Hlavní atrakce Innsbrucku

Hlavní atrakce Innsbrucku 1

Innsbruck leží v širokém údolí řeky Inn na křižovatce významných dopravních tras mezi Německem, Itálií, Vídní a Švýcarskem. Innsbruck je celoročně jednou z nejoblíbenějších rakouských turistických destinací a uchoval si své středověké centrum s úzkými klikatícími se ulicemi a vysokými domy v pozdně gotickém stylu. Ať budete ve městě kdekoli, odevšad budete mít výhled na krásný mohutný prstenec okolních hor: na severu se tyčí rozeklané vrcholky v severním řetězci (Nordkette) pohoří Karwendel, na jihu nad zalesněným areálem Bergisel se tyčí hory Saile a Serles  (2403 m) a na jihovýchodě nad oblastí Lanser Köpfe/Paschberg se zvedá oblý vrchol Patscherkofel (2247 m), který je oblíbeným cílem lyžařů. Sportovní zařízení postavená pro ZOH v letech 1964 a1976 stále přitahují davy milovníků zimních sportů a každoročně jsou dějištěm národních i mezinárodních sportovních soutěží. 

Hofkirche s císařskou hrobkou 

Pozoruhodná stavba Hofkirche v Innsbrucku byla dokončena v roce 1563 v místním pozdně gotickém stylu. Prostor kostela rozdělený třemi uličkami s úzkým kněžištěm a věži mimo střed se může chlubit mnoha významnými interiérovými prvky, především hlavním oltářem a postranními oltáři z 18. století a kůrem ze 17. století. K dalším prvkům patří památník tyrolského vlastence Andrease Hofera, jehož ostatky zde byly uloženy v roce 1823. Nejvýznamnější částí kostela je však velkolepá hrobka a muzeum císaře Maximiliána I. postavená v 16. století, která bývá považována za nejlepší příklad německého renesančního sochařství. Je pojatá jako oslava Svaté říše římské, kdy jejím centrálním prvkem je památník v podobě masivního sarkofágu z černého mramoru s bronzovou sochou zemřelého císaře z roku 1584, který je obklopen kovanou mříží a 24 mramorovými reliéfy znázorňujícími významné události v císařově životě. Za pozornost stojí rovněž 28 bronzových soch císařových předků a současníků včetně sochy hraběte Albrechta IV. Habsburského a anglického krále Artuše (druhá z nich bývá často považována za nejlepší sochu rytíře v renesančním stylu).

               

Zlatá stříška

Třída Herzog-Friedrich-Strasse s arkádami a starými domy obchodníků vede z jihu do starého města a pak přímo k slavné Zlatá stříšce (Goldenes Dachl). Jedná se o nádherné pozdně gotické arkýřové okno zastíněné pozlacenými měděným taškami, které vzniklo v roce 1496, aby připomínalo uzavření manželství Maximiliána I. s Blankou Marií Sforzou a sloužilo jako vyhlídka, ze které dvůr pozoroval veřejné slavnosti na náměstí (za ní stojí tzv. Neuer Hof, někdejší vévodský palác přestavěný v roce 1822). Dolní balustráda Zlaté stříšky (vytvořené z 2657 pozlacených měděných tašek) rovněž stojí za pozornost a je bohatě vyzdobena erby, zatímco otevřený balkon nad ní se může chlubit 10 figurálními reliéfy.

 

Hofburg   

Palác Hofburg v Innsbrucku, někdejší císařské sídlo původně postavené v 15. a 16. století, bylo zrenovováno v barokním a rokokovém stylu v 18. století na příkaz Marie Terezie. Nejlépe si ho můžete prohlédnout při komentované prohlídce, kdy k jeho hlavním atrakcím patří luxusní apartmány s krásnými malovanými stropy. Mimořádně pozoruhodný je velkolepý Obrovský sál (Riesensaal) s leštěným mramorem a bílými a zlatými prvky, kde spatříte také portréty vladařské rodiny a tři velké stropní fresky z roku 1775. K dalším zajímavostem patří pokoje Marie Terezie, apartmá císařovny Alžběty, Galerie předků, Muzeum nábytku a Galerie obrazů.

