Hlavní atrakce indického státu Bihár

Hlavní atrakce indického státu Bihár 1

Přestože indický stát Bihár zůstává poměrně nerozvinutý a leží mimo obvyklé turistické trasy, jeho vláda vynakládá značné úsilí na přilákání turistů. V centru pozornosti stojí především náboženské lokality, kterých je zde mnoho a převažují mezi nimi buddhistické stavby. Zde uvádíme nejvýznamnější turistické atrakce a místa v indickém Biháru.

 

Bódhgaja a chrám Mahábódhi

Bihár je oblast, kde Buddha započal svoji cestu k osvícení, a můžete se zde vydat v jeho posvátných stopách. Nejvýznamnější buddhistické poutní místo na světě je Bódhgaja, kde Buddha dosáhl osvícení pod stromem bodhi. Dnes toto místo označuje nádherný chrám Mahábódhi (UNESCO). Jedná se o rozlehlé a poklidné místo, kde můžete strávit nějaký čas. V Bódhgaje se rovněž nachází řada buddhistických klášterů a chrámů v různých architektonických stylech. Pokud Vás buddhismus zajímá, k dispozici je spousta kurzů a center.

Poloha: 110 km jižně od metropole Patny.

 

Gaya – město

Přestože není daleko od Bódhgaje, město Gaya už nemůže být odlišnější. Zahraniční turisté si většinou přejí vynechat tohle hlučné a nepříliš atraktivní místo, které je přitom významným centrem pro hinduistické poutníky. Hlavní atrakcí je chrám Višnupad Mandir s obrovským otiskem nohy boha Višnua ve skále; do chrámu však mají přístup pouze hinduisté. Poutníci přicházejí do Gaye provést posvátný rituál Pinda Dan za své zemřelé předky, které prý odtud bůh Ráma se svojí ženou Sítou odnáší pryč. Rituál má osvobodit duše zemřelých, a také poskytnout spásu a ochránit před znovuzrozením.

Poloha: 12 km severně od Bódhgaje a 98 km jižně od Patny.

 

Ruiny univerzity v Nalandě

Významnou atrakcí v rámci bihárského Buddhistického okruhu jsou rozsáhlé ruiny staré univerzity v Nalandě pocházející z 5. století, takže se jednalo o univerzitu patřící k nejstarším na světě. Nalanda byla významným centrem buddhistického učení a odhadem zde žilo 10 000 mnichů a studentů. Univerzita fungovala až do 12. století, kdy byla vypleněna muslimskými útočníky a její knihovna zapálena; přitom bylo zničeno více jak 9 mil. rukopisů. Hlavní atrakcí ruin je stúpa Sariputra ve tvaru pyramidy lemovaná schodišti a sochami. Ruiny jsou od roku 2016 na seznamu památek UNESCO, jako už druhé místo v Biháru.

Poloha: 80 km jihovýchodně od Patny a asi 80 km severovýchodně od Bódhgaje, snadno se sem dostanete z nedalekého Rádžgiru. Mezi oběma místy funguje pravidelné spojení sdílenými jeepy, které však bývají přeplněné.

 

Rádžgir – město

Buddha strávil v Rádžgiru řadu let poté, co dosáhl osvícení. Přestože se jedná o oblíbenou poutní destinaci pro buddhisty, hinduisty i džinisty, město Rádžgir (Rajgir) nesklízí dostatek pozornosti od zahraničních turistů, jak by si zasluhoval. Průzkumem oblasti můžete strávit několik dní: naleznete zde mnoho historických lokalit, jeskyní, svatyní a zbytků chrámů. Jednou z oblíbených aktivit je výlet sedačkovou lanovkou na vrchol kopce k Vishwa Shanti Stúpě. Při pěším sestupu pak navštívíte Supí vrcholek (Vulture Peak), kde Buddha učil své žáky; kromě toho je odtud skvělý výhled. Za pozornost stojí rovněž zbytky prastaré obří kamenné zdi postavené mauryanskými panovníky, kteří Rádžgir obklíčili. Zdejší horké prameny s léčivými vlastnostmi přitahují mnoho návštěvníků, jsou však znečištěné a špatně udržované. Každoroční festival klasické hudby a tance Rajgir Mahotsav se koná na konci prosince. Trasa vlaku Mahaparinirvan Express Buddhist Train zahrnuje Bódhgaju, Rádžgir a Nalandu.

Poloha: 14 km jižně od Nalandy; do Rádžgiru se nejlépe dostanete z Patny nebo z Bódhgaje.

 

Vaišálí – město

Vaišálí je další z významných buddhistických a džinistických destinací. Buddha často navštěvoval město, které bylo velké a prosperující, a pronesl tu svoji poslední promluvu (kázání) v nedaleké lokalitě Kolhua. Císař Ašóka postavil na památku této události zdejší proslulé lví sloupy (ve 3. stol. př.n.l.). Mnoho lidí také věří, že se v okolí narodil učenec Mahávíra, dvacátý čtvrtý a poslední džinistický učitel, ačkoli to je sporné. K ostatním atrakcím patří další Vishwa Shanti Stúpa (v Indii bylo postaveno celkem šest těchto pagod za světový mír) a malé archeologické muzeum.

Poloha: 60 km severně od Patny; můžete se sem vydat při jednodenním výletu.

 

Sonepur Fair – trh

Každoroční Sonepur Fair je autentický venkovský trh, který kombinuje duchovno s obchodováním se slony, koni a dobytkem. Koná se na konci  listopadu ve městě Sonepur vzdáleném asi 45 minut od metropole Patny. Tradičně je znám jako trh s dobytkem, dnes je však trh v Sonepuru zaměřen více komerčně s cílem upoutat pozornost domácích i zahraničních turistů. Nenechte si ujít úchvatné vystoupení tantriků, poutníků a slonů, kteří absolvují posvátnou koupel v řece za úsvitu při svátku Karthik Purnima.

Poloha: 28 km severně od Patny.

 

Sasaram

Když budete cestovat z Bódhgaje do Váránasí ve státě Uttarpradéš, stojí za to si udělat zastávku v Sasaramu a podívat se na mauzoleum císaře Sher Shaha Suriho. V dávných dobách ještě předtím, než se mughalští panovníci přesunuli do Dillí, byl Bihár centrem moci. Do jeho okolí tehdy přišlo mnoho súfijských světců, a také poutníků přilákaných jejich liberálním smýšlením a humanistickým učením. V Biháru naleznete řadu posvátných hrobek muslimských panovníků. Hrobka císaře Sher Shaha Suriho patří k nejnákladnějším a nachází se uprostřed velkého umělého jezera.

Poloha: 120 km východně od Bódhgaje a 155 km jihozápadně od Patny; leží zhruba na poloviční cestě mezi Bódhgajou a Váránasí.