Další léčby a fáze klinického testování 6/6

Další léčby a fáze klinického testování 6/6 1

Další možnosti léčby 

Vědci hledají také další způsoby, jak zacílit na virus nebo léčit komplikace spojené s covid-19.

 

Protilátkový koktejl

Na konci července oznámili vědci z Kolumbijské univerzity v New Yorku počáteční úspěch při použití kombinace protilátek k potenciální léčbě lidí s infekcí virem SARS-CoV-2. Protilátky prý byly shromážděny od lidí hospitalizovaných s covid-19. Směsi léčiv byly testovány na lidských buňkách i na křečcích. Pokud se prokáže, že jsou bezpečné a účinné, protilátky by mohly být podávány prostřednictvím krevních transfuzí lidem brzy poté, co se nakazí virem.

 

Apilimod

Koncem července univerzita Yale oznámila, že spolu se společností AI Therapeutics provádí testování léku známého jako apilimod. Zástupci univerzity uvedli, že lék se ukázal jako bezpečný při léčbě autoimunitních onemocnění a folikulárního lymfomu. Uvedli, že předběžný výzkum naznačuje, že apilimod může blokovat buněčný vstup nového koronaviru. Léku byl udělen zrychlený status od FDA.

 

Léky na artritidu

Na začátku ledna představitelé nemocnic ve Velké Británii uvedli, že tocilizumab a sarilumab, léky používané k léčbě artritidy, mohou zkrátit dobu strávenou v nemocnici o 10 dní. Dodali, že tyto dva léky mohou snížit riziko úmrtí v souvislosti s covid-19 o 24 % u lidí, kteří vážně onemocněli touto chorobou.

 

Léky na ředění krve

V polovině září američtí vědci oznámili, že zahájili dvě klinické studie zaměřené na možnosti použití léků k ředění krve k léčbě covid-19. Jedna studie by se zaměřila na lidi s covid-19, kteří byli hospitalizováni, zatímco druhá by se soustředila na lidi s covid-19, kteří nebyli hospitalizováni. V polovině února studie oznámila, že léky na ředění krve podávané jako preventivní léčba lidem během prvních 24 hodin jejich hospitalizace s covid-19 snižuje riziko úmrtí na tuto nemoc.

 

Kanabinoidní lék ARDS-003

V polovině září úředníci kanadské společnosti Tetra Bio-Pharma oznámili, že obdrželi souhlas FDA k zahájení 1. fáze studie syntetického kanabinoidního léku k léčbě covid-19. Úředníci společnosti uvedli, že tento lék může poskytovat ochranu před ARDS, což je stav, který je nejčastější příčinou úmrtí u lidí s těžkým covid-19.

 

Lék na cukrovku

Na konci září vědci uvedli, že lék na cukrovku sitagliptin snižuje úmrtí a zlepšuje klinické výsledky u lidí s diabetem II. typu, kteří lék dostali poté, co byli hospitalizováni s covid-19. Vědci uvedli, že sitagliptin může pomoci také lidem bez cukrovky II. typu, u kterých se rozvine covid-19.

 

Kočičí koronavirový lék

Na začátku září studie uvedla, že lék, který se někdy používá k léčbě koronavirového onemocnění koček, se ukázal jako slibný ve studii covid-19 u lidí. Lék nebyl schválen FDA pro použití u koček ani lidí, ale vědci tvrdí, že se ukazuje, že může zabránit replikaci viru SARS-CoV-2 zaměřením na klíčovou část buněčného aparátu viru.

 

Lék na dnu

Studie publikovaná na začátku února uvádí, že kolchicin (colchicine), lék používaný k léčbě dny, snižuje potřebu doplňkového kyslíku a urychluje zotavení u lidí hospitalizovaných s covid-19. Vědci uvedli, že lidé léčení kolchicinem potřebovali kyslík k podpoře dýchání průměrně o 3 dny méně. V nemocnici navíc strávili v průměru o 2 dny méně.

 

Ibuprofen

Na začátku června vědci zahájili klinickou studii, aby zjistili, zda je možné léky proti bolesti použít u lidí hospitalizovaných s covid-19. Jejich teorie spočívá v tom, že protizánětlivé vlastnosti ibuprofenu by mohly pomoci zmírnit dýchací potíže spojené s onemocněním.