 

Staré město

Innsbrucké staré město s úzkými průčelími domů, pěknými vchody, arkýřovovými okny a arkádami se může chlubit mnoha pěknými příklady staré tyrolské architektury a jižních vlivů spolu, a také mnoha honosnými renesančními, barokními a rokokovými budovami. Polokruhová čtvrť, která tvoří staré město, je obklopená okruhem ulic známých jako Graben („Příkop“); dnes je to okrsek pouze pro pěší a skvělé místo, kde můžete trávit čas. K hlavním atrakcím při pěší prohlídce patří barokní budova Helblinghaus s nádhernou štukovou fasádou zdobenou anděly a dalšími prvky. Poblíž se nachází hotel Zlatý orel (Goldener Adler) z 16. století, stará hospoda, která bývala oblíbeným cílem císařů, ale také spisovatelů, jako byl Goethe. Za pozornost stojí rovněž Stadtturm vysoká 57 m, strážní věž z 14. století spolu s přiléhající Starou radnicí, která nabízí krásný výhled na staré město. K dalším zajímavým památkám patří Ottoburg, obytný dům ve tvaru věže z roku 1494, Dům Řádu německých rytířů (Deutschordenshaus) z roku 1532 a budova Burgriesenhaus postavená v roce 1490 pro dvorního obra.

 

Katedrála sv. Jakuba  

Na nám. Domplatz se tyčí innsbrucká katedrála (Innsbrucker Dom), dříve farní kostel sv. Jakuba, který získal status katedrály v roce 1964. Pozoruhodná je její dvojice věží na západním průčelí a vysoká kopule nad kůrem postavena byla v barokním stylu v roce 1724 a plně zrestaurována po II. světové válce. K hlavním prvkům interiéru patří stropní malby, jako je Glorifikace sv. Jakuba, bohatá štuková výzdoba od bratří Asamů, mramorové oltáře z doby vrcholného baroka z roku 1732 s proslulým obrazem Maria Hilf z roku 1530 a bohatě vyřezávaná kazatelna z 18. století. V severní uličce se nachází impozantní památník od sochaře Hubert Gerhard věnovaný arcivévodovi Maximiliánovi, velmistru řádu německých rytířů. Pokud to bude možné, načasujte si svoji návštěvu katedrály na dobu konání některého z pravidelných koncertů v katedrále.

 

Tyrolská státní muzea  

V Innsbrucku se nachází řada muzeí mezinárodního věhlasu, především těch, co spadají pod Tyrolská státní muzea. Nenechte si ujít návštěvu Tyrolského muzea lidového umění (Tiroler Volkskunstmuseum) přiléhajícího k Hofkirche a sídlící v Novém klášteře (Neues Stift), které obsahuje rozsáhlé sbírky místního umění a řemeslných výrobků. Přináší celou řadu tyrolských témat, kdy k hlavním atrakcím patří modely cihlových domů s arkýřovými okny z údolí horního Innu a hrázděných domů z údolí Zillertal, dále spousta krojů, tradičního nábytku, nástrojů, skla, keramiky, textilu a výrobků z kovu. Za návštěvu stojí také Tyrolské státní muzeum (Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum) s jeho bohatými sbírkami vztahujícími se k tyrolské historii a umění, včetně řady prací z gotického období, galerie holandských a vlámských mistrů a sbírky z prehistorických a raně historických dob. K dalším významným muzeím patří Muzeum ve zbrojnici (Museum im Zeughaus) se sbírkami zbraní a zbroje a Tyrol Panorama-Tyrolské vojenské muzeum, jehož ústředním prvkem je obrovská panoramatický obraz města a celé oblasti.

