I vaše skutky ničí životy zvířat. Například takto

I vaše skutky ničí životy zvířat. Například takto 1

Na jedné straně je neocenitelný pokrok lidstva, ale na straně druhé si ničíme svou aktivitou planetu. Mnoho látek, které používáme každý den, jsou škodlivé pro volně žijící zvířata. Zatímco nebezpečí z úniku ropy je patrné na první pohled, odhození plastové láhve nepovažujeme za problém. Ale je to mylný názor.

Úmrtí mořských ptáků a znečištění oceánů plasty
Plasty končí často v oceánech buď přímo nebo prostřednictvím působení větru a přítoků. Ptáci, kteří se živí v oceánech, tak dostávají do svého těla plastový odpad, čímž absorbují množství nebezpečných chemikálií a toxinů. Ty jim způsobují akutní zažívací potíže a narušují hormonální systém, což vede k těžkým onemocněním a smrti. Je to obrovský problém, vždyť jen u albatrosů je zaznamenána 40-procentní úmrtnost.

 
Image: 0012688902, License: Rights managed, Restrictions: Pre-approval required from content provider for use in a retail print or poster. Exclusive sales should be cleared against Veer sales history., Property Release: No or not aplicable, Model Release: No or not aplicable, Credit line: Profimedia.cz, Corbis

Okyselování oceánů
Emise uhlíku jsou dnes považovány za potenciální hrozbu nejen pro stabilitu klimatu, ale také s ohledem na populaci měkkýšů. Tyto bytosti, které obývají mušle najdeme na plážích. Jejich ochranná konstrukce je tvořena z uhličitanu vápenatého, což je vysoce alkalická sloučenina. Zvýšení koncentrace oxidu uhličitého v atmosféře snižuje pH oceánu.

Jde jakoby o „osteoporózu“ u měkkýšů, neboť okyselení oceánu přímo poškozuje tvorbu obalu a narušuje integritu alkalických skořápek. Do atmosféry se každý den uvolní přibližně 79 milionů tun oxidu uhličitého v důsledku lidské činnosti, jako je odlesňování, spalování fosilních paliv a výroba cementu. Zatímco oceán má pH v průměru 8,1, výzkumy naznačují, že do konce století by mohl dosáhnout pH 7,8, což znamená absolutní katastrofu.

 
z_syndrom_bileho_nosu_u_netopyru

Netopýři a syndrom bílého nosu
Netopýři, přestože je vnímáme se strachem, jsou okřídlení savci, kteří hrají klíčovou roli v ekosystému v podobě nočních lovců hmyzu. Věděli jste, že netopýři jsou zvláště citliví na jeden z nejvíce katastrofálních příkladů biologického znečištění? Jde o rychle se šířící smrtící bílou houbu, která zabíjí miliony netopýrů. Netopýři s bílými houbovými povlaky na nose jsou hlášeny z celého světa.

Bylo zjištěno, že mrtví a umírající netopýři byli často podvyživení a dehydrovaní. Minuli zásoby tuku příliš brzy na to, aby mohli přežít do konce zimy. Následně se seskupovali u vchodů do zimovišť nebo v oblastech, kde normálně nezimují, vylítali během dne při teplotách pod nulou nebo blízko nuly, čímž narušili svou hydrataci a režim spánku.

Špatné zprávy o včelách
Masivní pokles americké populace včel, které jsou zodpovědné za opylování plodin v hodnotě za více než 813 miliard Kč ročně, vyplývá z jejich snížené imunity v důsledku používání chemických látek. Včely jsou vystaveny vysoce toxické směsi pesticidů, fungicidů a herbicidů, které byly nalezeny ve vzorcích pylu. To by mohl být důvod, proč v oblasti působení chemikálií a parazitů vymírá velké množství včelstev.

Přesto fenomén CCD (syndrom zhroucení včelstev) není dosud zcela objasněn. I když si vědci nejsou jisti, proč některé úly zcela vyhynou, podezřelým faktorem je znečištěný pyl. Výzkumníci vzali pyl z úlů na východním pobřeží a krmili jím zdravé včely. Brzy u nich zaznamenali statisticky významné snížení jejich schopnosti odolávat parazitovi Some ceranae. Zatímco pesticidy nemohou být přímo spojeny s CCD, důkazy naznačují, že lidská činnost, citlivost včel na parazita a pokles jejich populace mají přímý vztah.

 
beluha-morska_qjq81ok

Těžký život běluhy mořské
Běluhy mořská patří mezi nejcharizmatičtější mořské savce. Je to jediná velryba, která je celá bílá. Je mimořádně společenská, běluhy dokáží navzájem neuvěřitelně komunikovat, za svůj pronikavý zpěv je přezdívaná jako „mořský kanárek“. Běluhy kdysi hojně žili v Severním ledovém oceánu, dnes kvůli masivnímu lovu se vyskytují pouze lokálně.

V jejich tělech bylo objeveno množství pesticidů, těžkých kovů a různých směsí, které se dostaly do vodních toků. Mrtvé běluhy klasifikovali jako nebezpečný toxický odpad. Mnohé byly masivně vyhubeny i kvůli tomu, že je považovali za škůdce a konkurenty při lovu lososů.

Sup v ohrožení
Okřídlený uklízeči v přírodě – supi hrají zásadní ekologickou úlohu při likvidaci hnijícího masa z mršiny. Ačkoliv se zdají být odolní, jejich metabolismus je křehký. Diclofenac, který se používá k léčbě hospodářských zvířat jako veterinární nesteroidní protizánětlivé léčivo je pro supy smrtící hrozbou.

Napadá játra supů, které požírají maso léčených zvířat, což vede k akutnímu selhání ledvin v průběhu několika dní. Za deset let populace supů klesla o 95 procent, což je nejšokující případ poklesu počtu ptáků, který byl zaznamenán. Ohrožena jsou populace tří druhů – supa indického, afrického a supa tenkozobého. Ve snaze zastavit pokles, byl vydán zákaz používat léčiva, bohužel, není respektován.