 

Interferon beta

V polovině července oznámili vědci z Velké Británie úspěch v počátečních testech proteinu interferon beta, což je protein, který tělo produkuje během virových infekcí. Vědci uvedli, že protein se inhaluje do plic osoby nakažené virem SARS-CoV-2 v naději, že bude stimulovat imunitní odpověď. Protein prý snížil pravděpodobnost vzniku závažné formy onemocnění u hospitalizovaných pacientů o 79 %. Předběžné výsledky studie WHO ukázaly, že interferon beta lidem s covid-19 nepomohl.

 

Molnupiravir

Lék vyrobený společností Merck je perorální antivirotikum. Na začátku března výsledky 2. fáze klinické studie ukázaly, že lék může zkrátit délku onemocnění způsobeného covid-19.

 

Nosní sprej

Koncem září představitelé australské biotechnologické společnosti Ena Respiratory uvedli, že nosní sprej používaný k léčbě nachlazení a chřipky byl ve studii na zvířatech vysoce účinný při snižování replikace viru SARS-CoV-2. Testování na lidech má začít brzy.

 

Oxid dusnatý

V říjnu projekt Nitric Oxide Innovations (NOI) LLC oznámil plány na zahájení ambulantních klinické studie ve fázi 2B a 3A u přípravku NOviricid, což jsou orální pastilky, které stimulují produkci oxidu dusnatého v těle. Studie se zaměřila na Afroameričany, skupinu, která byla nepoměrně více zasažena covidem-19. Dřívější výzkum naznačil, že oxid dusnatý může fungovat jako léčba covid-19 zlepšením funkce krevních cév. Může také zabránit replikaci určitých virů.

 

Syntetické protilátky

V polovině srpna vědci z Kalifornské univerzity v San Francisku oznámili, že vytvořili syntetické protilátky, které mohou neutralizovat nový koronavirus. Sloučenina ještě musí projít klinickými zkouškami, ale vědci uvedli, že by mohla být dostupná během několika měsíců v podobně nosního spreje nebo inhalátoru.

 

Hydroxychlorochin a chlorochin

Tyto léky obdržely na konci března 2020 povolení FDA pro nouzové použití. Dne 15. června FDA povolení zrušila s odvoláním na studie, které ukázaly, že hydroxychlorochin nijak významně nepomohl lidem s covid-19 a může způsobit vážná zdravotní rizika. V době březnového povolení FDA daroval výrobce Novartis přibližně 30 mil. dávek hydroxychlorochinu a 1 mil. dávek chlorochinu americkému Národnímu strategickému skladu. Klinické výsledky pro tyto léky přinesly smíšené výsledky. Studie zveřejněné v květnu v odborných časopisech ukázaly, že tyto léky lidem s covid-19 nepomohly. Na konci května WHO oznámila, že z bezpečnostních důvodů zastavuje své klinické studie s hydroxychlorochinem. V polovině června americký Národní institut zdraví zastavil svou klinickou studii hydroxychlorochinu poté, co data ukázala, že lék nebyl o nic úspěšnější než neaktivní placebo. Na konci června britští zástupci společnosti oznámili, že znovu zahájí globální klinický pokus s hydroxychlorochinem a chlorochinem. Na konci července vědci v Brazílii oznámili, že hydroxychlorochin podávaný samostatně nebo s jinými léky nezlepšuje stav lidí hospitalizovaných s mírným až středním průběhem covid-19. Na konci září 2020 vědci z Pensylvánské univerzity uvedli, že hydroxychlorochin nebyl účinnější v prevenci nákazy novým koronavirem u lidí, kteří lék užívali, ve srovnání s těmi, co ho neužívali. Na začátku března skupina odborníků z WHO začala tvrdit, že hydroxychlorochin by neměl být používán k prevenci nebo léčbě covid-19.

 

Fáze klinického testování

  1. fáze – lék je podán malému počtu zdravých lidí a lidí s nemocí, aby byly zjištěny vedlejší účinky a určena nejlepší dávka
  2. fáze – lék je podán několika stovkám lidí, kteří mají nemoc, a zkoumá se, zda lék funguje a zda existují nějaké vedlejší účinky, které během počátečního testování nebyly zachyceny
  3. fáze – v této rozsáhlé studii/testování je lék podán několika stovkám i tisícům (do 3000) lidí, zatímco podobná skupina lidí užívá placebo nebo neaktivní sloučeninu; testování je obvykle náhodné (randomizované) a může trvat 1-4 roky; tato fáze poskytuje nejlepší důkazy o tom, jak lék funguje, a jaké jsou nejčastější nežádoucí účinky
  4. fáze – léky schváleny pro použití jsou průběžně sledovány, aby se zajistilo, že se neobjeví další vedlejší účinky, především závažné nebo dlouhodobé