 

Maria-Theresien Strasse 

Rušná třída Maria-Theresien Strasse lemovaná krásnými domy ze 17. a 18. století a řadou obchodů skýtá nádherný výhled na hory na severní straně. Uprostřed široké ulice přímo před radnicí stojí sloup sv. Anny (Annasäule) vztyčený v roce 1706 na památku stažení bavorských vojsk právě na den sv. Anny. Překonává ji sice výškou socha Panny Marie, avšak sv. Anna stojí na základně nedaleko sochy sv. Jiří, který je patronem Tyrolska, a dalších světců. Za pozornosti stojí rovněž Starý zemský dům (Altes Landhaus), monumentální barokní palác postavený v 1728 s honosnou a členitou fasádou, kde dnes sídlí tyrolské zemské shromáždění a zemská správa. K dalším pamětihodnostem patří válečný památník vysoký vysoký 14 m, Rakouské muzeum alpského spolku (Alpenverein Museum) s rozsáhlou sbírkou alpského umění i historického horolezeckého vybavení a kostel Servitenkirche z roku 1615 s freskou Svaté trojice. A nakonec si nenechte ujít Triumfální bránu (Triumphpforte) na jižním konci Maria-Theresien Strasse, postavenou v roce 1765 při příležitosti uzavření manželství syna Marie Terezie Leopolda (pozdějšího císaře Leopolda II.) se španělskou infantkou Marií Ludovikou.

 

Hofburg – okrsek 

Kromě císařského paláce Hofburgu a kostela Hofkirche nabízí okolní okrsek Hofburg také další pamětihodnosti. Pozoruhodná je především Stříbrná kaple postavená v roce 1587 jako pohřební kaple arcivévody Ferdinanda II. a své jméno získala podle stříbrné podobizny Panny Marie a embosovaných stříbrných reliéfů na oltáři. K dalším atrakcím patří stará universita (Alte Universität) založená v roce 1562 jako jezuitská kolej spolu s univerzitní knihovnou, jezuitský kostel (Jesuitenkirche) s mohutnou kopulí vysokou 60 m z roku 1640, kapucínský klášter (Kapuzinerkloster) z roku 1593 (kde spatříte pozoruhodný oltář v kapli s obrazem Panny Marie od Lucase Cranacha staršího z roku 1528) a Tyrolské zemské divadlo (Tiroler Landestheater Innsbruck) postavené v roce1846 pro opery, muzikály, taneční a divadelní představení. Za návštěvu stojí rovněž zahrada Hofgarten s hudebním pavilonem.

 

Pěší výlety kolem řeky Inn 

Nejlepší způsob, jak strávit volný čas ve městě, je průzkumem krásných břehů řeky a okolních prostranství. Skvělým počátečním bodem pro Vaši procházku bude okrsek Mariahilf, pro který je typický barokní kostel Mariahilfkirche z roku 1649 s nádhernými freskami ze 17. století, a také krásná Botanická zahrada a observatoř. Dále zamiřte do čtvrti Hötting, kde se nachází starý farní kostel (Alte Pfarrkirche) s věží převyšující nový farní kostel z roku 1911. Poté se vydejte po vyvýšené trase Höttinger Höhenstrasse, která nabízí krásné výhledy na město a hory kolem. Svoji procházku zakončete ve čtvrti St. Nikolaus o něco dále po proudu, kde se nachází pozoruhodný neo-gotický kostel. A pokud máte zájem o nakupování, vydejte se do rušné Innsbrucké tržnice nedaleko mostu Alte Innbrücke.

 

Alpenzoo Innsbruck

Jen kilometr severně od starého centra se nachází zámek Weiherburg z 15. století, kde sídlí Alpenzoo Innsbruck. Krásně situovaná zoologická zahrada je známá svojí sbírkou zvířat z vysokohorských oblastí ve světě, ke kterým patří savci, ptáci a plazi, a je oblíbená odborníky i turisty. Přitom zde žije více jak 2000 zvířat ze 150 různých vysokohorských druhů spolu s hojností mořského života v největším akváriu se studenou vodou na světě. Zoo představuje skvělý cíl pro výlet s dětmi i pro lidi všeho věku a stojí za návštěvu kvůli svým výhledům a prostředí připomínajícímu park. O něco dále po proudu na kopci nad řekou se zvedá vilová čtvrť Mühlau s atraktivním barokním kostelem z roku 1748.

Další atrakce Innsbrucku, tipy na výlety, ubytování