santa Caterina 3* je umístěn ve zrenovované měšťanské vile z 18. století nedaleko středověkých bran města. Štědrá snídaně v ceně se podává na terase s dalekými výhledy na krajinu nebo v prosklené jídelně s výhledem na krásnou zahradu. Jen 15 minut chůze od starého města se nachází Palazzo di Valli 3* s dechberoucími výhledy na krajinu. Pokoje pro hosty a veřejné části jsou pohodlně a stylově vybaveny a mnoho pokojů má strop zdobený freskami. V ceně je zahrnuto parkování i teplá snídaně a k dispozici je recepční přepážka 24 hodin denně a služby concierge. Pohodlné B&B ubytování I Tetti di Siena má jednoduše zařízené pokoje, mnohé s balkonem skýtajícím výhledy na centurm města a katedrálu vzdálenou jen 5 minut chůze odtud. V ceně je snídaně formou bufetu.

Akční nabídka ubytování: 

Ekonomické hotely: asi 10 minut chůze od katedrály se nachází Hotel Athena 4*, kam se snadno dostanete autem, a nabízí soukromé parkování. Hosté se mohou těšit panoramatickými výhledy na toskánské kopce z terasy a z některých pokojů. Restaurace podává typické místní pokrmy a denně do 11 hod. bývá k dispozici také americký snídaňový bufet. Hotel Garden 4* je umístěn ve vile z 18. století a má vlastní tradiční restauraci s výhledem na toskánskou krajinu. Díky stinnému parku, růžové zahradě, venkovnímu bazénu, a také dostupnosti větších pokojů se jedná o atraktivní volbu pro rodiny s dětmi.

Akční nabídka ubytování: